портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 14 березня 2016

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській діяльності"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській діяльності

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012 р., № 17, ст.155):

у статті 1:

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"частка добування (вилову) – кількість водних біоресурсів, визначена у натуральних величинах або у відсотках показника ліміту добування (вилову) водних біоресурсів або прогнозу допустимого вилову, що підлягає закріпленню або закріплена за кожною конкретною юридичною особою чи фізичною особою - підприємцем на конкретний період для здійснення рибальства;";

абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

"ліміт добування (вилову) водних біоресурсів – допустимий обсяг вилучення з природного середовища (вилову, добування, збирання) конкретних видів водних біоресурсів на конкретному водному об'єкті, встановлений на певний проміжок часу;";

абзац дванадцятий статті 8 викласти у такій редакції:

"затвердження лімітів добування (вилову) водних біоресурсів та часток добування (вилову);";

абзац тридцять восьмий статті 9 викласти в такій редакції:

"здійснення розподілу лімітів добування (вилову) водних біоресурсів на частки добування (вилову);";

в абзаці сьомому статті 21 слова "квоти на вилов" замінити словами "частки добування (вилову)";

абзаци сьомий та восьмий статті 23 викласти у такій редакції:

"дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу щодо осетрових видів риб і виробленої з них продукції;

підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій);";

статтю 24 викласти у такій редакції:

"Стаття 24. Особливості видачі дозвільних документів у галузі рибного господарства

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу в частині осетрових видів риб і виробленої з них продукції, підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, безоплатно, згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про тваринний світ", Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням вимог CITES та особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій), а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цих документів здійснюються в паперовій або електронній формі.";

Доповнити новими статтями 241 – 244 такого змісту:

"Стаття 241. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України.

Для одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) суб’єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

довідка суб’єкта господарювання про наявність у нього суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову та рибоприймальних пунктів на визначеному рибогосподарському водному об’єкті;

програма виконання робіт у разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) здійснюється протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

відсутність невстановлених часток добування (вилову);

систематичні (три і більше) грубі порушення протягом року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій або наявність невідшкодованої шкоди, завданої рибному господарству;

використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) є:

зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи – підприємця;

внесення змін до встановленої для користувача частки добування (вилову);

зміни матеріально-технічної бази користувача, зазначеної у дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, анулює дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) з таких підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, якій видано дозвіл.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

систематичних (три і більше) грубих порушень протягом календарного року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія зазначеного дозволу припиняється через п’ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) для промислу становить п’ять календарних років, а для непромислових цілей становить один календарний рік.

Стаття 242. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Для одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України суб’єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

відомості про знаряддя лову та встановлення системи дистанційного моніторингу;

засвідчені заявником копії:

документів, які підтверджують майнові права судновласника на власні або орендовані судна;

свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України;

свідоцтва про придатність до плавання;

класифікаційного свідоцтва.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України здійснюється протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви та документів, необхідних для видачі дозволу. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається на кожне рибальське судно.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи – підприємця, зміна матеріально-технічної бази користувача, зазначеної у дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, анулює дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України з таких підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, якій видано дозвіл;

використання рибальським судном заборонених знарядь промислу;

занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення рибальським судном вимог законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України;

цілеспрямованого промислу водних біоресурсів, що підпадає під дію мораторію або заборони використання водних біоресурсів, який установлюється відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;

цілеспрямованого пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здійснення дистанційного контролю за рибальським судном;

фальсифікації або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації рибальського судна.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія зазначеного дозволу припиняється через п’ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України становить один рік.

Стаття 243. Форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Для одержання форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів судновласник – юридична або фізична особа, фізична особа–підприємець, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи імпортер, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну, подає заяву до заходження судна з уловом антарктичного та патагонського іклачів у порт вивантаження на території України чи за її межами або до дати вивезення антарктичного та патагонського іклачів з території України, у якій зазначаються:

опис продукції, що передбачається для вивантаження в порту/реекспорту;

код товару згідно з УКТЗЕД;

орієнтовна маса вилову, що передбачається для вивантаження/перевантаження за кожним видом продукції окремо, кілограмів;

назва риболовного судна, яке здійснює вилов;

порт реєстрації та реєстраційний номер судна, реєстраційний номер ІМО/Ллойд;

прізвище та ім'я капітана судна або іншої уповноваженої особи, яка може засвідчити достовірність інформації, що міститься у формі реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів;

відстеження судна за допомогою системи дистанційного моніторингу;

найменування держави та порту, в якому передбачається вивантаження продукції (у разі експорту з-за меж митної території України), орієнтовні дати заходу в порт та вивантаження;

у разі перевантаження антарктичного та патагонського іклачів в морі - назва судна, держава прапора, позивні, номер ІМО/Ллойда, ім'я та прізвище капітана судна;

найменування пункту пропуску на митному кордоні України (у разі експорту з митної території України), орієнтовні дати перетинання митного кордону України;

найменування виду транспортного засобу, яким планується здійснювати вивезення за межі митної території України.

Видача або відмова у видачі форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви від судновласника – юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи від імпортера, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну.

Про ухвалене рішення щодо відмови у видачі форми реєстрації іклачів з відповідним обґрунтуванням інформується Комісія по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (далі - ККАМЛР).

Підставами для відмови у видачі форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів є:

виявлення в одержаній заяві недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи – підприємця.

Переоформлення форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленої форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів становить два робочих дні з дня одержання заяви про її переоформлення.

Підставою для видачі дубліката форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів є її втрата або пошкодження.

Видача дубліката форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про її видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, анулює форму реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів, з таких підстав:

звернення судновласника – юридичної або фізичної особи, фізичної особи–підприємця, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи імпортера, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну, із заявою про анулювання форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

смерті фізичної особи;

надходження інформації від ККАМЛР або органів контролю та інспекції держав порту або членів ККАМЛР про суттєві порушення, виявлені під час інспекційних перевірок судна у портах чи у морі.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів з таких підстав:

встановлення факту надання у заяві, необхідної для одержання форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів, недостовірної інформації;

провадження судновласником – юридичною або фізичною особою, фізичною особою – підприємцем, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи імпортером, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну, діяльності, на яку отримано форму реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів, із порушенням вимог законодавства.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, про анулювання форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів, яка є разовою, обмежується строком завершення зовнішньоторговельних операцій із конкретним вантажем зазначених видів риб.

Стаття 244. Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову

Для одержання підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) судновласник, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власник судна або суб’єкт господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, подає заяву, до якої додається проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову, розроблений згідно з установленим Кабінетом Міністрів України порядком.

Видача або надання відмови у видачі підтвердження здійснюється протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви та документів, необхідних для видачі підтвердження. Підтвердження видається на кожне рибальське судно.

Підставами для відмови у видачі підтвердження є:

подання судновласником, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власником судна або суб’єктом господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, неповного пакета документів, необхідних для одержання підтвердження;

виявлення в документах, поданих судновласником, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власником судна або суб’єктом господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення підтвердження є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи – підприємця.

Переоформлення підтвердження здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого підтвердження становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката підтвердження є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката підтвердження здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, анулює підтвердження з таких підстав:

звернення судновласника, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власника судна або суб’єкта господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, із заявою про анулювання підтвердження;

ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, якій видано підтвердження.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання підтвердження з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження судновласником, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власником судна або суб’єктом господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, діяльності, на яку отримано підтвердження, із порушенням вимог законодавства;

встановлення факту суттєвих порушень правил рибальства (режимів рибальства, заходів із збереження міжнародної організації з управління рибальством), виявлених під час інспекційних перевірок судна у портах чи у морі.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, про анулювання підтвердження видається протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії підтвердження обмежується строком завершення зовнішньоторговельних операцій з конкретним вантажем водних біоресурсів.";

у статті 28:

у частині другій слова "ліміти промислового вилову" та "ліміти промислового вилучення" замінити словами "ліміти добування (вилову) водних біоресурсів", а слово "квоти" замінити словами " частки добування (вилову)";

у частині третій слова "ліміти вилову" замінити словами " ліміти добування (вилову) водних біоресурсів";

у статті 29 слова "лімітів на спеціальне використання" замінити словами "лімітів добування (вилову)";

статтю 30 викласти у такій редакції:

"Стаття 30. Розподіл лімітів добування (вилову) водних біоресурсів на частки добування (вилову)

Ліміти добування (вилову) водних біоресурсів розподіляються на частки добування (вилову) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.

За рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, ліміти добування (вилову) водних біоресурсів, а також прогнози допустимого вилову можуть розподілятися на частки добування (вилову) для:

промислу;

вилову науковими установами та організаціями;

контрольного вилову органами рибоохорони;

рибальства з навчальними та культурно-освітніми цілями;

рибальства з метою рибництва, відтворення та акліматизації водних біоресурсів;

організації любительського та спортивного рибальства.

До 15 відсотків встановленого ліміту добування (вилову) водних біоресурсів за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, можуть попередньо не розподілятися на окремі частки добування (вилову) та залишатися як резерв для подальшого розподілу між суб’єктами рибного господарства за результатами аукціону.

Організатором аукціонів з продажу частки добування (вилову) є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.

Порядок проведення аукціонів з продажу частки добування (вилову) у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) встановлює Кабінет Міністрів України

Переважне право на встановлення частки добування (вилову) мають суб'єкти рибного господарства - користувачі водних біоресурсів, які:

традиційно (три і більше років) здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів;

використовували протягом попередніх трьох і більше років частки (квоти) не менш як на 75 відсотків;

мають власну матеріально-технічну базу (плавзасоби, холодильні ємності, засоби добування, пристрої та механізми, що використовуються для переробки) для здійснення рибогосподарської діяльності;

здійснюють рибницько-меліоративні заходи, що забезпечують поліпшення санітарного стану рибогосподарських водних об'єктів (їх частин).

Після затвердження у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, лімітів або прогнозів допустимого вилову центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, визначає частку добування (вилову), для промислу та для непромислових цілей з метою вилову науковими установами та організаціями, контрольного вилову, рибальства з навчальними та культурно-освітніми цілями, рибництва, відтворення та акліматизації водних біоресурсів.

Частка добування (вилову) розраховується як співвідношення середньостатистичного обсягу добутих (виловлених) користувачем водних біоресурсів певного виду з урахуванням даних державної статистики та органів рибоохорони за останні 4 роки, що передують розрахунковому, до середньостатистичного обсягу вилову такого виду у відповідному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) за ті самі роки, виражене у відсотках.

Відповідно до заявки користувача водних біоресурсів йому може бути встановлена менша частка добування (вилову), ніж та, що розрахована.

Частка добування (вилову) закріплюється за кожною конкретною юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем шляхом видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) строком на 5 календарних років для промислу та на 1 календарний рік для непромислових цілей.";

статтю 47 доповнити новою частиною такого змісту:

"Місце розташування рибоприймального пункту повинне забезпечувати можливість ведення на належному рівні обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів і продукції з них та їх безпечне вивантаження."

2. У статті 3 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003 р., № 15, ст. 107; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 21, ст. 133) слова "лімітів (квот)" замінити словами "лімітів (часток) добування (вилову)".

 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із вимогами цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

 Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                             В. ГРОЙСМАН

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській діяльності"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській діяльності" (далі – проект Закону) Мінагрополітики оголошує про його публікацію.

Проект Закону розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII.

Проект Закону сприятиме дерегуляції та зменшенню кількості точок дотику бізнесу та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі, утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників.

Проект Закону, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до проекту акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики: www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього повідомлення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, e-mail: mykola.kvasha@minagro.gov.ua;

Державне агентство рибного господарства України: вул. Січових Стрільців, 45 а, м. Київ, 04053, e-mail: darg@darg.gov.ua;

Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській діяльності"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській діяльності" (далі – проект Закону) розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII, щодо спрощення умов ведення господарської діяльності, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу в сільській місцевості, утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку.

На сьогодні рибне господарство в Україні є привабливою для іноземних інвестицій галуззю сільського господарства. В той же час зарегульованість ускладнює процес виробництва та переробки продукції, а також значно ускладнює експортно-імпортні операції на ринку. Більше того, наявність великої кількості регуляторних процедур, що визначаються підзаконними нормативно-правовими актами, породжує корупційні схеми, які гальмують розвиток і модернізацію цього сектору.

Надмірна регуляція є також інструментом для обмеження та/або усування конкуренції шляхом створення адміністративних бар’єрів і в кінцевому результаті призводить до збільшення вартості для споживачів та втрати інвестиційних можливостей компаніями. Затримки, монополізація і корупція, викликані надмірним регулюванням, спричиняють втрату інвестиційної привабливості рибного господарства та значною мірою перешкоджають експорту української продукції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Проекту Закону є спрощення умов ведення господарської діяльності та приведення законодавства у рибній галузі у відповідність вимогам Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", зокрема визначення чітких строків та умов отримання дозвільних документів у галузі рибного господарства, вичерпного переліку підстав для їх переоформлення, відмови в їх видачі, видачі дубліката, анулювання.

Крім того, проектом Закону квоти добування (вилову) будуть змінені на частки добування (вилову) від загального ліміту та розподілятимуться за комбінованим підходом – принцип традиційного здійснення добування (вилову) водних біоресурсів та за результатами аукціону. Цей порядок дозволить українським рибалкам-промисловикам здійснювати свою діяльність прозоро та за новими правилами.

На відміну від квоти, що видавалася лише на 1 рік, частка добування (вилову) буде закріплена у дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) строком на 5 років (для промислових цілей), що дозволить суб’єктам рибогосподарської діяльності прогнозувати економічну складову своєї діяльності в довгостроковій перспективі.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України і проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Положення проекту Закону не стосуються соціально-трудової сфери та прав осіб з обмеженими можливостями.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

Проект Закону має на меті спрощення умов ведення рибогосподарської діяльності шляхом удосконалення процедур видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання та встановлення нового прозорого порядку розподілу часток добування (вилову водних) біоресурсів між користувачами водних біоресурсів, що створить більш сприятливі умови для здійснення ними господарської діяльності.

Проект Закону відповідає всім принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Передбачені проектом Закону оптимізація процедур адміністративного регулювання господарської діяльності та визначення чітких строків та умов отримання дозвільних документів, вичерпного переліку підстав для відмови в їх видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулювання сприятимуть створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та підвищенню рівня захисту суб’єктів господарювання.

Новий порядок розподілу часток добування (вилову) водних біоресурсів запровадить прозорі та єдині правила для всіх суб’єктів рибогосподарської діяльності, скоротить часові та фінансові витрати, дозволить підприємцям планувати діяльність у довгостроковій перспективі, що створить передумови розвитку рибного господарства.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській діяльності"

 

1. Проблема, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) в рибогосподарській діяльності" (далі – проект Закону) розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII, щодо дерегуляції та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу в сільській місцевості, утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників.

На сьогодні, рибне господарство в Україні є привабливою для іноземних інвестицій галуззю сільського господарства. В той же час, зарегульованість ускладнює процес виробництва та переробки продукції, а також значно ускладнює експортно-імпортні операції на ринку. Більше того, наявність великої кількості регуляторних процедур породжує корупційні схеми, які гальмують розвиток і модернізацію цього сектору.

Надмірна регуляція є також інструментом для обмеження та/або усування конкуренції шляхом створення адміністративних бар’єрів і в кінцевому результаті призводить до збільшення вартості для споживачів та втрати інвестиційних можливостей компаніями. Затримки, монополізація і корупція, спричинені надмірним регулюванням, спричиняють втрату інвестиційної привабливості рибного господарства та значною мірою перешкоджають експорту української продукції.

Проектом Закону пропонується внести ряд змін до законів, що забезпечить зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, а також приведення окремих функцій державних органів до європейських стандартів, спрощення започаткування та ведення господарської діяльності, скорочення дозвільних і погоджувальних процедур, гармонізація законодавства України до законодавства ЄС та запровадження найкращого світового досвіду.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є дерегуляція господарської діяльності та зменшення точок дотику держави та суб'єктів господарювання, а також спрощення започаткування та ведення господарської діяльності, скорочення дозвільних і погоджувальних процедур, зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання.

Проектом Закону пропонується спростити одержання ряду дозвільних документів, погоджень, затверджень та проходження дозвільних процедур, які відсутні, як інструмент державного регулювання, у законодавстві ЄС, дублюють інші документи дозвільного характеру або господарська діяльність, на провадження якої вони видаються, не становить значних ризиків, та є штучними бюрократичними бар'єрами розвитку підприємницької діяльності. Крім того, пропонується зменшити строки видачі дозвільних документів, запровадити безстроковість документів дозвільного характеру, які прив'язані до незмінного об'єкта та не становлять значних ризиків.

3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, переваги обраного способу

Під час розроблення проекту регуляторного акта розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Перший альтернативний спосіб - збереження чинного регулювання, тобто залишення законодавства без змін. Проте вказане, не створить умов розвитку господарської діяльності, розширенню суб'єктів агробізнесу, розвитку малих суб'єктів господарювання, а також та не буде досягнуто цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII. А відповідно, зазначений спосіб є неефективним.

Другий альтернативний спосіб – прийняття проекту Закону, що дозволить суттєво знизити адміністративних тиск на суб'єктів господарювання та спростити умови ведення бізнесу, знизити ризики виникнення корупційних відносин та створити передумови виникнення та розвитку нових малих та середніх господарств, підвищення їх конкурентоздатності та експортного потенціалу.

Таким чином, оптимальним рішенням щодо розв’язання визначених проблем та досягнення поставленої мети є прийняття проекту Закону.

З огляду на викладене, обраний спосіб є найбільш прийнятним та оптимальним, оскільки забезпечує розв'язання проблеми і досягнення визначених цілей та завдань.

4. Механізми й заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти вказаний проект Закону.

Розв’язання проблем, визначених в розділі 1 цього аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом удосконалення процедури одержання ряду дозвільних документів у галузі рибного господарства, визначення вичерпного переліку підстав для їх переоформлення, відмови в їх видачі, видачі дубліката, анулювання, а також спрощення проходження дозвільних процедур, зменшення строків видачі дозвільних документів.

Крім того, проектом Закону пропонується змінити квоти добування (вилову), які видавалися на 1 рік на частки добування (вилову), що закріплюватимуться у дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) строком на 5 років (для промислових цілей), та розподілятимуться за принципом традиційного здійснення добування (вилову) водних біоресурсів, а також за результатами аукціону.

Цей порядок дозволить українським рибалкам-промисловикам здійснювати свою діяльність прозоро та за новими правилами та прогнозувати свою економічну діяльність в довгостроковій перспективі.

Ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено як високий, оскільки з прийняттям та впровадженням вказаного проекту Закону буде суттєво спрощено умови ведення бізнесу у сільському господарства.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт спрямований на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 №26-VІII, а саме щодо дерегуляції та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі, утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки.

Негативних факторів впливу, пов’язаних із прийняттям проекту регуляторного акта, не виявлено, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка його прийняття.

Оцінка зовнішніх факторів не передбачає негативного впливу на виконання акта.

Зважаючи на вищевикладене, є всі підстави для можливості впровадження та виконання вимог акта.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Аналіз витрат і вигод у формі переліку очікуваних негативних та позитивних факторів, що виникають у разі прийняття проекту постанови для різних груп суб’єктів, на які поширюватиметься його дія, наведено у таблиці.

 

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Додаткових видатків з державного бюджету не передбачається

Вдосконалення законодавчого регулювання порушених питань, забезпечення передумов розвитку рибного господарства, продовольчої безпеки, стимулювання експорту та підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу

Інтереси громадян

Витрат, пов’язаних із прийняттям акта, не передбачається

Виконання поставлених завдань забезпечить продовольчу безпеку та розвиток підприємництва, а відповідно створення робочих місць, підвищення добробуту, особливо у сільській місцевості, а також доступ до якісної продукції рибогосподарської діяльності.

Інтереси суб’єктів підприємницької діяльності

Витрат, пов’язаних із прийняттям акта, не передбачається

Спрощення умов ведення рибогосподарської діяльності, зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, збільшення конкурентоспроможності, зменшення ризиків виникнення корупційних відносин та адміністративного тиску.

 

Таким чином, від прийняття проекту Закону очікується загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін з можливістю перегляду і внесення (за необхідності) змін.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

не передбачається додаткових витрат коштів і часу, пов'язаних з виконанням вимог акта, суб’єктами господарювання та/або фізичними особами;

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - передбачається збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів за рахунок розвитку підприємництва, додаткових витрат з державного бюджету не передбачається;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий. Проект акта розміщується на веб-сайті Мінагрополітики для громадського обговорення. Після прийняття регуляторного акта його буде опубліковано у засобах масової інформації та розміщено на сайті Верховної Ради України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом на підставі показників, визначених у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Метод проведення відстеження результативності – соціологічний. Для участі в соціологічному опитуванні будуть залучені суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде проводитись один раз на три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Департаментом тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України спільно з Державним агентством рибного господарства України.

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux