портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 28 вересня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

 

Київ

 

Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і

садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення

 

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення, що додається.

  

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення» (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект постанови розроблено відповідно до статті 23 Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна,

тел./факс 279 27 04. 

Державна регуляторна служба України,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення» (далі – проект постанови) розроблено відповідно статті 23 Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є забезпечення прав споживачів та суб’єктів насінництва та розсадництва на якісне насіння і садивний матеріал та визначення офіційної процедури проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу на вимогу споживачів та суб’єктів насінництва та розсадництва у разі їх невпевненості у відповідності посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України «Про насіння і садивний матеріал».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на її впровадження.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям постанови буде визначено єдиний Порядок арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, що, в свою чергу, забезпечить можливість проведення процедур арбітражу (експертизи), необхідних споживачам та суб’єктам насінництва та розсадництва для впевненості в тому, що якість насіння або садивного матеріалу відповідає встановленим вимогам.

 

 

Міністр аграрної політики   

та продовольства України                                                                                                                                                                           Т. Кутовий  

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення»

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» внесено зміни до закону України «Про насіння і садивний матеріал».

Зокрема, статтею 23 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі – Закон) передбачено проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, що може здійснюватися на вимогу споживача або суб’єкта насінництва та розсадництва центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва. Порядок арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення відповідних заяв встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи вищезазначене, на виконання статті 23 Закону Мінагрополітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядків арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та оформлення відповідних заяв на його проведення» (далі - проект постанови).

На сьогодні арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу  здійснюється відповідно до Правил про арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв, затверджених наказом Мінагрополітики від 26.03.2013  № 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 588/23120.

Процедура арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв, яка на сьогодні виконується Державною інспекцією сільського господарства України (Держсільгоспінспекція), не відповідає вимогам Закону, а саме:

наразі, споживачі та суб’єкти насінництва та розсадництва звертаються до Держсільгоспінспекції, натомість згідно ст. 23 Закону встановлено, що арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва. Згідно визначеної Кабінетом Міністрів України структури центральних органів виконавчої та положень про них, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба);

статтями 13, 22 Закону передбачено обов’язок для суб'єкта насінництва гарантувати відповідність сортових і посівних якостей насіння, а суб’єктом розсадництва - сортових і товарних якостей садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, в зв’язку з чим, необхідним є визначити чітку процедуру арбітражного (експертного) якості у разі їх не впевненості у відповідності посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу, що зазначені у супровідних документах на придбане насіння та/або садивний матеріал.

У зв’язку із зазначеним, та відповідно до Закону, виникла необхідність у прийнятті проекту постанови, якою буде визначено механізм арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу Держпродспоживслужбою, що відповідатиме вимогам Закону.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є встановлення чіткої процедури арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу Держпродспоживслужбою, яка може здійснюватися на вимогу споживача насіння або садивного матеріалу або суб’єкта насінництва та розсадництва у разі їх не впевненості у відповідності посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу, що зазначені у супровідних документах на придбане насіння та/або садивний матеріал.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.   Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Такий спосіб є неприйнятним та не відповідає вимогам Закону, що в свою чергу не забезпечить зменшення або усунення ризиків виникнення та поширення виробництва неякісного насіння та садивного матеріалу.

Альтернатива 2

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція)

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Відсутність регулювання сприятиме обігу в Україні неякісного насіння та садивного матеріалу. Як наслідок, придбання неякісного насіння або садивного матеріалу призведе до неотримання запланованого врожаю сільськогосподарської продукції.

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати проведення процедури арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу Держпродспоживслужбою.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Мінімальні

(невідповідність регулювання має ризик паралізувати здійснення процедур арбітражу Держпродспоживслужбою)

Відсутні

Альтернатива 2

 

Мінімальні

(матимуть місце випадки недоотримання врожаю через неякісний посівний (садивний) матеріал )

Відсутні

Альтернатива 3

 

Висока

Надасть можливість перевіряти якість насіння/садивного матеріалу у разі не впевненості споживачів та суб’єктів насінництва/розсадництва у посівних якостях насіння та/або товарних якостях садивного матеріалу, що зазначені у супровідних документах на насіння та/або садивний матеріал та гарантувати державні інтереси в галузі насінництва та розсадництва.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Мінімальні

(є вірогідність використання неякісного насіння та/або садивного матеріалу, неотримання прибутків та запланованих врожаїв прибутків у зв’язку з невідповідністю нормативно-правового акта, передбаченого Законом)

Витрати, пов’язані із впровадженням наведеного проекту постанови у громадян, відсутні.

Альтернатива 2

 

Мінімальні

(є вірогідність обігу неякісного насіння та/або садивного матеріалу)

Витрати, пов’язані із запровадженням наведеного проекту постанови у громадян, відсутні.

Альтернатива 3

 

Високі

захист інтересів громадян шляхом встановлення можливості перевірки якості насіння/садивного матеріалу та гарантувати право громадян на належну якість.

Витрати, пов’язані із запровадженням наведеної постанови у громадян, відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

невизначені

невизначені

невизначені

невизначені

Х

питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

Х

Х

 

* При оцінці впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання приймалося до уваги, що потенційно даний регуляторний акт може стосуватися інтересів всіх суб’єктів рослинництва, кількість яких за даними Держкомстату за 2015 рік становила 34505 одиниць, однак, до великих і середніх суб’єктів господарювання відносяться в більшості суб’єкти господарювання, внесені до Державного реєстру суб’єктів насінництва і розсадництва, кількість яких за даними попередніх років можна визначити як 760 одиниць.

Мінагрополітики листом № 37-13-2-13/4727 від 01.04.2016 звернулося до громадських організацій у сфері насінництва та розсадництва з проханням провести консультації з учасниками ринку насіння та надати відповідну інформацію, яка буде використана Мінагрополітики при розробці галузевих нормативно правових актів, в тому числі, при підготовці аналізу впливу регуляторного акту. У отриманих відповідях зазначено, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а відповідні дані відсутні у розпорядженні Мінагрополітики.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутні

(процедура арбітражу не зможе застосуватися у зв’язку з невідповідністю вимог її проведення Закону)

Відсутні.

Альтернатива 2

 

Мінімальні

(відсутність регулювання не сприятиме  поширенню якісного насіння або садивного матеріалу)

Відсутні.

 

Альтернатива 3

 

Високі

(узгодження інтересів бізнесу та держави, чіткий порядок проведення процедур арбітражу; достовірність та повнота відомостей, які зазначаються у супровідних документах на насіння/садивний матеріал)

Витрати пов’язані із реалізацією зазначеного проекту постанови у суб’єктів господарювання будуть на проведення аналізу по визначенню показників якості насіння (витрати       152 тис грн для               760 суб’єктів, або               200 грн на одного суб’єкта)

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

1 471 360

Альтернатива 2 – саморегуляція. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

166 440

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2.

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3.

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

217

1085

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

2

10

7.

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8.

Інше (уточнити), гривень.

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

219

1095

10.

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

760

760

11.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

166 440

832 200

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періо-дичні (за рік)

1.        ВВитрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

2.        --

 

-

3.        --

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату

податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за

п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

4.        -

 *Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації. 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

1 год. на підготовку 1 заяви (заробітна плата за місяць – 3000 грн., 22-робочі дні – 136 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 17 грн. за 1 годину + витрати за роботи по визначенню показників якості насіння (схожість, чистота і т.д.) 200 грн.

-

217

1085

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

2 грн.

2 грн.

10 грн.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови. Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

1

Діюча процедура арбітражу та Правила її проведення не відповідають вимогам Закону.

Альтернатива 2

 

2

Не відповідає вимогам Закону, відсутність правил арбітражу призведе до поширення неякісного насіння/садивного матеріалу.

Альтернатива 3

 

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, повністю відповідає вимогам сучасності, забезпечує можливість проходження процедур арбітражу на підставі чітких вимог.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

 

Захист державних інтересів в галузі насінництва та розсадництва, узгодження інтересів бізнесу та держави.

У громадян витрати, пов’язані із запровадженням наведеної постанови. будуть на проведення аналізу по визначенню показників якості насіння (витрати       152 тис грн для               760 суб’єктів, або               200 грн на одного суб’єкта)

Даний спосіб повністю відповідає нормам Закону та вимогам сучасності.

Альтернатива 2

 

Вигоди мінімальні, існує вірогідність ввезення насіння невідомого походження.

У держави, суб’єктів господарювання та громадян витрати відсутні

Відсутність чітких процедур арбітражу та правил їх проведення призведе до поширення неякісного насіння/садивного матеріалу.

Альтернатива 1

 

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

У громадян витрати відсутні. У суб’єктів господарювання теж відсутні

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні є неможливою. Адже в першу чергу це протирічить Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

 

Повністю відповідає нормам Закону України «Про насіння і садивний матеріал». Не потребує значних коштів. Розроблено та узгоджено спільно з галузевими асоціаціями та вітчизняними і міжнародними компаніями. Дасть змогу врегулювати проведення процедури арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу Держпродспоживслужбою та гарантувати використання якісного насіння/садивного матеріалу.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Вигоди мінімальні існує вірогідність використання насіння та садивного матеріалу непідтвердженої якості.

Х

Альтернатива 1

 

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови, що дасть можливість затвердити Порядок арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, що надасть право суб’єктам насінництва та розсадництва, споживачам звертатися у разі не впевненості у відповідності посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу,  що зазначені у супровідних документах на придбане насіння та/або садивний матеріал до Держпродспоживслужби щодо його проведення.

Прийняття проекту постанови дасть можливість захистити державні інтереси в галузі насінництва та розсадництва, забезпечити права споживачів та суб’єктів насінництва та розсадництва на якісне насіння і садивний матеріал.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці несуть матеріальні затрати за проведення визначення показників якості насіння і садивного матеріалу.

Органи виконавчої влади (Держпродспоживслужба) не несуть додаткових витрат.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування галузей насінництва та розсадництва, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін, її дія буде постійною на термін дії Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та залежатиме від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія буде опосередковано поширюватися на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність в галузі насінництва та розсадництва (близько – 760 суб’єктів насінництва та розсадництва);

кількість заяв, що надходитиме до Держпродспоживслужби стосовно проведення арбітражного (експертного) визначення;

кількість документів, виданих Держпродспоживслужбою про результати арбітражу.

Рівень поінформованості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - вище середнього за рахунок:

а) юридичні особи та фізичні особи-підприємці можуть ознайомитися з проектом постанови, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

б) у разі прийняття, постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).

Прийнятий проект постанови буде доведений до відома департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та громадських об’єднань у сфері насінництва та розсадництва.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом обробки інформації, отриманої від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо проведення арбітражного (експертного) визначення показників якості насіння і садивного матеріалу.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту постанови шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надійшли від фізичних та юридичних осіб до проекту постанови.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу отриманої від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження. 

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та  продовольства України                                                                                                                             Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux