портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 05 липня 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь

ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності

та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної

медицини та порядку визначення періодичності здійснення планових

заходів державного контролю потужностей

 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 5, статті 18 Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини;

порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 402 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1604).

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                            В. ГРОЙСМАН

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей» розробленого на виконання вимог пункту 5 частини першої статті 5 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів робить оголошення про його публікацію.

Проект постанови оприлюднений шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика») та Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua, розділ – Діяльність, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу та аналізу регуляторного впливу в мережі Internet за адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: info@minapk.gov.ua.

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, e-mail: info@consumer.gov.ua.

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра

з питань європейської інтеграції                                                                                                Ольга ТРОФІМЦЕВА

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей» розроблено на виконання вимог пункту 5 частини першої статті 5 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», спрямованого на запровадження нових критеріїв, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини.

Метою проекту постанови є визначення основних принципів здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням операторами ринку законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин.

Прийняття проекту постанови дозволить оператору ринку та представникам територіальних органів Держпродспоживслужби приймати прозорі та узгоджені рішення щодо частоти перевірок, що повинні здійснюватись відносно суб’єкта господарювання в залежності від категорії ризику, в якій він знаходиться.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом постанови пропонується встановити процедуру визначення Держпродспоживслужбою (далі – компетентний орган) частоти перевірок (аудитів, інспекцій) з використанням критеріїв оцінки ризику.

Прийняття проекту постанови продиктовано необхідністю спрощення діяльності суб’єктів господарювання, дерегуляції підприємницької діяльності, гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині використання критеріїв оцінки ризику.

Положення в частині ризико-орієнтовного підходу до перевірок операторів ринку не суперечать статті 3 Регламенту Європейського Парламенту та Ради 882/2004 від 29 квітня 2004 року про офіційні заходи контролю, які застосовуються для забезпечення підтвердження відповідності з кормовим та харчовим законодавством, правилами здоров’я та захисту тварин (Оffiсіаl Journal L 191, 28.5.2004, р. 1), відповідно до якої держави-члени ЄС повинні забезпечити, щоб офіційні заходи контролю виконувалися регулярно, на основі ризику та з прийнятною частотою, враховуючи визначені ризики, пов’язані з тваринами, кормами або продуктами харчування, або з видами бізнесу, пов’язаними з кормами та продуктами харчування, використанням кормів або продуктів харчування, або будь-якого процесу, матеріалу, речовини, діяльності або функціонування, що можуть впливати на безпеку кормів чи продуктів харчування, на здоров’я або захист тварин.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

Водночас проект розміщений на сайтах Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua) та Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://minagro.gov.ua).

8.1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, який сприятиме позитивному впливу на ринкове середовище, забезпеченню прав та інтересів суб’єктів господарювання.

10.1. Вплив реалізації проекту наказу на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить територіальним органам Держпродспоживслужби визначати частоту проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей на основі керівництва та практик щодо здійснення державного контролю.

 

 

Заступник Міністра

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                                         О. Трофімцева

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та порядку  визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей

 

I. Визначення проблеми

Діючі на сьогодні Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 402, потребують перегляду з метою їх приведення до Закону України від 18 травня 2017 року № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі–Закон), основні положення якого набирають чинність 04.04.2018.

Відповідно до статті 5 Закону затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей віднесено до повноваження Кабінету Міністрів України.

На виконання Закону Держпродспоживслужбою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю потужностей (далі–проект постанови).

Необхідність прийняття проекту постанови зумовлена установленням єдиних критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, на підставі яких визначатиметься періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до Закону виникла необхідність у прийнятті проекту постанови, якою буде визначено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою, що відповідатиме вимогам Закону та сьогодення.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Таблиця 1

 

№п/п

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

1

2

3

4

 

1

Громадяни

+

-

 

2

Держава

+

-

 

3

Суб’єкти господарювання

+

-

 

4

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів, оскільки практики врегулювання правових засад діяльності органів державного нагляду (контролю) за допомогою ринкових механізмів не існує

 

II. Цілі державного регулювання

Запропонованим проектом регуляторного акта визначено такі цілі державного регулювання:

- визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від  провадження господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини;

- визначення періодичності проведення планових заходів органами державного нагляду (контролю);

- державний контроль буде ризик-орієнтованим та здійснюватиметься з періодичністю, що є достатньою для досягнення цілей Закону.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Таблиця 2

№п/п

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

3

1

Альтернатива 1

Збереження status quo

Такий спосіб є неприйнятним та не відповідає Закону та засадам здійснення заходів державного нагляду (контролю). Це не забезпечить досягнення поставленої цілі регулювання, що є неприйнятним.

2

Альтернатива 2

Інший від запропонованого спосіб (саморегуляція).

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання. Необхідність визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, передбачена частиною другою статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та не може бути проігнорована органом державної влади. Визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, є складовою системи державного нагляду (контролю). Законодавством України на сьогодні не передбачено можливості застосування нерегуляторних механізмів щодо відносин, пов’язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

3

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати проведення заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини згідно чітких Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

Перевагами обраного способу досягнення встановленої цілі є запровадження ризик-орієнтованого підходу у здійснені державного контролю та встановлення періодичності, що є достатньою для досягнення цілей встановлених законодавством.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Таблиця 3

 

п/п

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

4

1

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

2

Альтернатива 2

Мінімальні (матимуть місце випадки недотримання норм законодавства у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини.

Сьогодні європейська система безпечності харчових продуктів визнана однією з найкращих у світі, а європейський споживач є найбільш захищеним. Водночас харчове законодавство ЄС є прикладом осмисленого підходу, що враховує інтереси всіх, хто пов’язаний з ринком харчових продуктів.

Відсутні

3

Альтернатива 3

Високі. Прийняття проекту постанови наддасть відчутні вигоди для сфери інтересів держави, зокрема це:

запровадження механізму ефективного контролю за діяльністю операторів ринку;

зростання кількості операторів ринку, які виробляють якісну та безпечну продукцію/сировину що, безперечно, забезпечить збільшення надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів;

позиціонування України у світі як надійного виробника та постачальника якісної та безпечної сільськогосподарської продукції та, як наслідок, позитивний вплив на експорт вітчизняної продукції, в першу чергу, тваринного походження до країн ЄС.

Проведення заходів державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Таблиця 4

п/п

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

4

 

Альтернатива1

Відсутні

Витрати громадян на придбання неякісних та небезпечних товарів, витрати на усунення наслідків, які виникають внаслідок використання (вживання) таких продуктів

 

Альтернатива2

Немає позитивного впливу на сферу інтересів громадян, оскільки ризик пропонування та постачання неякісної та небезпечної продукції на споживчий ринок нашої держави буде збільшуватись.

Виникнення несприятливих для споживача обставин, таких як втрата здоров’я, душевної рівноваги, матеріальних благ

 

Альтернатива3

Прийняття проекту постанови безперечно матиме позитивний вплив на сферу інтересів громадян. Зокрема, збільшення кількості суб’єктів господарювання, які будуть націлені на виробництво якісної та безпечної продукції, покращить епідеміологічну та епізоотичну ситуацію.

Сам проект постанови покликаний забезпечити впевненість споживача у якості та безпечності товарів.

Відповідно до Конституції України кожен громадянин має право на безпечні для нього продукти споживання (харчові продукти та предмети побуту). Витрати громадян на реалізацію проекту постанови відсутні, оскільки проект постанови стосується виключно діяльності державних інспекторів Держпродспоживслужби та суб’єктів господарювання.

Передбачається збільшення кількості операторів ринку, які будуть націлені на постачання на споживчий ринок якісних та безпечних харчових продуктів.

Передбачається, що завдяки цьому та зростанню конкуренції серед виробників, відбудеться зниження цін на харчові продукти орієнтовно на 510 %.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Таблиця 5

№п/п

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

201

1335

359708

350247

 

711491

 

2

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,028

0,187

50,566

49,227

Х

Таблиця 6

№ п/п

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

4

 

Альтернатива1

Протягом останніх років відбувається нарощування обсягів виробництва основних видів харчових продуктів та покращання техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємств, у галузі загострилися проблеми щодо проявів недобросовісної конкуренції.

Державні органи контролю та нагляду не перевіряють товари куплені у роздрібних торгових мережах, вони орієнтуються на перевірки великих підприємств. Це призводить до насичення ринку неякісною продукцією, а споживачі постійно зіштовхуються з низьким рівнем кваліфікації торгового персоналу, їхні дії спрямовані здебільшого на те, щоб продати товар, а не задовольнити потреби покупця.

Витрати пов’язані зі знищенням неякісної та небезпечної продукції, компенсацією споживачу обставини, які призвели до втрати здоров’я, душевної рівноваги, матеріальних благ

 

 

Альтернатива2

Сьогодні без органічного поєднання заходів державного регулювання і підтримки на всіх рівнях управління з одночасним всебічним використанням внутрішніх резервів не обійтися.

Відтак вигоди для суб’єктів господарювання відсутні.

Відсутні

 

Альтернатива3

Суб’єкти господарювання не затрачають додатковий час та ресурси для встановлення правомірності дій державних інспекторів Держпродспоживслужби при визначенні ступеню ризику, оскільки

порядок визначення такої періодичності буде регламентовано нормативним актом.

Витрати,  пов’язані  із запровадженням зазначеної постанови, у суб’єктів господарювання відсутні

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, проведено на прикладі підприємств, що займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів.

Показники витрат суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва є орієнтовними.

Таблиця 7

п/п

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

1

2

3

1

Альтернатива 1

Не визначені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядок визначення періодичності здійснення планових заходок державного контролю Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За перший рік: 2 519 040

За п’ять років: 2 519 040

 

 

2

 Альтернатива 2

Саморегуляція.

За перший рік: 2 519 040

За п’ять років: 2 519 040

3

Альтернатива 3

Визначено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За перший рік: 2 519 040

За п’ять років: 2 519 040

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Таблиця 8

№ п/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0,00 грн

(витрати відсутні)

0,00 грн

(витрати відсутні)

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0,00 грн

(витрати відсутні)

0,00 грн

(витрати відсутні)

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0,00 грн

(витрати відсутні)

0,00 грн

(витрати відсутні)

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

 

1540,00 грн

Орієнтовно 4 години в день працівник суб’єкта господарювання буде витрачати на підготовку відповідних матеріалів для перевірки (заробітна плата за місяць - 7114 грн (середня заробітна плата за видами економічної діяльності за серпень місяць 2017 року-http://www.ukrstat.gov.ua/), 23 робочі дні – 309 грн заробітна плата за 1 день (8 годин) або 154 грн за 4 години в день та відповідно 1540,00 грн за період проведення планової перевірки (10 днів)).

 1540,00 грн

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

100,00 грн

100,00 грн

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

8

Інше (уточнити), гривень

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

1640,00 грн

 1640,00 грн

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1536 грн

1536 грн

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання)

2 519 040 грн

2 519 040 грн

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

                                                                                                   Таблиця 9

№ п/п

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати

за п’ять років

1

2

3

4

5

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу

0,00 грн

(витрати відсутні)

0,00 грн

(витрати відсутні)

0,00 грн

(витрати відсутні)

                                                                                                 Таблиця 10

№ п/п

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених / нововведених) (за рік)

Витрати

за п’ять років

1

2

3

4

 

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0,00 грн

(витрати відсутні)

0,00 грн

(витрати відсутні)

Таблиця 11

№ п/п

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

1

2

3

4

5

6

1

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним  органам (витрати часу персоналу)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

Таблиця 12

№ п/п

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

1

2

3

4

5

6

1

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірки, штрафні санкції, виконання рішень/приписів тощо)

1640,00 грн

-

1640,00 грн

1640,00 грн

 

Таблиця 13

№ п/п

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік

(стартовий)

Витрати за п’ять років

1

2

3

4

5

6

1

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0,00 грн

(витрати відсутні)

0,00 грн

(витрати відсутні)

0,00 грн

(витрати відсутні)

Таблиця 14

№ п/п

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати

за п’ять років

1

2

3

4

5

1

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

100,00 грн

0,00 грн

100,00 грн

Таблиця 15

№ п/п

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати

за п’ять років

1

2

3

4

5

1

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

0,00 грн

0,00 грн

0,00 грн

Таблиця 16

№ п/п

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

1

2

3

4

5

6

1

Інше:

 

0,00 грн

0,00 грн

0,00 грн

0,00 грн

IV.hВибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

     Таблиця 17

№ п/п

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі

щодо присвоєння

відповідного бала

1

2

3

4

1

Альтернатива 1

1

Не відповідає вимогам Закону та засад здійснення заходів державного нагляду (контролю).

2

Альтернатива 2

2

Не відповідає вимогам Закону, матимуть місце випадки недотримання норм Закону.

3

Альтернатива 3

4

Зазначений спосіб не порушує вимог Закону, є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати питання застосування заходів реагування на порушення Закону відповідно до вимог чинного законодавства.

Таблиця 18

№ п/п

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

5

1

Альтернатива 3

Оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі, оскільки забезпечить реалізацію норм права та виконання вимог законодавства України, зокрема з питань застосування заходів реагування.

У суб’єктів господарювання витрати, пов’язані із запровадженням наведеної постанови: 2519040 грн. (витрати за 1 рік),

2519040 грн (витрати за 5 років).

У громадян витрати відсутні.

У держави витрати пов’язані щодо здійснення перевірок:

1 420 400,00 грн. (витрати за 1 рік для великих суб’єктів),

1 420 400 грн (витрати за 5 рік для великих суб’єктів).

Враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 3, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом І аналізу регуляторного впливу.

2

Альтернатива 2

Вигоди відсутні

 

Відсутні

Відсутність критеріїв оцінки, у сфері охорони прав на сорти рослин має наслідком неможливість визначити чітку періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контрою) у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужбою, відповідно заходи нагляду (контролю) не зможуть проводитись.

 

Альтернатива 1

Вигоди цього способу відсутні, адже даний механізм не відповідає положенням Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

У громадян витрати відсутні. У суб’єктів господарювання теж відсутні

Залишення ситуації, яка існує на сьогодні є неможливою. Адже в першу чергу наявність критеріїв є вимогою статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», та не може бути проігнорована органом державної влади. Визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, є складовою системи державного нагляду (контролю).

 

Таблиця 19

№ п/п

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

4

1

Альтернатива 3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Ризики відсутні

2

Альтернатива 2

Існує  вірогідність

порушення   вимог законодавства у сфері діючого законодавства.

Ризики відсутні

3

Альтернатива 1

Вигоди цього способу відсутні. Проблема не вирішується.

Ризики відсутні, проблема не вирішується

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови, що дасть можливість затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою, що дозволить:

- встановити єдині критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини;

 - визначати періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини;

 - зменшити кількість та частоту здійснення перевірок та чітко окреслити коло суб’єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступеню ризику.

-пздійснювати заходи державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою на принципах плановості й системності державного нагляду (контролю) та гарантувати державні інтереси у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини;

- виявляти та запобігати виникненню порушень вимог  законодавства у  сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.

У разі прийняття проекту постанови будуть встановлені чіткі, єдині та вичерпні вимоги до проведення заходів державного нагляду (контролю) у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, та забезпечено відповідність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин вимогам Закону.

Прийняття проекту постанови дасть можливість захистити державні інтереси у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта, – погодити зазначений проект постанови.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, проведено на прикладі підприємств, що займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів, показники витрат суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва є орієнтовними.

Органи виконавчої влади (Держпродспоживслужба) не несуть додаткових витрат.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи безперервність функціонування сфери безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, проект постанови доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною на термін дії Закону та залежать від змін у законодавстві України.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозовані значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання ним чинності.

Прогнозованими значенням показників результативності регуляторного акта є:

розмір прямих надходжень до державного бюджету, пов’язаний із дією акта–надходження не очікуються;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб підприємців, на яких поширюється дія акта–771491.

Статистичні показники:

кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом та/або обігом харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, тварин, щодо яких будуть здійснені заходи державного нагляду (контролю) (існує ймовірність перевірки 60 відсотків суб’єктів господарювання від загальної кількості підконтрольних);

кількість оформлених уніфікованих форм актів (очікується 60 відсотків від загальної кількості підконтрольних об’єктів).

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання основних положень регуляторного–акта високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу, аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua/), розділ Діяльність, підрозділ Обговорення проектів документів.

Час та кошти, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними із виконанням вимог акта–орієнтовно чотири години в день, 10 днів, що еквівалентно 1540 грн за п’ять років, оскільки періодичність перевірок 60 відсотків суб’єктів господарювання відповідно до законодавства становить один раз на п’ять років. 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом обробки інформації, отриманої від Держпродспоживслужби. Будуть вивчатися порушення ) у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини щодо дотримання дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту постанови шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надійшли від фізичних та юридичних осіб до проекту постанови.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу інформації, яка буде отримана в ході проведення планових перевірок  Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

  Таблиця 20

1

2

3

4

5

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади

чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

 

0

 

6

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

Х

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

709 955

Х

709 955

8

Разом, гривень.

Формула:

відповідний стовпчик «разом» х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7)

 

 

 

Х

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

2 години 19,34./год 1 працівник

0

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

4 години 154 грн/год в день, 1 працівник – 5 робочих днів

 

 

3080 грн.

Працівник суб’єкта господарювання буде витрачати на підготовку відповідних матеріалів для перевірки орієнтовно 4 години в день протягом         5 робочих днів

 (заробітна плата за місяць 7114 грн (середня заробітна плата за видами економічної діяльності за серпень 2017 року: http://www.ukrstat.gov.ua/), 23 робочі дні – 309 грн заробітна плата за 1 день (8 годин) або 154 грн за 4 години в день та відповідно 3080 грн за період проведення планової перевірки (5 днів)).

0

 

орієнтовно 4 години в день 5 робочих днів

3080 грн

 

11

Процедури офіційного звітування.

Формула:

витрати часу х отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти, та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

 

Інші процедури (уточнити)

 

0

0

0

14

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

3080

Х

3080

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

709 955

709 955

709 955

16

Разом, гривень.

Формула:

відповідний стовпчик «разом» х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 х рядок 15)

2 186 661 400

Х

2 186 661 400

 

 

до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

 

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

камеральні

виїзні

80 годин (10 робочих днів по 8 годин)

2650 грн за 10 робочих днів. 265 грн за 1 робочий день серпня місяця 2017 року (33 грн за одну годину), з розрахунку 6100 грн за місяць (розмір посадового окладу головного спеціаліста державного органу (5900 грн) + розмір надбавки до посадового окладу за 9 ранг (200 грн) відповідно до постанови КМУ від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати працівників державних органів»).

1

1536

1 420 400

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

0

0

0

0

0

Разом за рік

80 годин (10 робочих днів по 8 годин)

2650 грн

1

1536

1 420 400

Сумарно за п’ять років

80 годин (10 робочих днів по 8 годин)

2650 грн

1

1536

1 420 400

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

2 186 661 400

2 186 661 400

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

1 420 400

1 420 400

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2 188 081 800

2 188 081 800

 

 

Заступник Міністра

з питань європейської інтеграції                                                                                                Ольга ТРОФІМЦЕВАДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux