портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 17 червня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України”

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                       №____

 

 

Київ

 

Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України

 

Відповідно до частини п'ятої статті 14 Закону України “Про аквакультуру” Кабінет Міністрів України  постановляє:

 

1. Затвердити Методику визначення розмиру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря,виключної (морської) економічної зони України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Закону України "Про аквакультуру", але не раніше з дня опублікування.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                             М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України"

 

Для отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України" підготовленої відповідно до статей 7 та 14 Закону України "Про аквакультуру", Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua та Держрибагентства України www.darg.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови у письмовій та електронній формі приймаються протягом місяця з дня опублікування за адресами:

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, www.minagro.gov.ua).

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м.Київ, 04053, www.darg.gov.ua).

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                                        В.С. Дроник

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Відповідно до статей 7 та 14 Закону України "Про аквакультуру", з метою удосконалення нормативно-правої бази щодо встановлення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за користування на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття постанови надасть можливість затвердити проект постанови про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України відповідно до Закону України “Про аквакультуру”, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України "Про аквакультуру", Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Водний кодекс України, Земельний кодекс України

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначених пропозицій не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством юстиції України, Державним агентством земельних ресурсів України, та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не впливає на регіональний розвиток.

6.1 Запобігання дискримінації

Даний проект постанови не містить ознак дискримінації

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено в мережі Інтернет на сайті Мінагрополітики та Держрибагентства України для громадського обговорення і відповідних зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не передбачає відносин у соціально – трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України» дозволить визначити єдиний чіткий порядок визначення методики розміру плати за оренду акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони в межах певних територіальних одиниць, у користування на умовах оренди, відповідно до законодавства.

11. Прогноз результатів

Затвердження даної постанови надасть можливість затвердити механізм справляння плати за користування на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України.

 

 

Голова  Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                                         В.С. Дроник

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є удосконалення нормативно-правової бази з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за користування на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому, основними цілями прийняття є:

- забезпечення реалізації державної політики щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів;

- забезпечення розвитку аквакультури та марикультури;

- наповнення державного бюджету завдяки наданню в оренду водойм.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки Проекту було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідає вимогам Закону України "Про аквакультуру".

Другий спосіб – прийняття Проекту, що надасть можливість затвердити методику визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури (марикультури).

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, у проекті постанови передбачено затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту постанови з заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту постанови буде вирішено питання удосконалення нормативно-правової бази у частині затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Об’єкт впливу

 

 

Вигоди

 

Витрати

 

Держава

Вирішення питання щодо виконання вимог національного законодавства щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів з урахуванням міжнародних норм.

 

 

Не передбачено

 

Суб’єкти господарювання

Отримання єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за користування на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для ведення аквакультури (марикультури).

 

 

Не передбачено

 

Населення

Збільшення споживання високоякісної, екологічно безпечної рибопродукції на душу населення.

Не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту постанови не обмежується.

Діє постійно з дня набрання чинності регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений проект.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту постанови є затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, визначається та  передбачається, відповідно до чинного законодавства України.

 Рівень поінформованості суб'єктів господарювання на які поширюється дія акта середній, за рахунок розміщення в мережі Інтернет на веб-сайті Мінагрополітики України www. minagro. gov. ua. та Держрибагентства України www. dаrg. gov. ua.

Разом з тим необхідно зазначити, що прийняття проекту постанови передбачає додаткові матеріальні та інші витрати.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                                         В.С. ДроникДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux