портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Аудит діяльності державного підприємства «Племінний завод «Плосківський»

Опубліковано 19 квітня 2019 року, 11:54

На виконання пункту 1 плану проведення внутрішніх аудитів в Міністерстві аграрної політики та продовольства України на І півріччя 2019 року та наказу Мінагрополітики від 05 березня 2019 року № 109 «Про проведення аудиту відповідності діяльності державного підприємства «Племінний завод «Плосківський» (надалі – Підприємство, ДП «ПЗ «Плосківський»), Управлінням внутрішнього аудиту проведено плановий аудит зазначеного Підприємства за період діяльності з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року.

Аудиторський висновок – негативний, аудиторський звіт від 05.04.2019 № 24-22/5.

Плановий внутрішній аудит відповідності діяльності державного підприємства «Племінний завод «Плосківський» засвідчив факти недотримання вимог законодавства та внутрішніх регламентів щодо дотримання планів і процедур, ефективності використання державних коштів і майна.

Діяльність Підприємства не відповідала основній меті його створення щодо збереження і нарощування виробництва кращих племінних ресурсів в тваринництві.

Керівниками Підприємства (у відповідних періодах) не забезпечено належне зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, установчих та інших документів ДП «Племінний завод «Плосківський». Фінансова звітність за 2016-2018 роки не складалась та не подавалась.

Також, у порушення вимог ст. 75 Господарського Кодексу України та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, Підприємство впродовж досліджуваного періоду здійснювало свою діяльність за відсутності фінансових планів.

Керівництвом Підприємства не виконано вимоги наказу Мінагрополітики щодо приведення установчих документів у відповідність до Примірного Статуту. Статутні положення Підприємства у порушення вимог статей 42 та 57 Господарського Кодексу України не містять інформації стосовно визначення мети господарської діяльності ДП «ПЗ «Плосківський» в частині досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємством упродовж досліджуваного періоду не досягався регіональний середньостатистичний рівень урожайності продукції рослинництва.

Встановлені порушення з оплати праці, розрахунків з підзвітними особами, обліком основних засобів, проведення інвентаризації, реалізації молока, здійснення витрат, не передбачених колективним договором тощо.

Крім того, встановлені факти використання приміщень, що належать ДП «ПЗ «Плосківський» сторонніми особами без укладення договорів оренди.

За результатами проведеної інвентаризації встановлені лишки 37 об’єктів основних засобів та нестачу 78 об’єктів основних засобів.

На Підприємстві впродовж досліджуваного періоду не забезпечувався належний внутрішній контроль, ведення бухгалтерського обліку здійснювалося з порушенням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та нормативно-правових актів стосовно документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку та звітності.

Мали місце інші порушення законодавства та нормативно-правових актів при здійсненні фінансово-господарської діяльності з метою усунення яких структурним підрозділам Мінагрополітики та керівництву Підприємства надані відповідні аудиторські рекомендації.