портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 лютого 2019 № 87

Про складання фінансових планів на 2020 рік та подання звітів про виконання фінансових планів у 2019 та 2020 роках

Відповідно до статей 75 і 77, частини третьої статті 89 Господарського кодексу України та Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за № 300/26745

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики, та акціонерних товариств, управління корпоративними правами яких здійснює міністерство (далі – підприємств), забезпечити:

1) розроблення до 01 червня 2019 року та подання до Єдиної електронної бази фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі – Єдина база фінансової звітності) у xml-форматі та до Мінагрополітики – на паперових носіях на затвердження проект фінансового плану разом із пояснювальною запискою та довідковою інформацією згідно з додатком до цього наказу з врахуванням вимог законодавства, зокрема підпункту 2 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»;

2) подання до Єдиної бази фінансової звітності у xml-форматі та до Мінагрополітики на паперових носіях звітів про виконання фінансового плану у строки подання квартальної фінансової звітності у 2019 році та річної фінансової звітності у 2020 році разом із пояснювальною запискою щодо виконання показників фінансового плану та результатів діяльності підприємств;

3) здійснення витрат до затвердження фінансового плану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку».

2. Підприємствам, що є суб’єктами природних монополій, підприємствам, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємствам, органом управління яких є Кабінет Міністрів України, забезпечити подання до Мінагрополітики документів, необхідних для підготовки відповідного проекту акта Кабінету Міністрів України, до 01 червня 2019 року.

3. Управлінню державного майна Господарсько-фінансового департаменту забезпечити:

1) розгляд фінансових планів підприємств на 2020 рік, їх погодження окремо визначеними самостійними структурними підрозділами міністерства;

2) підготовку та подання на погодження Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Міністерству фінансів України проектів актів Кабінету Міністрів України про затвердження фінансових планів підприємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, органом управління яких є Кабінет Міністрів України;

3) подання у встановлені строки Міністерству економічного розвитку і торгівлі України зведених основних показників виконання фінансових планів підприємств;

4) подання у встановлені строки Міністерству фінансів України зведених показників фінансових планів підприємств.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря В. Андронова.

 

В. о. Міністра                                                                                                                                                                О. ТрофімцеваДодатки