портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Аудит діяльності державного підприємства державний шовкорадгосп «Чутівський»

Опубліковано 27 січня 2019 року, 16:08

На виконання пункту 7 плану проведення внутрішніх аудитів в Міністерстві аграрної політики та продовольства України на І півріччя 2018 року та наказу Мінагрополітики від 28 лютого 2018 року № 112 «Про проведення аудиту відповідності діяльності державного підприємства державний шовкорадгосп «Чутівський» (надалі – ДП державний шовкорадгосп «Чутівський», Підприємство), Управлінням внутрішнього аудиту проведено плановий аудит відповідності діяльності зазначеного державного підприємства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Аудиторський висновок – негативний, аудиторський звіт від 30.03.2018 № 24-22/8.

У досліджуваному періоді фінансово-господарська діяльність ДП державний шовкорадгосп «Чутівський» була збитковою та здійснювалась з порушенням вимог законодавчих та нормативних актів стосовно дотримання фінансової дисципліни та законності здійснення видатків.

У порушення вимог ст. 75 Господарського Кодексу України та Порядку № 205, Підприємство впродовж досліджуваного періоду здійснювало свою діяльність за відсутні фінансових планів, як наслідок в порушення вимог Постанови № 899 проведені незаконні витрати.

Земельні ділянки не використовувались для забезпечення основної мети створення Підприємства в частині вирощування племінних коконів тутового шовкопряду для подальшого виробництва елітної грени та збереження грени українських порід.

Аналіз землекористування засвідчив низький рівень використання ріллі, що свідчить про неефективне її використання, як наслідок – неналежний рівень господарювання та втрату можливості отримати дохід від реалізації сільськогосподарської продукції.

Підприємством упродовж досліджуваного періоду не досягався регіональний середньостатистичний рівень урожайності продукції рослинництва.

Без укладення господарських договорів, тобто з порушенням вимог п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України та п. 3.2.3 Статуту, Підприємством здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції.

Будівлі та споруди ДП шовкорадгосп «Чутівський» в більшій частині зруйновані та втратили своє первісне господарське призначення.

В порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення № 879 інвентаризація активів та зобов’язань перед складанням річної звітності за 2016-2017 роки не проводилася.

Бухгалтерський облік Підприємства не забезпечував передачу правдивої та достовірної інформації про діяльність Підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття відповідних рішень, в результаті чого фінансова звітність Підприємства за 2016-2017 роки містить суттєві викривлення.

Підприємством не розроблені, не затверджені та відповідно не впроваджені регламенти, які б забезпечували здійснення внутрішнього контролю, належне ведення бухгалтерського обліку та регулювали правові, трудові і економічні відносини. 

Мали місце інші окремі порушення законодавства та нормативно-правових актів при здійсненні фінансово-господарської діяльності з метою усунення яких структурним підрозділам Мінагрополітики та керівництву Підприємства надані відповідні аудиторські рекомендації.