портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 22 травня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві”

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                       №____

 

Київ

 

Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід

роботи у сільському господарстві

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про фермерське господарство” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що додається.

 

 

Прем`єр-міністр України                                                                                                                                                                            М. АЗАРОВ

 

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві” (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства України  оголошує про його публікацію.

Дата оприлюднення: 22 травня 2013 року

Стислий зміст проекту постанови:

Відповідно до абзацу третього статті 7 Закону України “Про фермерське  господарство” Мінагрополітики України визначено документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що їх вимагатимуть від осіб, які виявили бажання створити фермерське господарство та отримати у власність або оренду земельну ділянку державної або комунальної власності.

Відповідно до законодавства досвід роботи у будь-якій галузі народного господарства підтверджується записом у трудовій книжці - основним документом  про трудову діяльність особи.

Разом з тим у разі ведення особистого селянського господарства досвід роботи у таких господарствах підтверджується на підставі даних, зазначених у господарській книзі відповідно до Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2010 за № 44/17339.

У зв’язку з цим документами, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, можуть бути трудова книжка чи підтвердження сільської, селищної або міської ради за місцем розташування земельної ділянки про ведення особистого селянського господарства.

Повний пакет документів до проекту постанови та Аналіз регуляторного впливу проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній формі просимо надати протягом місяця за адресою:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001; e-mail: fermer@minapk.gov.ua.

 

 

Директор Департаменту

науково-освітнього забезпечення АПВ

та розвитку сільських територій

Мінагрополітики України                                                                                                                                                                       С.В. Кадигроб

 

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві”

 

1. Обґрунтування необхідності  прийняття постанови

Відповідно до абзацу третього статті 7 Закону України “Про фермерське господарство” Мінагрополітики України визначено документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що їх вимагатимуть від осіб, які виявили бажання створити фермерське господарство та отримати у власність або оренду земельну ділянку державної або комунальної власності.

Відповідно до законодавства досвід роботи у будь-якій галузі народного господарства підтверджується записом у трудовій книжці - основним документом  про трудову діяльність особи.

Разом з тим у разі ведення особистого селянського господарства досвід роботи у таких господарствах підтверджується на підставі даних, зазначених у по господарській книзі відповідно до Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2010 за № 44/17339.

У зв’язку з цим документами, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, можуть бути трудова книжка чи підтвердження сільської, селищної або міської ради за місцем розташування земельної ділянки про ведення особистого селянського господарства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом постанови пропонується затвердити перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України, Земельний кодекс України, закони України “Про фермерське господарство”, “Про особисте селянське господарство”

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови надсилається на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Державної служби статистики України, Державного агентства земельних ресурсів України, Державної служби України з питань регуляторної політики та підприємництва, Представницького органу репрезентованих всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Всеукраїнської громадської організації „Асоціація фермерів та приватних землевласників України”.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно – територіальних одиниць.

6 1 Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови розроблено з урахуванням пропозицій Всеукраїнської громадської організації „Асоціація фермерів та приватних землевласників України”.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Прийняття постанови дозволить затвердити перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що їх вимагатимуть від осіб, які виявили бажання створити фермерське господарство.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови спростить порядок створення фермерського господарства і надання (передачі) громадянину у власність або оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної і комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України.

Це, у свою чергу, поліпшить умови для реалізації ініціативи громадян щодо збільшення обсягів виробництва валової  сільськогосподарської продукції і розвитку фермерських господарств.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                        О.В. Сень

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання

З метою забезпечення реалізації положень статті 7 Закону України “Про фермерське господарство” необхідно визначити перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що їх подаватимуть особи, які бажають створити фермерське господарство, мають надавати до відповідної районної державної адміністрації чи місцевої ради для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства (далі-Перелік документів).

2. Визначення цілей державного регулювання

Запропонований проект постанови врегулює питання визначення Переліку документів, а відтак і спрощення процедури створення фермерських господарств.

Визначенням Переліку документів буде надано можливість громадянам, які виявили відповідне бажання, створити і розвивати власне фермерське господарство та сприяти розвитку аграрного сектору країни.

Також, буде зменшено ймовірність виникнення можливостей для вчинення корупційних правопорушень у даній сфері.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених  цілей

Досягнення визначених цілей можливе двома способами.

Перший спосіб – не затверджувати Перелік документів. Однак, у разі відсутності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України Переліку не виконуватимуться норми статті 7 Закону України “Про фермерське господарство”, якою встановлено, що Перелік документів затверджується  Кабінетом  Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Другий спосіб - визначити та затвердити постановою Кабінету Міністрів України Перелік документів. Цей спосіб є ефективним, оскільки чітко визначає Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, які необхідно надати особам, що виявили бажання створити фермерське господарство, та дасть змогу виконати вимоги статті 7 Закону України “Про фермерське господарство”.

Для впровадження рекомендується другий спосіб як такий, що спрощує процедуру створення фермерських господарств.

4. Опис механізмів які пропонуються застосувати для розв’язання визначеної проблеми

Проектом постанови пропонується визначити Перелік, який складатиметься із двох пунктів, включивши до нього копію трудової книжки громадянина України та підтвердження сільської селищної або міської ради за місцем розташування земельної ділянки про ведення особистого селянського господарства видані в установленому законодавством порядку.

Прийняття цього проекту постанови ліквідує перешкоди на шляху створення фермерських господарств та їх державної реєстрації, сприятиме створенню та розвитку на рівні сільських громад нових суб’єктів підприємницької діяльності.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта є юридичною основою для стимулювання до створення нових фермерських господарств і розширення аграрного сектору економіки держави, що у свою чергу призведе до збільшення кількості зайнятого населення на селі і обсягів виробленої фермерами продукції.

Запропоновані зміни сприятимуть:

- зацікавленості населення до ведення сільськогосподарського виробництва шляхом спрощення процедури створення фермерських господарств;

- соціальному та економічному розвитку на селі.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт регулювання

Витрати

Вигоди

Держава

Не потребує додаткових витрат

Створення додаткових робочих місць на селі, підвищення рівня життя, усунення можливих корупційних правопорушень при виділенні земельної ділянки для ведення фермерського господарства.

Суб’єкт господарювання

Не потребує додаткових витрат

Зменшення кількості документів, необхідних при створенні фермерських господарств.

Населення

Не потребує додаткових витрат

Надання можливості усім верствам населення для створення фермерських господарств, забезпечення робочими місцями, отримання якісних продуктів харчування та зниження цін на сільськогосподарську продукцію через зростання конкуренції серед фермерських господарств.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта – на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності акту

 

Найменування показників

 

Розмір показника

Юридичні та фізичні особи на яких поширюватиметься дія акта

 

Громадяни, які виявили бажання створити фермерське господарство

Розмір часу, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог

 

Постійно

Рівень інформованості суб’єктів

Повний, оскільки проект постанови розміщено на офіційному сайті  Мінагрополітики України.

 

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів

Не передбачається

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності, шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження будуть проводитись 1 раз на три роки після здійснення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за показниками результативності Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                        О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux