портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 27 липня 2015

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I.  Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Закон України “Про дитяче харчування” (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 44 ст. 443; 2011 р., № 22, ст. 149; 2014 р., № 2-3,  ст. 41) викласти у новій редакції:

 

“ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про дитяче харчування”

 

Цей Закон визначає стратегічні загальнодержавні пріоритети у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, безпечним та відповідним віковим потребам їх організму дитячим харчуванням з метою реалізації конституційних прав дитини на достатній життєвий рівень, охорону здоров'я і життя, а також організаційні, соціальні та економічні засади державної політики у цій сфері.

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

виробник дитячого харчування - юридична особа, яка здійснює господарську діяльність з виробництва дитячого харчування з метою введення його в обіг;

діти грудного віку - діти віком від народження до одного року;

діти раннього віку - діти віком від одного до трьох років;

дитяча суміш для подальшого годування - дитяче харчування для годування дітей грудного та раннього віку, що є основною рідкою складовою їх раціону під час введення відповідних продуктів прикорму в процесі поступового урізноманітнення раціону дитини;

дитяча суміш початкова (стартова) - дитяче харчування для годування дітей грудного віку протягом перших шести місяців життя, що повністю забезпечує всі фізіологічні потреби дитини у поживних речовинах і енергії;

дитяче харчування - харчовий продукт, спеціально перероблений або розроблений для забезпечення задоволення дієтичних потреб дітей грудного та раннього віку (дитячі суміші початкові (стартові), дитячі суміші для подальшого годування, продукти прикорму, напої, вода бутильована для приготування дитячого харчування та/або пиття);

дитяче харчування для спеціальних медичних цілей - дитяче харчування, що містить як компонент лікарські засоби та/або пропонується для профілактики або пом’якшення перебігу хвороби дитини з особливими дієтичними потребами, у тому числі у разі вроджених або набутих порушень засвоєння окремих харчових речовин, їх непереносності та/або при певних захворюваннях;

інґредієнт - будь-яка речовина, включаючи харчові добавки, ароматизатори та ензими, складові інгредієнта, що використовується під час виробництва або підготовки харчового продукту і залишається в готовому продукті навіть у зміненій формі. Залишки ветеринарних препаратів та пестицидів не вважаються інгредієнтом;

продукти прикорму - дитяче харчування, що є доповненням до грудного молока або дитячої суміші початкової, або дитячих сумішей для подальшого годування з метою поступового розширення раціону харчування та виготовлене, у тому числі: на молочній, молочно-зерновій, зерновій та зерно-молочній основі; на основі фруктів, ягід, овочів та/або їх суміші; на м’ясній, м’ясо-рослинній та рослинно-м’ясній основі; рибній, рибно-рослинній та рослинно-рибній основі; на молочній основі з додаванням фруктів, ягід, овочів та/або їх суміші; на основі фруктів, ягід, овочів та/або їх суміші з додаванням молочних продуктів;

сировина - сировина рослинного та/або тваринного походження, що використовується у виробництві дитячого харчування;

якість дитячого харчування - ступінь досконалості властивостей та характерних рис дитячого харчування, які здатні задовольнити фізіологічні потреби організму дитини в продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності.

2. Інші терміни  вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

Стаття 2. Законодавство України про дитяче харчування

1. Законодавство у сфері дитячого харчування базується на Конституції  України  та включає цей Закон  і закони України “Про охорону

дитинства”, “Про дошкільну освіту”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про молоко та молочні продукти”, інші нормативно-правові акти, що видаються відповідно до них.

2. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов’язковість  якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Державна політика щодо дитячого харчування

1. Державна політика  щодо дитячого харчування, спрямована на зміцнення та збереження здоров’я дітей, здійснення профілактики захворювань, пов'язаних з порушенням харчування.

2. Держава гарантує дітям право на забезпечення достатнім, якісним та безпечним харчуванням, що є складовою частиною гарантованого Конституцією України права на достатній життєвий рівень та охорону здоров’я.

3. Держава забезпечує створення соціально-економічних умов, за яких можливо задовольнити потреби кожної дитини у безпечному та якісному дитячому харчуванні, що  відповідає віковим потребам організму дитини на достатньому рівні.

Із цією метою держава вживає заходів щодо:

1) забезпечення наявності дитячого харчування, виготовленого на промисловій основі з сировини, що відповідає вимогам для виробництва дитячого харчування;

2) забезпечення батьків дітей або їх інших законних представників інформацією щодо якості та безпечності дитячого харчування;

3) визначення вимог щодо сировини   для виробництва дитячого харчування;

4) розвитку вітчизняного ринку дитячого харчування, зокрема дитячого харчування для спеціальних медичних цілей;

5) застосування інших заходів, спрямованих на здешевлення дитячого харчування.

4. Державна політика у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, якісним та безпечним харчуванням здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Стаття 4. Порядок забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням

1. Право дітей на забезпечення достатнім, якісним та безпечним харчуванням є складовою частиною гарантованого Конституцією України права на достатній життєвий рівень та охорону здоров'я.

2. Діти грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також діти грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про додаткове пільгове або безкоштовне забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з урахуванням місцевих бюджетів.

4. Органи місцевого самоврядування зобов'язані інформувати батьків дітей або їх інших законних представників стосовно норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до закону.

 

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

 

Стаття 5. Мета державного регулювання

1. Державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування здійснюється з метою забезпечення гарантій щодо:

забезпечення наявності на ринку безпечного та якісного дитячого харчування;

належного захисту життя і здоров’я дітей;

виробництва дитячого харчування в умовах, що відповідають санітарним заходам;

виробництва дитячого харчування на спеціалізованих підприємствах, у цехах, лініях, що мають експлуатаційний дозвіл або державну реєстрацію потужностей з виробництва дитячого харчування, отриманий у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

виробництва дитячого харчування з додержанням вимог щодо  сировини, та із застосуванням інгредієнтів та допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу, що за висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи визнані придатними для цих цілей;

відповідності дитячого харчування, у тому числі того, що імпортується на територію України, обов’язковим параметрам безпечності та окремим показникам якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

повноти, достовірності та доступності інформації про властивості дитячого харчування, у тому числі шляхом його маркування;

здійснення обігу дитячого харчування з дотриманням умов транспортування, зберігання та інших умов обігу.

Стаття 6. Державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування

1. Державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування здійснюється шляхом:

установлення обов'язкових параметрів безпечності та окремих показників якості дитячого харчування та інших об`єктів санітарних заходів;

здійснення державного нагляду і контролю за безпечністю та якістю дитячого харчування відповідно до законодавства.

2. Зазначені процедури державного регулювання здійснюються відповідними центральними органами виконавчої влади у межах їх повноважень та в порядку, визначеному законом.

 

Розділ III.ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

 

Стаття 7. Вимоги до сировини, призначеної для виробництва дитячого харчування

1. У виробництві дитячого харчування застосовується сировина, вимоги до якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.

2. У виробництві дитячого харчування забороняється використання сировини, виробленої з генетично модифікованих організмів та/або, що містить генетично модифіковані організми.

3. У виробництві дитячого харчування забороняється використання сировини, що містить гормональні препарати, антибіотики, залишки важких металів, пестицидів, радіонуклідів та інших небезпечних речовин, наявність яких не допускається державними санітарними нормами або вміст яких перевищує максимально допустимі рівні залишків у дитячому харчуванні.

Стаття 8. Основні вимоги до виробництва дитячого харчування

1. Виробництво дитячого харчування здійснюється виключно на промисловій основі на спеціалізованих підприємствах, у цехах, лініях, що мають експлуатаційний дозвіл або державну реєстрацію для потужностей з виробництва дитячого харчування, отриманий у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з дотриманням вимог, встановлених законодавством санітарних заходів, належної практики виробництва та застосуванням системи НАССР або аналогічних систем забезпечення безпечності та якості.

2. У виробництві дитячого харчування забороняється використання сировини, що не відповідає встановленим законодавством санітарним заходам.

3. У виробництві дитячого харчування забороняється використання сировини, інгредієнтів, харчових добавок та ароматизаторів, які не відповідають параметрам безпечності та окремим показникам якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

4. У виробництві дитячого харчування забороняється використання пальмового стеарину, продуктів гідрогенізації олій (маргарину, спреду), бавовняної олії та олії з кунжуту, а також сумішей спецій та прянощів, до складу яких входять не зареєстровані або заборонені до використання у виробництві дитячого харчування харчові добавки.

5. Дитяче харчування фасується в асептичну та/або герметичну упаковку, що має забезпечувати безпечність та збереження поживної цінності продукту протягом визначеного оператором ринку строку придатності до споживання.

6. Упаковка для дитячого харчування виготовляється з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я, для цих цілей.

Стаття 9. Основні вимоги до обігу дитячого харчування

1. Обіг дитячого харчування у не призначених для цього місцях або у місцях, що не відповідають встановленим санітарним нормам щодо обігу харчових продуктів, забороняється. Заклади торговельної мережі зобов'язані забезпечувати умови зберігання дитячого харчування, зазначені оператором ринку на етикетці.

Стаття 10. Вимоги до етикетування дитячого харчування

1. Вимоги до етикетування дитячого харчування визначається центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

 

Розділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ

 

Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства про дитяче харчування

1. Особи,  винні у порушенні вимог законодавства  про  дитяче харчування, несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

2. Шкода, завдана здоров’ю дітей через порушення встановлених вимог цього Закону, відшкодовується у повному обсязі відповідно до закону.

 

Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

 

Стаття 12. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення безпечності та окремих показників якості дитячого харчування

1. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення безпечності та окремих показників якості дитячого харчування здійснюється шляхом:

 участі в роботі міжнародних організацій;

 укладання міжнародних договорів з розробки нових видів дитячого харчування та перспективних технологій його виробництва;

 гармонізації вимог щодо безпечності та окремих показників якості дитячого харчування до документів відповідних міжнародних організацій та законодавства Європейського Союзу;

 обміну інформацією про заходи, що застосовуються для забезпечення безпечності та окремих показників якості дитячого харчування, у тому числі з питань упровадження на підприємствах постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). ”

2. У частині другій статті 6 Закону України “Про охорону дитинства”  (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 30, ст.142) слова “раціонального харчування” замінити словами ”забезпечення безпечного, якісного харчування, що  відповідає віковим потребам організму дитини на достатньому рівні”.

3. Частину четверту статті 4 Закону України “Про дошкільну освіту”  (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 49, ст. 259) викласти в такій редакції:

“4. Періоди дошкільного віку:

діти грудного віку - діти віком від народження до одного року;

діти раннього віку - діти віком від одного до трьох років;

молодший дошкільний;

середній дошкільний;

старший дошкільний ”.

4. У Законі  України “Про пестициди і агрохімікати” (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 14, ст. 91; 2004, № 26, ст. 362; № 43, ст. 420; 2013, № 46, ст. 640):

абзац одинадцятий статті 1 виключити;

частину третю статті 13 виключити

 

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців  з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами одночасно з введенням в дію цього Закону.

 

 

 

ГоловаВерховної Ради України                                                                                                                                                      В.Б. Гройсман

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування» (далі – проект Закону)  Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект Закону України розроблений на виконання пункту 82 Плану заходів щодо дерегуляції підприємницької діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 р № 357-р, з метою спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі, зокрема у виробництві дитячого харчування, удосконалення законодавства у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування для удосконалення подальшого розвитку вітчизняного виробництва такої продукції.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції до проекту Закону у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Гончаренко Тамара Володимирівна,

тел. 278-56-67.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                        Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування» (далі – проект Закону) розроблений на виконання пункту 82 Плану заходів щодо дерегуляції підприємницької діяльності, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р № 357-р, з метою спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі, зокрема у виробництві дитячого харчування, удосконалення законодавства у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування для удосконалення подальшого розвитку вітчизняного виробництва такої продукції.

Закон України «Про дитяче харчування» був прийнятий Верховною Радою України 14 вересня 2006 року. Досвід реалізації його положень протягом часу, що минув з моменту набуття ним чинності, засвідчив своечасність  його прийняття для розвитку вітчизняної галузі дитячого харчування. В той же час, виникла необхідність перегляду окремих положень Закону, удосконалення правових та організаційних засад виробництва дитячого харчування і гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу.

На сьогодні в Україні понад 40%  немовлят знаходяться на штучному вигодовуванні, майже 80% дітей від 6 місяців до трьох років споживають продукти дитячого харчування у якості основного раціону (дитячі суміші, що використовуються у доповнення до грудного молока на більш пізніх етапах годування, та продукти прикорму), а це  понад 1 млн. дітей.

Найбільші показники зростання виробництва продукції дитячого харчування відмічено у 2013 р. Частка власного виробництва (без врахування експорту) до фактичного споживання займає: молоко та кисломолочні продукти – 99,7% (в 2013 році – 99,2 %);  молочні суміші і каші – 40,2%  (в 2013 році – 35,4 %);  соки і фруктово-овочеві пюре – 41,9%  (в 2013 році – 30,4 %). При цьому слід особливо відзначити, що в 2014 році, як і в 2013, зберігалися високі темпи виробництва. Так, за статистичними даними за 2014 рік виробництво дитячого харчування в Україні в порівнянні з 2013 роком збільшилося  на  8,2% – до  35,0 тисяч тонн.

Ця позитивна тенденція свідчить про те, що на сьогодні наповнення споживчого ринку продукцією дитячого харчування власного виробництва є  реальною  перспективою.

Таким чином, від подальшого удосконалення виробництва продуктів дитячого харчування  залежить здоров‘я й життя  українських дітей, а відтак і майбутнє нації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є удосконалення законодавства у сфері дитячого харчування  для  забезпечення  подальшого розвитку українського виробництва цієї продукції. Це передбачається досягти шляхом прийняття нової редакції Закону України «Про дитяче харчування» та внесення змін до законів України «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про пестициди та агрохімікати.

Новою редакцією Закону України «Про дитяче харчування» передбачено:  1) більш чітко окреслити предмет регулювання шляхом виключення відносин, які є предметом регулювання інших законів; 2) виключити терміни, які наведені в законах, що є спеціальними у відповідній сфері; 3) конкретизувати нечіткі посилання та виключити положення, які є   предметом регулювання інших законів; 4) гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу, але враховуючи положення національних законів і стандартів.

Особливо в проекті Закону звертається   увага  на застосування  термінів «сировина», «виробник дитячого харчування», «якість дитячого харчування». Термін «спеціальна сировинна зона» виключається.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: закони України «Про дитяче харчування», «Про охорону дитинства», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (набуде чинності із 20.09.2015), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про ветеринарну медицину», «Про дошкільну освіту», «Про пестициди та агрохімікати».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація змін до Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством соціальної політики України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України, Міністерством екології та природних ресурсів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Закону не потребує проведення громадської анти дискримінаційної експертизи.        

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (http://www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз  результатів

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування» дозволить удосконалити законодавство у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням належної якості, та безпечності, та створити умови для подальшого розвитку вітчизняної галузі виробництва дитячого харчування.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                        Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування»

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування» (далі – проект Закону) розроблений на виконання пункту 82 Плану заходів щодо дерегуляції підприємницької діяльності, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р № 357-р, з метою спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі, зокрема у виробництві дитячого харчування та удосконалення законодавства у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування для удосконалення подальшого розвитку вітчизняного виробництва такої продукції.

У зв’язку з цим, виникла необхідність у перегляді положень Закону України «Про дитяче харчування» та інших законодавчих актів з метою удосконалення правових і організаційних засад виробництва дитячого харчування та гармонізації законодавства України із міжнародним законодавством, в тому числі законодавством Європейського Союзу.

Крім того, прийняття проекту Закону дасть можливість вжити заходів щодо дерегуляції господарської діяльності суб'єктів господарювання з виробництва дитячого харчування.

2. Визначення цілей державного регулювання

 Метою проекту Закону є удосконалення законодавства у сфері дитячого харчування  для  забезпечення  подальшого розвитку українського виробництва цієї продукції.  Це передбачається досягти шляхом внесення змін  до Закону України «Про дитяче харчування», виклавши його в новій редакції.

Новою редакцією Закону передбачено: 1) більш чітко окреслити предмет регулювання шляхом виключення відносин, які є предметом регулювання інших законів; 2) конкретизувати нечіткі посилання та виключити положення, які є предметом регулювання інших законів; 3) гармонізацію законодавства України із законодавством ЄС, з урахуванням  положень національних  законів і стандартів.

 Особливо в проекті Закону звертається увага на застосування термінів «сировина», «виробник дитячого харчування», «якість дитячого харчування». Термін «спеціальна сировинна зона» виключається.

Крім того, проектом Закону пропонується внести зміни до законів України «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про пестициди і агрохімікати».

Механізмом досягнення вказаної мети є прийняття проекту Закону.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Першим альтернативним способом досягнення зазначеної мети є залишення без змін чинного Закону України «Про дитяче харчування». Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки:

Україна є членом СОТ, розвиває ринкову економіку та проголосила одним з основних напрямків - розвиток агропромислового сектору економіки, зокрема виробництво дитячого харчування, попит на яке щороку зростає. Виробництво дитячого харчування в таких умовах вимагає запровадження справедливих, прозорих і, головне, ефективних правил їх виробництва та формування якості.

Одним із факторів стримування подальшого розвитку галузі дитячого харчування, а відтак і нарощування обсягів його виробництва, є недосконала законодавча база.

 Другий альтернативний  спосіб – прийняття проекту Закону, що сприятиме спрощенню умов провадження підприємницької діяльності, вжиттю заходів щодо дерегуляції господарської діяльності суб'єктів господарювання з виробництва дитячого харчування, підвищенню ефективності роботи галузі виробництва дитячого харчування, удосконалення правових і організаційних засад виробництва дитячого харчування та гармонізації законодавства України із міжнародним законодавством, в тому числі законодавством Європейського Союзу.

Таким чином другий спосіб досягнення зазначеної цілі є найбільш прийнятним.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для досягнення зазначених вище цілей пропонується прийняття, в порядку, визначеному законодавством України, запропонованого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування».

Проблеми, які пропонуються для вирішення зазначеним проектом Закону стосуються виключно виробництва та обігу дитячого харчування в Україні.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону сприятиме дерегуляції господарської діяльності суб'єктів господарювання з виробництва дитячого харчування  та спрощенню умов провадження їх підприємницької діяльності, а також забезпечить удосконалення законодавства у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Прийняття запропонованого проекту Закону сприятиме законодавчому врегулюванню питання  виробництва дитячого харчування. Забезпеченню гармонізації законодавства України у відповідність до вимог міжнародного законодавства, в тому числі європейського.

Додаткові витрати з державного та місцевих бюджетів відсутні.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Збільшення обсягів виробництва дитячого харчування та зміцнення його конкурентоспроможності на вітчизняному та зовнішньому ринках.

Відсутні

Сфера інтересів громадян

На споживчий ринок нашої країни буде надходити більше якісного та безпечного дитячого харчування, отримання достовірної інформації щодо процесу (способу) його виробництва.

Відсутні

 

Дія акта поширюється на більше ніж 3,5 тис. сільськогосподарських підприємств і близько 40 суб’єктів з виробництва та реалізації дитячого харчування.

Досягнення очікуваних результатів та цілей державного регулювання буде проводиться на підставі порівняння прогнозних показників та отриманих у подальшому даних статистичних досліджень.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту Закону є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

8. Визначення результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта:

1) обсяги вироблених та реалізованих на переробні підприємства молока та молочної сировини суб’єктами господарювання на внутрішньому ринку для виробництва дитячого харчування; 

2) кількість суб’єктів господарювання та/або юридичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: сільськогосподарські підприємства усіх форм власності  та переробні підприємства, які здійснюють виробництво дитячого харчування;

3) реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів та часу суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом дитячого харчування, в тому числі на молочній основі;

4) рівень поінформованості оцінюється як середній, за рахунок розміщення проекту Закону на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України - www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторна політика»).

Після набрання чинності акта його буде опубліковано в офіційних друкованих виданнях. 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

базове відстеження – до набрання актом чинності, шляхом аналізу статистичних даних;

повторне відстеження – через рік після набрання актом чинності з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності регуляторного акта;

періодичні відстеження – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

Відстеження результативності буде здійснене Департаментом продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

 

Міністр аграрної політики

        та продовольства України                                                                                                                                                            О.М. ПавленкоOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux