портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

2017

Опубліковано 29 грудня 2017 року, 16:11

Звіт про стан виконання Плану здійснення заходів щодо запобігання корупції в Міністерстві аграрної політики та продовольства України

Заходи щодо запобігання корупції
Етапи здійснення заходів
Індикатори виконання
Стан виконання
Захід № 15: Запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальним органам Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження
Етап №1 (опис): Відбір експертів, які здійснюватимуть погодження проектів землеустрою та запуск екстериторіальності їх погодження
Відбір експертів державної експертизи
Виконано. На сьогодні фаховою комісією Держгеокадастру відібрано 508 експертів для погодження документації по всій Україні. З метою підвищення якості надання висновків експертам відкрито доступ до Державного земельного кадастру режимі читання.

Етап №2 (опис): Запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, опрацювання вказаних проектів
Виконано. З 03 жовтня 2016 року погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок територіальними органами Держгеокадастру відбувається виключно за екстериторіальним принципом погодження таких проектів.
На погодження до територіальних органів Держгеокадастру за принципом екстериторіальності надійшло 362 793 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Опрацьовано 359 271 проектів (98%), з яких надано 253 395 висновків (70%) про погодження проектів, 108 876 проектів не погоджено (30%), 3522 проекти знаходяться на опрацьовані.

Етап № 3 (опис): Створення можливості для перевірки розробником стану погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру
Розміщення інформації про сервісну електронну послугу «Подання на погодження проекту землеустрою» на веб-ресурсі електронних послуг Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua)
Виконано. Розробник може перевірити стан погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за адресою: https://e.land.gov.ua/dashboard/.

Етап № 4 (опис):
Оцінка ефективності запровадження пілотного проекту екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Своєчасність та якість розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Виконано. Інформацію про оцінку ефективності запровадження пілотного проекту екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміщено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Землеустрій та охорона земель».

Етап № 5 (опис):
Подання Кабінету Міністрів України звіту про результати реалізації пілотного проекту
Звіт про результати запровадження пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
Виконано. Звіт Кабінету Міністрів України надіслано листом Мінагрополітики від 02.03.2017 № 37-91-6/5662.
Захід № 16: Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру із наданням витягів з нього на підтвердження внесення таких відомостей
Етап здійснення заходу (опис):
Підготовка проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр»
 Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього»
Виконано. З метою забезпечення належної реалізації урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та на виконання пункту 75 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 615-р, Держгеокадастром розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього».
Метою законопроекту є забезпечення децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру, запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній (цифровій) формі із застосуванням веб-технологій з використанням особистого електронного цифрового підпису, скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до семи робочих днів.
Проект закону погоджено без зауважень Міністерством аграрної політики та продовольства України (лист Мінагрополітики від 01 грудня 2016 року № 37-13-5-7/20072), Міністерством фінансів України (лист Мінфіну від 03 січня 2017 року № 31-06130-11-10/93), Державною регуляторною службою України (лист Державної регуляторної служби України від 31 січня 2017 року № 508/0/20-17).
Також проект закону погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист Мінекономрозвитку від 07 лютого 2017 року № 3212-02/3729-03).
Міністерством юстиції України листом від 02 березня 2017 року № 2608-0-26-17 за результатами проведення правової експертизи надано висновок про погодження проекту закону із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки.
Проект Закону листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.12.2017 № 37-13-6/29539 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.
Захід № 17: Надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення громадської експертизи, певних видів документації із землеустрою
Етап здійснення заходу (опис):
Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до деяких законодавчих актів та направлення законопроекту на погодження до заінтересованих органів
Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації»
Не виконано. Зазначений захід знаходиться у стадії виконання, зокрема розробляється проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації».
Захід № 18 Впровадження процедури відеофіксації під час здійснення працівниками Держпродспоживслужби заходів державного контролю (нагляду)
Етап № 1 (опис):
Визначення переліку, кількості та характеристик устаткування, що необхідне для проведення відеофіксації, а також вартості оснащення однієї особи, яка здійснює державний контроль
Перелік устаткування для здійснення відеофіксації із зазначенням кількості та технічних характеристик, а також вартості оснащення однієї особи.
Виконано. Наказом Держпродспоживслужби від 15 березня 2017 року № 166 на базі Головних управлінь Держпродспоживслужби у Києві та Київській області запроваджено пілотний проект фіксування процесу здійснення планового або позапланового заходу державного контролю (нагляду) засобами відеофіксації (далі - пілотний проект).

Етап № 2 (опис):
Виділення фінансування для закупівлі необхідного устаткування. Проведення закупівлі зазначеного устаткування та оснащення фахівців, які уповноважені здійснювати державний контроль у рамках пілотного проекту у визначеній(их) області(ях) України.
Звіт про оцінку впровадження процедури відеофіксації пілотного проекту. Оформлене рішення про запровадження процедури в роботу Держпродспоживслужби (у разі визначеної ефективності)
Виконано. За результатами оцінки пілотного проекту наказом Держпродспоживслужби від 20.12.2017 № 1207 «Про впровадження процедури відеофіксації» впроваджено процедуру відеофіксації планових та позапланових заходів державного контролю в Головних управліннях Держпродспоживслужби в усіх областях та місті Києві.
Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві забезпечено шестьома комплектами для здійснення відеофіксації. Прилади надані в рамках спонсорської підтримки.
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області забезпечено 37 комплектами для здійснення відеофіксації. Прилади закуплені за рахунок спеціального фонду.
З 15 березня 2017 року в рамках роботи Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві проведено 104 заходи державного контролю (нагляду) із застосуванням засобів відеофіксації.
З 15 березня 2017 року в рамках роботи Головного управління Держпродспоживслуби в Київській області проведено 215 заходів державного контролю із застосування засобів відеофіксації.
Захід № 19: Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики планів та результатів проведення внутрішніх аудитів
Етап здійснення заходу (опис):
На веб-сайті Мінагрополітики на сторінці Управління внутрішнього аудита створити рубрику «плани та результати роботи», в якій розмістити поточний план проведення внутрішніх аудитів та інформацію про результати завершених аудитів, подальше оновлення інформації
Звіт про розміщення інформації про проведені аудити та прийняті рішення за їх результатами
Виконано. Міністерством аграрної політики та продовольства України забезпечується оприлюднення планів та результатів проведення внутрішніх аудитів на офіційному веб-сайті міністерства

Головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення корупції В. Рева