портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Антикорупційна програма на 2018–2020 роки

Опубліковано 06 грудня 2018 року, 14:01

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 22 листопада 2018 року №568

Антикорупційна програма Міністерства аграрної політики та продовольства України на 2018–2020 роки

Загальні положення

Антикорупційна програма Міністерства аграрної політики та продовольства України на 20182020 роки (далі Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28 грудня 2016 року за №1718/29848, та з урахуванням викладеного у Методичних рекомендаціях щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року №31.

Головною метою Антикорупційної програми є вжиття ефективних та вдосконалення діючих заходів, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції у всіх сферах діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України.

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі –Міністерство) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави; охорони прав на сорти рослин; тваринництва, насінництва та розсадництва; забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості; охорони, використання та відтворення водних біоресурсів; регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; лісового та мисливського господарства; ветеринарної медицини; безпечності та окремих показників якості харчових продуктів; карантину та захисту рослин; топографо-геодезичної і картографічної діяльності; земельних відносин, землеустрою; Державного земельного кадастру; державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів; у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції Мінагрополітики необхідно здійснити оцінку корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення, організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів, посилити спроможність протидіяти корупції на державних підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, усунути корупціогенні чинники у сфері державних закупівель, використання бюджетних коштів, забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Міністерства у 20182020 році визначено:

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі
Строк виконання заходу
Відповідальний за виконанняЗабезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та за результатами проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави
2018–2020 роки
Департамент кадрового забезпечення та роботи з персоналом
Організація підвищення кваліфікації державних службовців Мінагрополітики за професійними програмами, а також участь у проведенні занять з перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, до посадових обов’язків яких належить здійснення заходів з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
2018–2020 роки
Департамент кадрового забезпечення та роботи з персоналом
Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства відповідно до вимог нормативно-правових актів
2018–2020 роки
Департамент кадрового забезпечення та роботи з персоналом
Сектор запобігання та виявлення корупції
Ведення обліку державних службовців Мінагрополітики, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Інформування правоохоронних органів та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення працівниками Мінагрополітики корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Забезпечення процедури інформаційної підтримки офіційного веб-сайту Міністерства, його регулярного наповнення інформаційними матеріалами з актуальних питань основних напрямів діяльності Мінагрополітики
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Організація своєчасного реагування на повідомлення про факти корупційних правопорушень, вчинених працівниками Міністерства, та інформування громадськості про результати такого реагування
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Забезпечення кваліфікованого та об’єктивного розгляду звернень і запитів, що надходять до Мінагрополітики, відповідно до законодавства України
2018–2020 роки
Керівники самостійних структурних підрозділів
Забезпечення функціонування «гарячої» телефонної лінії Мінагрополітики, поштової скриньки та скриньки анонімних повідомлень щодо можливого вчинення корупційних правопорушень працівниками Міністерства
2018–2020 роки
Відділ публічної інформації та розгляду звернень громадян
Забезпечення можливості повідомлення про корупційні правопорушення працівників Міністерства на офіційному веб-сайті, в тому числі шляхом анонімного повідомлення
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Департамент забезпечення роботи Міністерства
Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян Міністром аграрної політики та продовольства України в приймальні громадян Кабінету Міністрів України, а також першим заступником Міністра, заступниками Міністра, державним секретарем Мінагрополітики
2018–2020 роки
Відділ публічної інформації та розгляду звернень громадян
Забезпечення проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах на основі результатів аналізу корупційних ризиків
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства інформації про результати проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Департамент забезпечення роботи Міністерства
Надання необхідних рекомендацій, роз’яснень та практичної допомоги працівникам Міністерства щодо заповнення відомостей, зазначених в деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Проведення перевірки подання щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівниками Міністерства та повідомлення упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання вказаних декларацій
2018, квітень 2019–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Проведення перевірки подання декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту про випадки неподання чи несвоєчасного подання вказаних декларацій
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Організація роботи, спрямованої на забезпечення працівниками Міністерства доброчесності на державній службі, додержання правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення корупційних правопорушень шляхом проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства
2018–2020 роки
Департамент кадрового забезпечення та роботи з персоналом
Сектор запобігання та виявлення корупції
Надання працівникам Міністерства методологічної та консультативної допомоги щодо дотримання окремих положень антикорупційного законодавства
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Інформаційна підтримка рубрики «Запобігання та виявлення корупції» на офіційному веб-сайті Міністерства, наповнення її відповідними матеріалами
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Департамент забезпечення роботи Міністерства
Організація та проведення навчань для працівників Міністерства щодо виконання та дотримання окремих положень антикорупційного законодавства
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Департамент кадрового забезпечення та роботи з персоналом
Участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах з питань запобігання та виявлення корупції
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства, вжиття заходів для виявлення та усунення корупційних ризиків, а також причин та умов, що можуть сприяти виникненню корупційних ризиків, в тому числі шляхом залучення незалежних експертів, зокрема для проведення аудиту
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Керівники самостійних структурних підрозділів
Координація діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, утворених (визначених) на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, надання їм методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Організація контролю за ефективністю використання закріпленого за підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Міністерства, рухомого та нерухомого майна, в тому числі шляхом погодження Сектором запобігання та виявлення корупції нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів щодо використання вказаного державного майна
2018–2020 роки
Господарсько-фінансовий департамент
Сектор запобігання та виявлення корупції
Організація проведення перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
При необхідності залучати працівників Сектору запобігання та виявлення корупції до проведення внутрішніх аудитів діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства при можливих фактах порушення вимог антикорупційного законодавства
2018–2020 роки
Управління внутрішнього аудиту
Сектор запобігання та виявлення корупції
Проведення перевірки дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом затвердження та виконання антикорупційних програм на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, в тому числі, де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Забезпечення оцінки корупційних ризиків на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, а також виявлення причин та умов, що можуть сприяти виникненню корупційних ризиків, в тому числі шляхом залучення незалежних експертів, зокрема для проведення аудиту
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства
Постійно
Сектор запобігання та виявлення корупції, Заступники Міністра, керівники самостійних структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України та керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України
Забезпечення ознайомлення посадових осіб центрального апарату Міністерства зі спеціальними обмеженнями та вимогами, встановленими законами України, при прийняті на державну службу та проходження державної служби
2018–2020 роки
Департамент кадрового забезпечення та роботи з персоналом
Сектор запобігання та виявлення корупції
Доведення до відома працівників центрального апарату Міністерства роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції та проведення організаційної та роз’яснювальної роботи (нарад, семінарів) щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, підвищення рівня правових знань з питань антикорупційного законодавства працівників центрального апарату Міністерства
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Забезпечення інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадку виявлення ознак корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення у діях працівників центрального апарату Міністерства при виконанні посадових обов’язків
2018–2020 роки у разі виявлення корупції
Сектор запобігання та виявлення корупції
Погодження призначення (визначення) керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства
2018–2020 роки
Сектор запобігання та виявлення корупції
Забезпечення подання Антикорупційної програми Міністерства на виконання вимог абзацу шостого статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» на погодження до Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції
Упродовж трьох робочих днів з дня затвердження Антикорупційної програми
Сектор запобігання та виявлення корупції

Розділ ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України та умов, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 листопада 2018 року №440 «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 12 квітня 2017 року №210» внесено зміни до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Комісія) та розпочато оцінку корупційних ризиків у діяльності Міністерства.

Роботу Комісії спрямовано на виявлення потенційних та усунення наявних корупційних ризиків.

Дотримуючись основних принципів антикорупційної роботи – прозорості та відкритості діяльності органу державної влади Мінагрополітики забезпечило участь громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції. З цією метою залучено до оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства представників громадськості та експертів з належними знаннями та досвідом ідентифікації корупційних ризиків органу державної влади в частині виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Комісією підготовлено Звіт, який затверджено наказом від 22 листопада 2018 року №567 «Про затвердження Звіту з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України», що додається.

Розділ ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

У Міністерстві запроваджено широку роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції. Сектором із питань запобігання та виявлення корупції для посадових осіб (та співробітників) Міністерства організовуються тематичні навчальні заходи щодо:

 • визначення та застосування понять корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • загальних аспектів застосування норм Закону України «Про запобігання корупції»;
 • вивчення окремих норм Кримінального кодексу України;
 • шляхів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, положень та вимог:
 • Закону України «Про інформацію»;
 • Закону України «Про управління об'єктами державної власності»;
 • Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
 • Закону України «Про публічні закупівлі»;
 • законодавства, що регламентує організацію планово-фінансової роботи в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;
 • понять, причин, форм прояву, видів та наслідків корупції;
 • формування та реалізації державної антикорупційної політики;
 • понять антикорупційної політики та антикорупційної програми;
 • правової свідомості та формування антикорупційної правосвідомості громадян.

Міністерство у співпраці з інститутами громадянського суспільства неухильно дотримується принципів відкритості та реалізації права осіб на доступ до інформації, яка може використовуватись для виявлення і припинення корупційної практики.

Усвідомлюючи важливість інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію антикорупційних заходів, що здійснюються у державі, роз’яснення положень законодавства про запобігання та протидію корупції, Мінагрополітики системно провадить відповідну освітню роботу серед посадовців та співробітників Міністерства, керівників підпорядкованих підприємств, а також громадян.

Розділ IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

За роботу з реалізації Антикорупційної програми відповідає Комісія з оцінки корупційних ризиків діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції та структурні підрозділи апарату Міністерства у межах відповідних повноважень.

Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань координує виконання щорічної Антикорупційної програми Міністерства, не рідше ніж один раз на півріччя проводить моніторинг виконання антикорупційної програми, не рідше ніж один раз на півріччя здійснює оцінку ефективності виконання антикорупційної програми, готує у разі необхідності пропозиції щодо здійснення в установленому порядку коригування Антикорупційної програми Міністерства.

Постійний моніторинг стану виконання Антикорупційної програми здійснює Сектор з питань запобігання та виявлення корупції шляхом узагальнення та аналізу інформації про виконання окремих (конкретних) заходів.

Керівники самостійних структурних підрозділів надають Сектору з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про стан виконання визначених їм (закріплених за ними) завдань.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції інформує Міністра аграрної політики та продовольства України про стан виконання Антикорупційної програми.

Пропозиції щодо перегляду (з метою актуалізації) Антикорупційної програми вносяться Сектором з питань запобігання та виявлення корупції на розгляд Міністру аграрної політики та продовольства України.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми за результатами її перегляду приймає Міністр аграрної політики та продовольства України.

Головний спеціаліст Сектору запобігання та виявлення корупції В. Рева