портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

ІІ квартал 2017 року

Опубліковано 14 лютого 2019 року, 16:01

Звіт про стан виконання Плану здійснення заходів щодо запобігання корупції в Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Заходи щодо запобігання корупції
Етапи здійснення заходів
Індикатори виконання
Стан виконання
Захід №15: Запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальним органам Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження
Етап №1 (опис):Відбір експертів, які здійснюватимуть погодження проектів землеустрою та запуск екстериторіальності їх погодження
Відбір експертів державної експертизи
Виконано. На сьогодні фаховою комісією Держгеокадастру відібрано 462 експерта для погодження документації по всій Україні. З метою підвищення якості надання висновків експертам відкрито доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання.

Етап №2 (опис):Запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, опрацювання вказаних проектів
Виконано. З 03 жовтня 2016 року погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок територіальними органами Держгеокадастру відбувається виключно за екстериторіальним принципом погодження таких проектів.

Етап №3 (опис):Створення можливості для перевірки розробником стану погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру
Розміщення інформації про сервісну електронну послугу «Подання на погодження проекту землеустрою» на веб-ресурсі електронних послуг Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua)
Виконано. Розробник може перевірити стан погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за адресою: https://e.land.gov.ua/dashboard/.

Етап №4 (опис):
Оцінка ефективності запровадження пілотного проекту екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Своєчасність та якість розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Виконано. Інформацію про оцінку ефективності запровадження пілотного проекту екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміщено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в Розділі «Землеустрій та охорона земель».

Етап №5 (опис):
Подання Кабінету Міністрів України звіту про результати реалізації пілотного проекту.
Звіт про результати запровадження пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
Виконано. Звіт Кабінету Міністрів України надіслано листом Мінагрополітики від 02.03.2017 №37-91-6/5662.
Захід №16: Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру із наданням витягів з нього на підтвердження внесення таких відомостей
Етап здійснення заходу (опис):
Підготовка проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр»
Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього»
З метою забезпечення належної реалізації урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та на виконання пункту 75 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року №615-р, Держгеокадастром розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього».
Метою законопроекту є забезпечення децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру, запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній (цифровій) формі із застосуванням веб-технологій з використанням особистого електронного цифрового підпису, скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до 7 робочих днів.
Проект закону погоджено без зауважень Міністерством аграрної політики та продовольства України (лист Мінагрополітики від 01 грудня 2016 року №37-13-5-7/20072), Міністерством фінансів України (лист Мінфіну від 03 січня 2017 року №31-06130-11-10/93), Державною регуляторною службою України (лист Державної регуляторної служби України від 31 січня  2017 року №508/0/20-17).
Також проект закону погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист Мінекономрозвитку від 07 лютого 2017 року №3212-02/3729-03).
Міністерством юстиції України листом від 02 березня 2017 року №2608-0-26-17 за результатами проведення правової експертизи надано висновок про погодження проекту закону із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки.
Наразі проект закону готується для подання до Міністерства аграрної політики та продовольства України для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому законодавством порядку.
Захід №17: Надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення громадської експертизи, певних видів документації із землеустрою.
Етап здійснення заходу (опис):
Підготовка проекту нормативно – правового акту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів та направлення законопроекту на погодження до заінтересованих органів
Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації»
Зазначений захід знаходиться в стадії виконання, зокрема розробляється проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації».
Захід №18 Впровадження процедури відеофіксації під час здійснення працівниками Держпродспоживслужби заходів державного контролю (нагляду).
Етап №1 (опис):
Визначення переліку, кількості та характеристик устаткування, що необхідне для проведення відеофіксації, а також вартості оснащення 1 особи, яка здійснює державний контроль.
Перелік устаткування для здійснення відеофіксації, із зазначенням кількості та технічних характеристик, а також вартості оснащення 1 особи.
Головою Держпродспоживслужби від 13 березня 2017 року затверджені Методичні рекомендації фіксування процесу здійснення планового або позапланового заходу державного контролю (нагляду) засобами відеофіксації (пілотний проект).
На офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби та на офіційній сторінці служби у Facebook розміщено повідомлення про початок впровадження заходів в рамках пілотного проекту.
 
Етап №2 (опис):
Виділення фінансування для закупівлі необхідного устаткування. Проведення закупівлі зазначеного устаткування та
оснащення фахівців, що уповноважені здійснювати державний контроль в рамках пілотного проекту в визначеній(их) області(ях) України.
Звіт про оцінку впровадження процедури відео фіксації пілотного проекту. Оформлене рішення про запровадження процедури в роботу Держпродспоживслужби (у разі визначеної ефективності).
Наразі кошти щодо впровадження процедури відеофіксації під час здійснення заходів державного контролю (нагляду) не передбачені бюджетом на 2017 рік.Держпродспоживслужба постійно вживає заходів щодо пошуку донорів для реалізації зазначених заходів.
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві забезпечено 6 комплектами для здійснення відеофіксації. Прилади надані в рамках спонсорської підтримки.
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області забезпечено 16 комплектами для здійснення відеофіксації. Прилади закуплені за рахунок спеціального фонду.
Наказом Голови Держпродспоживслужби від 13 березня 2017 року №166 впроваджено в рамках пілотного проекту процедуру відеофіксації.
З 15 березня 2017 року в рамках роботи Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві проведено 782 заходи державного контролю (нагляду), з них у 72 заходах застосовано засоби відеофіксації.
З 15 березня 2017 року в рамках роботи Головного управління Держпродспоживслуби в Київській області проведено 64 заходи державного контролю (нагляду), з них при проведенні 33 заходів застосовано засоби відеофіксації.
Захід №19: Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики планів та результатів проведення внутрішніх аудитів.
Етап здійснення заходу (опис):
На веб-сайті Мінагрополітики, на сторінці Управління внутрішнього аудита створити рубрику «плани та результати роботи», в якій розмістити поточний план проведення внутрішніх аудитів та інформацію про результати завершених аудитів, подальше оновлення інформації
Звіт про розміщення інформації про проведені аудити та прийняті рішення за їх результатами.
Мінагрополітики забезпечується оприлюднення та постійне оновлення планів та результатів проведення внутрішніх аудитів на офіційному веб-сайті міністерства за адресою:
http://www.minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1326