HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 22:20:43 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/fond-derzhmajna-ukrayini-z-minagropolitiki-ta-derzhgeokadastrom-udoskonalili-servis-avtomatichnoyi-ocinki-vartosti-neruhomosti Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/fond-derzhmajna-ukrayini-z-minagropolitiki-ta-derzhgeokadastrom-udoskonalili-servis-avtomatichnoyi-ocinki-vartosti-neruhomosti Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/fond-derzhmajna-ukrayini-z-minagropolitiki-ta-derzhgeokadastrom-udoskonalili-servis-avtomatichnoyi-ocinki-vartosti-neruhomosti.