портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 07 квітня 2014

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                   №____  

 

Київ

 

Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів)

та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини

Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва

органічної продукції та сировини, придатності для виробництва

окремих культур

 

Відповідно до статті 23 Закону України ”Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити такі, що додаються:

Порядок оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини;

Критерії якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур.

Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                       А. ЯЦЕНЮК

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур” розроблено відповідно до частини третьої та п’ятої статті 23 закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” схваленого на засіданні кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. (протокол № 61).

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України є встановлення порядку оцінки придатності земель для органічного виробництва та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини і критеріїв якості земель на яких можливо органічне виробництво.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур” та аналіз регуляторного впливу проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент землеробства Мінагрополітики України, e-mail: rudyuk@minapk.gov.ua;

04112, м. Київ, вул. О. Теліги, 8, ДУ “Держгрунтоохорона”, e-mail: zakon@gruntrod.gov.ua;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua. Головний виконавець - Жилкін Володимир Андрійович, телефон 594-19-66

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України -

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В. Сень

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур” (далі – проект постанови) розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” (далі – Закон), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 30 жовтня 2013 р. (протокол № 61).

До прийняття Закону цей напрямок сільськогосподарського виробництва розвивався повільно і безсистемно, головним чином через відсутність нормативно-правової бази, недостатній рівень організаторської роботи, невизначеність щодо реального координатора проблеми.

Як наслідок, створення сільгосппідприємств – виробників органічної продукції відбулося завдяки ентузіазму керівників підприємств та за підтримки іноземних компаній і організацій.

З прийняттям Закону ситуація суттєво міняється як з точки зору правової захищеності сільгоспвиробників цієї категорії, так і нормативного забезпечення з боку держави.

Подальший активний розвиток органічного руху в Україні може відбуватися лише за умови створення чіткої, ефективної системи його підтримки на національному рівні і прийняття пакета підзаконних актів, які забезпечать прозорий та простий механізм організації органічного виробництва в країні. До складу таких актів також входить даний проект постанови.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дасть можливість затвердити Порядок і Критерії, положення яких визначатимуть механізм формування першочергових правил для організації в законодавчому полі органічного виробництва, яке відповідає всім специфічним вимогам, що діють в цій сфері.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативні акти:

Конституція України;

Закон України Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини;

Закон України Про охорону земель;

Закон України Про державний контроль за використанням та охороною земель;

Указ Президента України від 2 грудня 1995 р. № 1118 Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта підлягає погодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Держземагентством України, Держсільгоспінспекцією України та Національною академією аграрних наук України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.kiev.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Нормами постанови встановлюються конкретні критерії якості земель, які використовуються як основа визначення придатності земель для виробництва органічної продукції.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дасть змогу встановити чітко регламентовані правила, які нормативно закріплюють вимоги до основної складової органічного виробництва – земельних ресурсів.

Використання таких норм забезпечить оперативне і обґрунтоване прийняття рішення в частині визначення відповідності вимогам органічного виробництва будь-якого сільгосппідприємства у будь-якому регіоні.

Такий механізм дозволить значно спростити і прискорити процес отримання сертифіката відповідності і, як наслідок, суттєво розширити мережу сільгосппідприємств, які забезпечуватимуть виробництво органічної продукції, та збільшити обсяг і асортимент сільгосппродукції такої номенклатури. У свою чергу, це посилить зацікавленість і попит на українську продукцію на світових ринках.

Прийняття цього акта сприятиме розвитку органічного виробництва в Україні, що, в свою чергу, дасть можливість нарощувати обсяги виробництва сертифікованої органічної сільськогосподарської продукції та органічних продуктів харчування, зміцнить фінансово-економічний стан сільгосппідприємств та переробних підприємств, сприятиме розвитку сільських територій.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                           І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (далі – проект наказу) підготовлено на підставі частини шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" та підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459.

Частиною шостою статті 34 Закону України "Про дорожній рух" визначено, що для ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.

Крім того, відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459, Держсільгоспінспекція забезпечує ведення автоматизованого обліку зареєстрованих машин та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого вона є.

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є затвердження положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів та інших машин.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Існують такі альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. "Статус-кво", тобто залишення усього без змін. Однак, застосування даного способу призведе до невиконання частини шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" та підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459.

2. Прийняття проекту наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів". Цей спосіб є єдино можливим та максимально ефективним для досягнення цілі державного регулювання, тому що даним проектом наказу передбачається затвердити положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів та інших машин.

4. Механізм, який пропонується для розв’язання проблеми

Проектом наказу передбачається впорядкувати процедуру здійснення реєстрації тракторів та інших машин.

Проектом наказу передбачається визначення порядку формування, ведення та надання доступу до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів та інших машин.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту регуляторного акта буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства, а саме, частини шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" та підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459, де зазначено, що для ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.

6. Очікувані результати прийнятого регуляторного акта

Прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" дасть змогу здійснювати реєстрацію тракторів та інших машин, систематизацію відомостей про машини та їх власників з використанням уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи.

 

Об’єкт регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

забезпечення безпечної експлуатації машин можливість проведення моніторингу наявності машин, їх технічного та вікового стану

витрати на закупівлю обладнання (серверів, комутаторів тощо), його установлення та налаштування – близько 200 тис. грн.

Суб’єкт господарювання

створення прозорих умов реєстрації машин можливість отримання інформації щодо наявності машин, їх технічного та вікового стану

не передбачається

Населення

забезпечення безпечної експлуатації машин можливість отримання інформації щодо наявності машин, їх технічного та вікового стану

не передбачається

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Строк дії проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" не обмежений, оскільки не обмежений строк дії Закону України "Про дорожній рух".

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належить:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – додаткових надходжень не передбачається;

2) кількість осіб, на яких поширюється дія акту – фізичні та юридичні особи, які здійснюють реєстрацію тракторів та інших машин;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не передбачається додаткових витрат коштів та часу фізичними та юридичними особами щодо впровадження запропонованих норм, які регламентовані в проекті наказу;

4) рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акту – середній, так як проект наказу був розміщений на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" передбачається методом здійснення таких заходів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, встановлених під час повторного відстеження.

Відстеження результативності буде здійснюватися Державною інспекцією сільського господарства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України -

керівник апарату                                                                                                                                                                                          О.В. Сень

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux