портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 27 травня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

  

Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин

 

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок ведення реєстру заявок на сорти рослин, що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", але не раніше ніж з дня її офіційного опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови розроблено на виконання Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон), що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail:taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua;

 

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський  

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", який набирає чинності 1 липня 2016 року, внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає Порядок ведення реєстру заявок на сорти рослин (далі – Реєстр заявок).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин" (далі – проект постанови) є приведення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин у відповідність з вимогами чинного законодавства України в частині удосконалення процедури набуття прав на сорти рослин, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Мінагрополітики при подачі заявки на сорт рослин та внесенні офіційних відомостей до Реєстру заявок.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України; Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", Закон України "Про інформацію", Закон України "Про охорону прав на сорти рослин".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту постанови визначиться механізм ведення Реєстру заявок, що, в свою чергу, забезпечить удосконалення процедури набуття прав на сорти рослин, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Мінагрополітики при подачі заявки на сорт рослин, її науково-технічної експертизи та реєстрації прав.

 

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин"

 

І.  Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено ряд змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (надалі - Закон), в тому числі передано функції у сфері охорони прав на сорти рослин, які здійснювала Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України до Міністерства аграрної політики та продовольства України, введено поняття Компетентного органу. Зокрема, статтею 8 зазначеного Закону передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (Компетентний орган) належить забезпечення ведення Реєстру заявок, а статтею 6 передбачено, що саме Кабінет Міністрів України затверджує Порядок ведення Реєстру заявок, у зв’язку з чим виникає потреба викласти чинну редакцію Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 року за № 220/7541, привести у відповідність до Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

 Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є визначення механізму ведення реєстру заявок на сорти рослин (далі – Реєстр заявок).

У зв’язку із зазначеним, та відповідно до Закону, назріла необхідність у прийнятті проекту постанови "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин", якою буде визначено процедура ведення Реєстру заявок.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 -

Держава

+

 -

Суб’єкти господарювання,

+

 -

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 -

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує визначення та затвердження процедури ведення Реєстру заявок.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта – Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин, яке затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 року за № 220/7541, оскільки Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", в тому числі передано функції у сфері охорони прав на сорти рослин, які здійснювала Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України до Міністерства аграрної політики та продовольства України, введено поняття Компетентного органу, наділеного зокрема правом забезпечувати ведення Реєстру заявок, у зв’язку з чим виникає потреба у прийнятті проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин".

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є виконання вимог Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" щодо визначення та затвердження єдиних вимог до формування та ведення Реєстру заявок, а також дотримання цих вимог юридичними і фізичними особами, які звертаються до Мінагрополітики (Компетентний орган) для державної реєстрації прав.

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваги обраного способу

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Втрата чинності наказу Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року № 42 "Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 року за № 220/7541.  

Проблема потребує визначення та затвердження механізму ведення Реєстру заявок, що відповідно до Конституції України відноситься до компетенції органів державної влади.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Залишення нині діючого регуляторного акта – наказу Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року № 42 "Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 року за № 220/7541 без змін.

Не забезпечить врегулювання зазначеного питання через відсутність правових механізмів, які б дозволили максимально захистити національного виробника та іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у сфері охорони прав інтелектуальної власності на сорти рослин, оскільки не відповідає Закону.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин".

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість створення в Україні ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин, сприятиме забезпеченню дистанційного доступу громадкості, вчених, селекціонерів до відомостей про сорти рослин на безоплатній основі, зокрема про подані заявки, що сприятиме ефективному захисту прав на сорти рослин.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1-

Відсутність регулювання

Відсутні

 

Неспроможність відповідних державних інституцій виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин.

Втрати Державного бюджету України через відсутність надходжень зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин.

Виникнення корупційних ризиків через неврегульованість нормативно-правової бази при державній реєстрації прав на сорти рослин.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

 

 

Відсутні

 

Виникнення суперечностей та правових колізій між змістом Положення про реєстр заявок на сорти рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року № 42 "Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 року за № 220/7541, Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" та Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

 

Неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин.

Перспектива судового оскарження дій або бездіяльності Мінагрополітики (Компетентний орган) через невиконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" в частині не забезпечення ведення реєстру заявок.


Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

 

Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" в частині затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин.

Надання можливості захистити державні інтереси у сфері охорони прав на сорти рослин,  створення в Україні ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Усунення ризиків корупційних зловживань у сфері реєстрації прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Ліквідація адміністративних бар’єрів у сфері державної реєстрації прав на сорти рослин

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

401

9

32

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,2

86,1

1,9

6,8

100

*Примітка. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акта (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідприємств складає 8,7%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,3%.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Відсутні

 

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

 Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави. Забезпечення здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке дасть можливість створити ефективну систему захисту прав селекціонерів.

Відсутні

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

 

0,0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

 

388800,00

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

209625,00

 

Розрахунки витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

Альтернатива 2 - Залишення діючого регулювання без змін:

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акта (статті витрат)

Сума за 1 заявку, грн.

Сума за К заявок, грн.

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

А) за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин"

Б) за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на  рослин"

 

 

 

500,0

 

 

 

500 х К1 = 500,0 х 400 = 200000,0

 

1000 х К2 =1000 х 60 = 60000,0

3.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування, тощо)

21,0

21 х К3 = 21 х 460 =

9660,0

4.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

27,8

27,8 х К3 = 27,8 х 460 = 12778,0

5.

Інше: транспортні, поштові витрати

231,2

231,2 х К3 = 231,2 х

460 = 106352,0

9.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5)

388800,00

 

Альтернатива 3 - Затвердження нового регуляторного акта:

 

№ з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акта (статті витрат)

Сума за 1 заявку, грн

 

Сума за К* заявок, грн

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

а) за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин"

б) за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на  рослин"

 

 

 

500,0

 

 

 

500 х К4 = 500,0 х 230 = 115000,0

 

 

 

1000 х К5 =1000 х 35 = 35000,0

3.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування, тощо)

21,0

21 х К6 = 21 х 265 =

5565,0

4.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари)

23,5

23,5 х К6 = 23,5 х 265 = 6227,5

5.

Інше: транспортні, поштові витрати

180,5

180,5 х К6 = 180,5 х

265 = 47832,5

6.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5)

209625,00

*Примітка: К1 – кількість заявок сортів рослин, щодо яких подаються документи і сплачуються збори за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки (залишення діючого регулювання без змін);

К2 – кількість заявок сортів рослин, щодо яких подаються документи і сплачуються збори за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки (залишення діючого регулювання без змін);

К3 = К1 + К2;

К4 – кількість заявок сортів рослин, щодо яких подаються документи і сплачуються збори за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки (затвердження нового регуляторного акта);

К5 – кількість заявок сортів рослин, щодо яких подаються документи і сплачуються збори за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки (затвердження нового регуляторного акта);

К6 = К4 + К5.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

 

 


Рейтинг результативності

Вигоди

 (підсумок)

Витрати

 (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Неможливість виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", виникнення корупційних ризиків, втрати для державного бюджету, неспроможність захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Виникнення правових колізій, неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин, перспектива судового оскарження бездіяльності Мінагрополітики (Компетентний орган), неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та значні негативні наслідки альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", усунення корупційних ризиків та забезпечення спроможності для громадян і суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Відсутні

Оскільки через затвердження нового регуляторного акта цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою, та враховуючи відсутність витрат альтернатива 3 - Затвердження нового регуляторного акта займає перше місце у рейтингу

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта немає

Місце № 2

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт:

визначає порядок ведення реєстру заявок на сорти рослин та поширює його дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

визначає права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин;

усуває корупційні ризики, що виникають під час подання заявок з метою реєстрації прав;

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта – прийняти проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин".

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні ведення Реєстру заявок є постійною.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі змін, внесених до законодавчих актів, що регулюють зазначене питання, чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект постанови.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

5. Кількість сортів рослин, які знаходяться в Реєстрі заявок.

6.  Кількість сортів рослин, за які буде сплачено збори за внесення змін до Реєстру заявок за ініціативою особи, що подає заявку.

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта – після набрання чинності.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта  – щороку до 1 лютого року, наступного за звітним.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні, за даними компетентних державних органів.

 

 

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                             Я. Краснопольський   Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux