портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 28 грудня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

 

Київ

 

Про затвердження Порядку Проведення сертифікації,

видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або

садивний матеріал

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що додається.

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 299 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1160).

 

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                   В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

 

1. Розробник:

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою проекту постанови є затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал відповідно до статті 18 Закону України «Про насіння та садивний матеріал».

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 286-47-11, inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної політики

          та продовольства України                                                                                                                                                     Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 08.12.2015 р. № 864-VIII внесено зміни до Закону України «Про насіння та садивний матеріал».

Відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» Кабінетом Міністрів України затверджуються Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форма сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою визначення Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Законом України «Про насіння та садивний матеріал» та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою та проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку регіонів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери, прав інвалідів і не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Метою державного регулювання є приведення норм Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу.

Проект постанови відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить визначити Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                      Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» внесено зміни до Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

Зокрема, частиною восьмою статті 18 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» передбачено, що Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форма сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал затверджується Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні сертифікація насіння та/або садивного матеріалу здійснюється відповідно до Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 299, проте положення цього порядку не відповідають вимогам Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

У зв’язку із зазначеним, та відповідно до Закону, виникла необхідність у прийнятті проекту постанови, якою буде визначено новий порядок проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу та затверджено форми наступних документів:

- заявки на проведення сертифікації з визначення сортових якостей насіння;

- сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

- заявки на проведення сертифікації з визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу;

- сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

- сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу.

Відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» сертифікація є обов’язковим заходом, адже використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.

Крім того, зазначено, що кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами:

насіння – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його посівні якості;

садивний матеріал – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його товарні якості.

Разом з тим, інформація про видані сертифікати на насіння та/або садивний матеріал буде вноситись до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

З метою установлення єдиної процедури та вимоги до проведення комплексу заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу з видачею сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, а також визнання таким, що втратив чинність Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу Мінагрополітики підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є встановлення процедури та вимог до комплексу заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу з видачею сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Даний спосіб є неприйнятним та не відповідає вимогам Закону.

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Відсутність регулювання сприятиме обігу в Україні неякісного насіння та садивного матеріалу. Як наслідок, придбання неякісного насіння або садивного матеріалу призведе до неотримання запланованого врожаю сільськогосподарської продукції. Статтями 15, 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» визначено, що насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації.

Використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється. Кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами:

- насіння – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його посівні якості;

- садивний матеріал – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його товарні якості.

Альтернатива 3

 

Прийняття нового

регуляторного акту

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми повністю відповідає положенням Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та є найбільш доцільним та дасть змогу встановити чітку процедуру проведення заходів спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу та видачі відповідних сертифікатів.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Мінімальні

Чинний Порядок не відповідає нормам Закону України «Про насіння і садивний матеріал»

Відсутні

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутність регулювання сприятиме обігу в Україні неякісного насіння та садивного матеріалу. Як наслідок, придбання неякісного насіння або садивного матеріалу призведе до неотримання запланованого врожаю сільськогосподарської продукції. Статтею 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» визначено, що насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації.

Використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється. Разом з тим, всі імпортно-експортні операції із насінням (садивним матеріалом) здійснюються за наявності відповідних сертифікатів.

Відсутні

Альтернатива 3

 

Прийняття нового регуляторного акту

Висока

Прийняття зазначено проекту постанови забезпечить вихід на ринок, лише насіння (садивного матеріалу), яке пройшло весь процес сертифікації та в кінцевому результаті отримало сертифікат, в якому зазначено його основні характеристики. Розширення експортного потенціалу галузі та збільшення обсягів надходження інвестицій.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

невизначено

невизначено

невизначено

невизначено

760

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

х

х

х

х

х

*Мінагрополітики листом № 37-13-2-13/4727 від 01.04.2016 звернулося до громадських організацій у сфері насінництва та розсадництва з проханням провести консультації з учасниками ринку насіння та надати відповідну інформацію, яка буде використана Мінагрополітики при розробці галузевих нормативно правових актів, у тому числі при підготовці аналізу впливу регуляторного акта. В отриманих відповідях зазначено, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а відповідні дані відсутні у розпорядженні Мінагрополітики.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Залишення діючого

регулювання без змін

Відсутні

Процедура проведення сертифікації не зможе застосовуватися у зв’язку з невідповідністю вимог її проведення Закону

Відсутні

Альтернатива 2

 

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутність регулювання сприятиме поширенню фальсифікованого насіння та садивного матеріалу. Без наявності відповідних сертифікатів не можливо здійснювати імпортно-експортні операції з насінням (садивним матеріалом)

Відсутні

Альтернатива 3

 

Прийняття нового регуляторного акту

Високі

Узгодження інтересів бізнесу та держави, чіткий порядок з визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу з видачею сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал забезпечить прозорість ринку насіння (садивного матеріалу) в Україні, що дасть можливість підняти авторитет та престиж виробників якісного посівного матеріалу серед споживачів насіння в Україні та за її межами.

Витрати суб’єктів господарювання дозволять максимально зменшити бюджетні витрати на утримання органів оцінки відповідності державної форми власності та аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

У середньому вартість витрат для проведення всього процесу сертифікації насіння та/або садивного матеріалу для одного суб’єкта насінництва становить у межах 1210,5 гривень або 919 980 гривень для 760 суб’єктів насінництва та розсадництва.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 2 – саморегуляція. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

919 980

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн

8,5

42,5

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн

-

-

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн

2

10

7.

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн

1200

6000

8.

Інше (уточнити), грн

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн

1210,5

6052,5

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

760

760

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн

919 980

4 599 900

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

-

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

30 хв на підготовку заявки на проведення сертифікації (заробітна плата на місяць – 3000 грн, 22 робочі дні, 136 грн, заробітна плата за 1 день (8 годин) або 8,5 за 30 хв.

 

-

 

8,5

 

42,5

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

2 грн

2 грн

10 грн

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

1200 грн

загальні витрати на проведення сертифікації

6000 грн

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови. Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Діючий порядок не відповідає вимогам Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

Альтернатива 2

2

Не відповідає вимогам Закону.

Відсутність процесу сертифікації насіння та/або садивного матеріалу сприятиме поширенню фальсифікованого насіння та садивного матеріалу. Без наявності відповідних сертифікатів не можливо здійснювати імпортно-експортні операції з насінням (садивним матеріалом)

Альтернатива 3

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає європейським вимогам та вимогам сучасності. Із прийняттям зазначеного проекту постанови буде встановлено чіткий механізм для забезпечення проведення комплексу заходів спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу з видачею сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що сприятиме виробництву насіння (садивного матеріалу) високої якості, розширення його експорту та надходження інвестицій в галузь насінництва

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Захист державних інтересів в галузі насінництва та розсадництва, узгодження інтересів бізнесу, суб’єктів насінництва та розсадництва і держави. Забезпечення нарощування експорту насіння та садивного матеріалу.

У держави витрати будуть відсутні.

 

У середньому вартість витрат для проведення всього процесу сертифікації насіння та/або садивного матеріалу для одного суб’єкта насінництва становить у межах 1210,5 гривень або 919 980 гривень для 760 суб’єктів насінництва.

 

У громадян витрати відсутні.

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону.

Узгодженість інтересів бізнесу та держави, чіткий порядок з визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу з видачею сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал забезпечить прозорість ринку насіння (садивного матеріалу) в Україні, що дасть можливість підняти авторитет та престиж виробників якісного посівного матеріалу серед споживачів насіння в Україні та за її межами

Альтернатива 2

Вигоди відсутні, ринок насіння буде заповнений фальсифікатом насіння і садивного матеріалу

У держави, суб’єктів господарювання та громадян витрати відсутні

Відсутність чітких процедур процесу сертифікації насіння та/або садивного матеріалу призведе до поширення неякісного насіння/садивного матеріалу сумнівного походження, заборони імпортно-експортних операцій з насінням (садивним матеріалом)

Альтернатива 1

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

У держави, суб’єктів господарювання та громадян витрати відсутні

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні є неможливою. Адже в першу чергу це не відповідає Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону. Узгодженість інтересів бізнесу та держави, чіткий порядок з визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу з видачею сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал забезпечить прозорість ринку насіння (садивного матеріалу) в Україні, що дасть можливість підняти авторитет та престиж виробників якісного посівного матеріалу серед споживачів насіння в Україні та за її межами

Відсутні

Альтернатива 2

Вигоди відсутні, ринок насіння буде заповнений фальсифікатом насіння і садивного матеріалу

х

Альтернатива 1

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови, що дасть можливість затвердити Порядок проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу та форми наступних документів:

- заявки на проведення сертифікації з визначення сортових якостей насіння;

- сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

- заявки на проведення сертифікації з визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу;

- сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

- сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу.

Згідно даного порядку суб’єкт насінництва та розсадництва для проведення сертифікації та видачі відповідного сертифіката повинен подати відповідну заяву до органу з оцінки відповідності будь-якої форми власності.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці несуть затрати на проведення визначення посівних та сортових якостей насіння та/або садивного матеріалу.

Органи виконавчої влади не несуть додаткових витрат.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей насінництва та розсадництва, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін, її дія буде постійною на термін дії Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та залежатиме від змін у законодавстві України.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія буде поширюватися на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які внесені до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва і здійснюють господарську діяльність в галузі насінництва та розсадництва (близько – 760 суб’єктів насінництва та розсадництва);

кількість заяв, що надходитиме до органів з оцінки відповідності на проведення сертифікації;

кількість сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал виданих органом з оцінки відповідності.

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом обробки інформації, отриманої від органів з оцінки відповідності.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту постанови шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надійшли від фізичних та юридичних осіб до проекту постанови.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу інформації отриманої від органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                      Максим МАРТИНЮКДодатки