портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 18 листопада 2015

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                   №___   

Київ

 

Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження,

зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного

контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                             А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційного сайті Мінагрополітики України та Держветфітослужби України.

Розробником проекту постанови є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Проект постанови, а також аналіз регуляторного впливу оприлюднено на веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ – Регуляторна політика) та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту постанови на поштову та/або електронну адреси Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, semenchuk@vet.gov.ua, sector@vet.gov.ua); Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, semenchuk@vet.gov.ua, sector@vet.gov.ua); Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, inform@dkrp.gov.ua).

 

 

Заступник Голови Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України                                                                                                                                             О.М. Вержиховський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форми акта проведення державного аудиту щодо дотримання операторами ринку законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів" (далі – проект постанови) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання пункту 15 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 415-р "Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою регламентування проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників якості збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів із дотриманням принципів відкритості та доступності.

Зазначена мета може бути досягнута лише шляхом прийняття відповідного проекту постанови.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 415-р "Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та/або місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України, Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства агарної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ – Регуляторна політика,) та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не потребує відображення позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив реалізації проект постанови на ринок праці відсутній.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить:

виконати пункт 15 розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2012 року № 415-р "Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів";

встановити порядок збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів.

 

 

Заступник Голови Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України                                                                                                                                             О.М. Вержиховський

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Актуальність та доцільність розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів" (далі – проект постанови) обумовлена необхідністю виконання вимог пункту 15 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 415-р "Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів".

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю прийняття проекту постанови є затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів.

3. Визначення та оцінка альтернативні способів досягнення визначених цілей

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації без змін. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в результаті цього не буде виконано вимоги пункту 15 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 415-р "Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів".

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту постанови. Зазначений проект постанови відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем, тобто буде затверджено Порядок збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів.

При цьому будуть досягнуті поставлені цілі, а також забезпечені принципи державної регуляторної політики щодо здійснення державного контролю за безпечністю харчових продуктів та кормів.

Також прийняття проекту постанови дозволить встановити прозорі вимоги збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми достатньо прийняти проект постанови та забезпечити набрання ним чинності.

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

Закон України "Про ветеринарну медицину";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 415-р "Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів".

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту постанови полягає у дотриманні його положень.

Ризики впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта відсутні.

Можливість впровадження та виконання вимог акта органами державної влади й органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами є високою.

Негативних наслідків у зв’язку з прийняттям проекту постанови не очікується.

Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує бюджетних та інших матеріальних витрат.

Контроль за додержанням вимог акта буде здійснюватись шляхом аналізу відповідної практики застосування затвердженого проекту постанови, розгляду відповідних звернень громадян та суб’єктів господарювання.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Стратегічним очікуваним результатом прийняття проекту постанови є забезпечення єдності збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів.

Безпосереднім очікуваним результатом прийняття проекту постанови є створення правових засад для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників якості щодо здійснення збору, звітності, аналізу та розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів.

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення реалізації державної політики у сфері безпечності харчових продуктів та кормів.

 

Підвищення прозорості та відкритості здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів.

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання щодо доступності інформація про результати здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів.

Впровадження принципів прозорості державного контролю, що справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище та суб’єктів господарювання.

Покращення ефективності здійснення державного контролю.

Відсутні.

Сфера інтересів громадян

Забезпечення прозорості державного контролю

Надання споживачам доступу до інформації щодо державного контролю

Відсутні

 

7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Проект постанови набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Дія проекту постанови не обмежується, проте може бути переглянуто за при зміні законодавчої бази.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основним показником результативності акта буде кількість звернень учасників ринку та представників державних органів виконавчої влади, установ та організацій всіх форм власності, операторами ринку з виробництва харчових продуктів, кормів, вирощування та утримання тварин щодо проблем, які виникають при застосуванні даного акта.

Іншими показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, які матимуть доступ до інформації – не обмежується;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта буде значним за рахунок: розміщення проекту постанови на веб-сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України; а після його прийняття – на веб-сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цього регулярного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України.

 

 

Заступник Голови Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України                                                                                                                                             О.М. ВержиховськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux