HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 22:49:33 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-ta-derzhgeokadastr-provedut-prezentaciyu-osnovnoyi-derzhavnoyi-topografichnoyi-karti-masshtabu-150-000 Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-ta-derzhgeokadastr-provedut-prezentaciyu-osnovnoyi-derzhavnoyi-topografichnoyi-karti-masshtabu-150-000 Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-ta-derzhgeokadastr-provedut-prezentaciyu-osnovnoyi-derzhavnoyi-topografichnoyi-karti-masshtabu-150-000.