портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 16 вересня 2016

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

  

Київ

  

Про затвердження обсягів формування державного

інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді

 

Відповідно до підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді згідно з додатком.

 

 

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                      В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проектів постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках" та "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проектів постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2016 – 2017 роках" та "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді" (далі – проекти постанов) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проектами постанов пропонується визначити перелік об’єктів державного цінового регулювання на 2016-2017 маркетинговий період та затвердити обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді.

Проекти постанов розроблено на виконання вимог Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Повний пакет документів до проектів постанов розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проектів постанов та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-mail: volodymyr.blinov@minagro.gov.ua (виконавець Блінов Володимир Володимирович, тел. (044)279-68-11).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                    О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини третьої підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" Кабінет Міністрів України встановлює обсяги формування інтервенційного фонду з урахуванням ситуації, що склалася на аграрному ринку, та прогнозного балансу попиту і пропозиції на наступний маркетинговий період за окремими об'єктами державного цінового регулювання.

При цьому інтервенційний фонд стосовно кожного об'єкта державного цінового регулювання не може бути меншим ніж 20 відсотків обсягів їх річного внутрішнього споживання за попередній маркетинговий період.

В Мінагрополітики 2 червня 2016 року відбулося засідання робочої групи з питань державного регулювання аграрного ринку, утвореної наказом Мінагрополітики від 11 квітня 2016 року № 142, на якому було рекомендовано Мінагрополітики визначити обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді для гречки, жита та цукру-піску (бурякового) виходячи із наявних фінансових ресурсів.

Відповідно до балансів попиту та пропозиції на жито, гречку та цукор їх річне споживання відповідно складає 387,0 тис. тонн, 158,0 тис. тонн та 1550,0 тис. тонн. Тобто обсяг формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому році повинен складати відповідно 77,4 тис. тонн, 31,6 тис. тонн та 310,0 тис. тонн.

Водночас Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" Мінагрополітики передбачені асигнування на умовах кредитування за програмою КПКВК 2801560 "Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" на рівні 1,4 млрд гривень.

Враховуючи наявні фінансові ресурси, проектом постанови "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді" (далі – проект постанови) пропонується затвердити обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді на рівні: жито – 77,4 тис. тонн, гречка – 31,6 тис. тонн, цукор-пісок (буряковий) – 57,4 тис. тонн.

Формування державного інтервенційного фонду об’єктами державного цінового регулювання буде здійснюватись шляхом здійснення Аграрним фондом державних інтервенцій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту постанови є визначення обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді об’єктами державного цінового регулювання.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" та Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Мінагрополітики у спеціальному фонді Державного бюджету України на 2016 рік (на умовах кредитування) за програмою КПКВК 2801560 "Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" (1,4 млрд грн).

Техніко-економічне обґрунтування до проекту постанови додається.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно - територіальних одиниць.

61 Запобігання дискримінації

Положення проекту постанови не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови опрелюднено на офіційному сайті Мінагрополітики відповідно до частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови надасть можливість формувати державний інтервенційний фонд у 2016/2017 маркетинговому періоді шляхом здійснення Аграрним фондом державних інтервенцій.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                    О. Ковальова

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді"

 

І. Визначення проблеми

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі – Закон) держава здійснює регулювання гуртових цін окремих видів сільськогосподарської продукції (далі - державне цінове регулювання), встановлюючи мінімальні та максимальні інтервенційні ціни, а також застосовуючи інші заходи, визначені Законом, при дотриманні правил антимонопольного законодавства та правил добросовісної конкуренції.

Зміст державного цінового регулювання полягає у здійсненні Аграрним фондом державних інтервенцій в обсягах, що дозволяють встановити ціну рівноваги (фіксінг) на рівні, не нижчому за мінімальну інтервенційну ціну та не вищому за максимальну інтервенційну ціну. Держава не здійснює цінове регулювання за межами організованого аграрного ринку України.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді" (далі – проект постанови) розроблено на виконання підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України"Про державну підтримку сільського господарства України".

Проектом постанови пропонується затвердити обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді такими об’єктами державного цінового регулювання, як: жито озиме, гречка, та цукор-пісок (буряковий).

При визначенні обсягів формування державного інтервенційного фонду взято до уваги результати моніторингу ринку аграрної продукції, наявність запасів в державному інтервенційному фонді, обсяги фінансування, передбачені на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

В Мінагрополітики 2 червня 2016 року відбулося засідання робочої групи з питань державного регулювання аграрного ринку, утвореної наказом Мінагрополітики від 11 квітня 2016 року № 142, на якому було рекомендовано Мінагрополітики формувати державний інтервенційний фонд у 2016/2017 маркетинговому періоді такими культурами, як: гречка, жито та цукор-пісок (буряковий).

Відповідно до балансів попиту та пропозиції на гречку у
2016/2017 маркетинговому році дефіцит гречки складатиме 30 тис. тонн.

З метою недопущення обвалу ринку цукру під час початку цукроваріння необхідно закупити надлишок цукру до державного інтервенційного фонду.

Жито – це сільськогосподарська культура, які необхідна для виготовлення соціальних сортів хліба.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття проекту постанови, буде розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Закупівля об’єктів державного цінового регулювання до державного інтервенційного фонду буде здійснюватися Аграрним фондом за ринковими цінами.

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою прийняття проекту постанови є затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді для проведення Аграрним фондом на організованому аграрному ринку фінансових інтервенцій та забезпечення продовольчої безпеки держави.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Визначення обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді

Альтернатива 2:

Запровадження тимчасового адміністративного регулювання цін

Запровадження відповідно статті 8 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" тимчасового адміністративного регулювання цін

Альтернатива 3:

Відсутність регулювання

Залишення ситуації без змін

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Цінова стабільність на основних ринках сільськогосподарської продукції

Фінансування державних інтервенцій буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, які надаються на умовах повернення (кредитування)

Альтернатива 2:

Запровадження тимчасового адміністративного регулювання цін

Відсутні

Можливе недонадходження до державного бюджету у зв’язку із зменшенням реалізації продукції за низькими цінами

Альтернатива 3:

Відсутність регулювання

Відсутні

Дисбаланс на аграрному ринку

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Цінова стабільність на споживчому ринку

Відсутні

Альтернатива 2:

Запровадження тимчасового адміністративного регулювання цін

Цінова стабільність на споживчому ринку завдяки адміністративному регулюванню цін

Можливий дефіцит продуктів

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

Відсутні

Закупівля продуктів харчування за завищеними цінами

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Під дію регулювання цього регуляторного акту підпадають усі суб’єкти господарювання. які займаються виробництвом та реалізацією жита, гречки та цукру-піску (бурякового).

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

Цінова стабільність на аграрному ринку

Відсутні

Альтернатива 2:

Запровадження тимчасового адміністративного регулювання цін

Відсутні

Реалізація продукції за цінами нижче ринкових

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

Можливість реалізації продукції за завищеними цінами

Зменшення обсягів реалізації продукції

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Прийняти проект постанови

4

Цілі прийняття проекту постанови можуть бути досягнуті повною мірою

Альтернатива 2:

Запровадження тимчасового адміністративного

2

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

1

Проблема продовжить існувати

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Проектом постанови затверджуються обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2016/2017 маркетинговому періоді.

Закупівля об’єктів державного цінового регулювання буде здійснюватися шляхом проведення Аграрним фондом фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку.

Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України":

- якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або форварду на визначений об'єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії є меншим від встановленого рівня мінімальної інтервенційної ціни від 5 до 20 відсотків її значення, то Аграрний фонд здійснює фінансову інтервенцію у розмірах, достатніх для встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) на рівні, що не є меншим за рівень мінімальної інтервенційної ціни.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог проекту постанови органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії проекту постанови починається з моменту набрання ним чинності та до кінця маркетингового періоду: для жита та гречки – до 30 червня 2017 року, для цукру-піску (бурякового) – до 31 серпня 2017 року.

Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" періодом державного цінового регулювання є період часу, який не може бути меншим за один календарний місяць та не може бути більшим за один маркетинговий період, встановлений для окремого виду сільськогосподарської продукції.

Маркетинговий період - період, який розпочинається з місяця, у якому починає поставлятися (продаватися) окремий вид продукції рослинництва відповідного врожаю, та закінчується останнім числом місяця, що передує місяцю, в якому починає поставлятися (продаватися) такий самий вид продукції рослинництва наступного врожаю.

VІІІ. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність проекту постанови визначається тим, що його прийняття дозволить ефективно реалізовувати та проводити цінову політику в агропромисловому секторі економіки, формувати державний інтервенційний фонд об'єктами державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку.

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

обсяги формування державного інтервенційного фонду;

індекс споживчих цін.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності дії постанови.

Базове відстеження результативності дії постанови буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження планується здійснити наприкінці дії постанови, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності дії постанови буде проводитися Департаментом стратегії та економічного розвитку шляхом аналізу звітності Аграрного фонду та статистичних даних.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                    О. КовальоваOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux