портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 09 квітня 2013

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 3 Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від ______________                                                                                                                                                                                       №____

Київ

 

Про внесення змін до пункту 3 Порядку видачі підтвердження

законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх

існування та перероблення продуктів вилову

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести зміну до пункту 3 Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 596 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1974), виклавши його у такій редакції:

“3. Судновласник для одержання підтвердження подає Держрибагентству або його  територіальному органові:

запит за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 “Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3074; 2008 р., № 68, ст. 2267);

проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову за формою 1 (якщо підтвердження видається Держрибагентством) або формою 2 (якщо підтвердження видається територіальним органом Держрибагентства);

проект підтвердження про переробку продуктів вилову за формою 3.

Форма підтвердження встановлюється Мінагрополітики;

відомість про транспортування вантажу за формою, встановленою Мінагрополітики.”.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                             М. АЗАРОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України ”Про внесення змін до пункту 3 Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування  та перероблення продуктів вилову”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України ”Про внесення змін до пункту 3 Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову” Держрибагентство України оголошує про його публікацію.

Проектом постанови передбачається введення форми підтвердження про перероблення продуктів вилову, який має здійснюватись відповідно до вимог Регламенту Ради (ЄС) від 29 вересня 2008 року №1005 “Про встановлення системи Спільноти для попередження, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства”.

Метою запропонованого проекту постанови є забезпечення безперешкодної зовнішньої торгівлі українських підприємців-рибогосподарників переробленою рибною продукцією, імплементація положень міжнародних угод та домовленостей зі сфери міжнародного морського права, що стосуються боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством.

Повний пакет документів до проекту нормативно-правового акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: www.minagro.gov.ua в розділі „Регуляторна діяльність” у підрозділі „Проекти регуляторних актів”.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови просимо направляти протягом місяця з дня оприлюднення до Державного агентства рибного господарства України за адресою:

Державне агентство рибного господарства України, м. Київ, вул. Артема, 45 а, 04053

або за електронними адресами: dаrg@dаrg.gov.ua, inter@darg.gov.ua.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                             В.С. Дроник

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України ”Про внесення змін до пункту 3 Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до пункту 3 Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування  та перероблення  продуктів вилову розроблений на виконання Регламенту Ради (ЄС) від 29 вересня 2008 року №1005 “Про встановлення системи Спільноти для попередження, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства” (ННН – Регламент).

З метою забезпечення можливості здійснення суб’єктами господарювання України зовнішньоторговельних операцій з водними біоресурсами і продукцією з них, виходячи з необхідності здійснення реальних кроків, гармонізованих з діями світової спільноти у напрямі боротьби з незаконним рибальством, необхідно запровадити національну схему функціонування документа, що підтверджує законність походження вилову водних біоресурсів із середовища їх існування, а також документа про переробку продуктів лову.

На базі постанови Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року № 596, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 серпня 2012 року № 482 “Про затвердження форм підтвердження законності вилучення водних біоресурсів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2012 року за № 1437/21749, затверджено форму підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову.

З метою створення сприятливих умов для здійснення торговельних операції переробленою рибною продукцією (товарами позицій групи 03 та товарних позицій 1604 та 1605 групи 16) необхідно викласти пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року № 596 в новій редакції, передбачивши введення форми підтвердження про перероблення продуктів вилову.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою запропонованого проекту постанови є забезпечення безперешкодної зовнішньої торгівлі українських підприємців-рибогосподарників переробленою рибною продукцією, імплементація положень міжнародних угод та домовленостей зі сфери міжнародного морського права, що стосуються боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством..

Проектом постанови передбачається введення форми підтвердження про перероблення продуктів вилову, який має здійснюватись відповідно до вимог Регламенту Ради (ЄС) від 29 вересня 2008 року №1005 “Про встановлення системи Спільноти для попередження, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства”.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” в частині  приведення у відповідність національного законодавства до Регламенту Ради (ЄС) від 29 вересня 2008 року №1005/2008 “Про встановлення системи Спільноти для попередження, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства”;

Закон України “Про ратифікацію Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними”;

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”;

Закон України “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”,

постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року №596 “Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування  та перероблення продуктів вилову”.

Реалізація постанови передбачає внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року №596.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Підтвердження переробки продуктів лову буде здійснюватись безоплатно.

Прийняття постанови не вимагає додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження із Державною митною службою України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством фінансів України, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, а також з Державною службою України з питань регуляторної політики та підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить  дискримінаційних положень.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не визначає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій громадськості проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Державного агентства рибного господарства України в розділі “Нормативно-правові документи” у підрозділі “Проекти нормативно–правових актів”.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проектом постанови передбачається забезпечення безперешкодної зовнішньої торгівлі українських підприємців-рибогосподарників.

В даному проекті враховано вимоги норм законодавства України.

Особливістю регуляторного акта є те, що документи, які запроваджуються ним, заповнюються самими суб’єктами господарювання, а процедура підтвердження полягає у перевірці наведеної інформації Держрибагентством або територіальними органами Держрибагентства та подальшим засвідченням достовірності наведеної інформації відповідними підписами та печатками. Тобто ця процедура повністю відповідатиме сучасним тенденціям у дозвільній системі в тому, що стосується ведення рибного господарства, яке запроваджується як у державах-членах ЄС, так і в інших країнах світу, коли головну відповідальність за дотриманням правил рибальства покладають на виробника.

Дія регуляторного акта поширюється на всі суб’єкти господарювання, які здійснюють переробку рибної продукції.

Завдяки запропонованому проекту постанови буде встановлено процедуру підтвердження переробки продуктів вилову.

Підтвердження переробки продуктів вилову та засвідчення достовірності інформації, наведеної у документах, що заповнюються суб’єктами підприємницької діяльності, здійснюється на безоплатній основі.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта в частині зовнішньої торгівлі готовою продукцією з водних біоресурсів, обмежується 10-20 суб’єктами господарювання рибної галузі незалежно від форм власності.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України сприятиме підвищенню авторитету України як держави, що дотримується положень укладених міжнародних нормативно-правових актів і відповідального ставлення до використання риби та інших водних біоресурсів на засадах сталого розвитку.

Запровадження вимог проекту постанови Кабінету Міністрів України дасть можливість поліпшити та підсилити процедури контролю за раціональним використанням водних біоресурсів, веденням відповідального рибальства у природних екосистемах та сприятиме здійсненню торговельних операцій переробленою продукцію з водних біоресурсів.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                            В.С. Дроник

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України ”Про внесення змін до пункту 3 Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування  та перероблення продуктів вилову”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу. Тому, з метою забезпечення можливості здійснення суб’єктами господарювання України зовнішньоторговельних операцій переробленою рибною продукцією (товарами позицій групи 03 та товарних позицій 1604 та 1605 групи 16) необхідно внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року № 596, передбачивши введення форми підтвердження про переробку продуктів вилову.

Проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до пункту 3 Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування  та перероблення  продуктів вилову розроблений на виконання Регламенту Ради (ЄС) від 29 вересня 2008 року №1005 “Про встановлення системи Спільноти для попередження, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства” (ННН – Регламент).

З метою забезпечення можливості здійснення суб’єктами господарювання України зовнішньоторговельних операцій з водними біоресурсами і продукцією з них, виходячи з необхідності здійснення реальних кроків, гармонізованих з діями світової спільноти у напрямі боротьби з незаконним рибальством, необхідно запровадити національну схему функціонування документа, що підтверджує законність походження вилову водних біоресурсів із середовища їх існування, а також документа про переробку продуктів лову.

На базі постанови Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року № 596, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 серпня 2012 року № 482 “Про затвердження форм підтвердження законності вилучення водних біоресурсів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2012 року за № 1437/21749, затверджено форму підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову.

З метою створення сприятливих умов  для здійснення торговельних операції переробленою рибною продукцією (товарами позицій групи 03 та товарних позицій 1604 та 1605 групи 16) необхідно викласти пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року № 596 в новій редакції, передбачивши введення форми підтвердження про перероблення продуктів вилову.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціль державного регулювання – забезпечення безперешкодної зовнішньої торгівлі українських підприємців-рибогосподарників, імплементація положень міжнародних угод та домовленостей зі сфери міжнародного морського права, що стосуються боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством, сталого та відповідального використання водних біоресурсів, стороною яких є Україна, зокрема, Угоди Конвенції та Міжнародного плану дій з протидії, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства ФАО, а також гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у відповідних пріоритетних сферах діяльності згідно з положеннями Закону України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативним способом може бути неприйняття проекту постанови Кабінету Міністрів України. В такому випадку не будуть виконані в повному обсязі вимоги Регламенту Ради (ЄС) від 29 вересня 2008 року №1005/2008 “Про встановлення системи Спільноти для попередження, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства”, а також міжнародних договорів та домовленостей України в частині боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством, а отже не буде досягнуто визначених згаданими нормативно-правовими актами цілей.

Таким чином, застосування альтернативного способу неможливе, оскільки буде призупинено зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання в частині торгівлі переробленою рибною продукцією (товарами позицій групи 03 та товарних позицій 1604 та 1605 групи 16) з державами-членами ЄС та іншими іноземними державами, які запровадять аналогічні вимоги.

Відхилення запропонованого проекту регуляторного акта негативно вплине на перспективи розвитку рибної галузі, завадить виконанню міжнародних договорів, стороною яких є Україна, та призведе до визнання рибопродукції, виробленої в Україні такою, що отримана у незаконний спосіб, із забороною ввезення на територію ЄС та інших  іноземних держав.

Прийняття запропонованого проекту постанови є оптимальним, оскільки забезпечує досягнення сформульованої вище мети. Таке вирішення проблеми є найбільш прийнятним, оскільки дія проекту регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, і дасть змогу забезпечити належне державне регулювання рибальства та діяльності, пов’язаної з переробкою, обробкою, транспортуванням, перевантаженням та розвантаженням рибної продукції.

Особливістю акта є те, що документ буде видаватись виключно за запитами суб’єктів господарювання, які бажають здійснювати вивезення переробленої рибної продукції за межі митної території України.

У разі неприйняття проекту нормативно-правого акта суб’єкти господарювання України не зможуть здійснювати торговельні операції переробленою рибною продукцією (товарами позицій групи 03 та товарних позицій 1604 та 1605 групи 16) з державами-членами ЄС, чим буде завдано економічних збитків Україні.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Механізм підтвердження переробки продуктів вилову, запропонований в проекті нормативно-правового акта, здійснюється за допомогою процедури підтвердження законності перероблення продуктів вилову.

Дія проекту підтвердження про перероблення продуктів вилову поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють переробку водних біоресурсів на території України, з метою їх вивезення на митну територію ЄС та інших іноземних держав.

У разі здійснення суб’єктом господарювання перероблення водних біоресурсів, що були ввезені до України з метою їх подальшої достатньої переробки (зміна товарної позиції за УКТЗЕД на рівні перших чотирьох знаків) та вивозу з України, суб’єкт господарювання має надати документ про перероблення продуктів вилову.

Підтвердження інформації, що буде надавати суб’єкт господарювання у документі про перероблення продуктів вилову, буде здійснюватись Держрибагентством України або територіальними органами Держрибагентства України.

Документ про переробку продуктів вилову повинен бути надрукований на стандартному аркуші паперу формату А4, двома мовами - українською та англійською, відповідно до форми, наведеної у додатку. Документ про переробку може надаватись електронними засобами зв’язку, з обов’язковою одночасною подачею його паперової версії до Держрибагентства України або його територіальних органів, які перевіряють наведену у ньому інформацію та підтверджують переробку продуктів лову відповідно до вимог цього Порядку.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та визначення очікуваних результатів прийняття акта

Законодавче забезпечення досягнення визначених цілей буде здійснюватися завдяки встановленню процедури підтвердження даних, наведених суб’єктом господарювання у документі про переробку продуктів вилову.

Документ про переробку продуктів вилову необхідно заповнювати українською та англійською мовами.

Документ про переробку продуктів вилову може надаватись електронними засобами зв’язку.

У разі здійснення суб’єктом господарювання переробки водних біоресурсів, що були ввезені до України з метою їх подальшої переробки та вивезені з України, суб’єкт господарювання має надати Документ про переробку продуктів вилову.

Зовнішніх факторів впливу не передбачається.

Оцінка виконання вимог нормативно-правового акта у разі його прийняття буде виконуватися як з боку суб’єктів господарювання, так і з боку Державного агентства рибного господарства України, яке Указом Президента України від 24 грудня 2010 року № 1228/2010 визначено центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства.

6. Очікувані результати прийняття законопроекту

 

 

Витрати

Вигоди

Держава

немає

1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС.

2.Здійснення державного контролю за веденням відповідального рибальства та раціональним використанням водних біоресурсів.

3.Виконання міжнародних договорів, стороною яких є Україна та зобов’язань, які взяла на себе Україна щодо контролю за промислом водних біоресурсів

4. Україна покращить імідж держави на міжнародній арені.

Суб’єкти господарювання

немає

1. Виключення можливих інцидентів, які стосуються незаконного вилову водних біоресурсів та виробництва продукції з них.

2. Буде попереджено створення нетарифного бар’єру на шляху рибо-продукції українського походження до країн ЄС.

Населення

немає

1. Збереження запасів водних біоресурсів.

2.Гарантування того, що водні біоресурси та продукція з них отримані у законний спосіб, дозволений чинним у державі природоохоронним законодавством без завдання шкоди довкіллю та водним біоресурсам.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Постійна, оскільки дія “Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 р., що стосуються збереження транскордонних рибних запасів і запасів далеко мігруючих риб і управління ними”, ратифікованої Законом України  від 28.11.2002 № 319-ІV, Закону України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” з метою гармонізації законодавства України до вимог Регламенту Ради (ЄС) від 29 вересня 2008 року №1005/2008 “Про встановлення системи Спільноти для попередження, припинення та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства” та інших міжнародних договорів, стороною яких є Україна, не обмежені у часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

1. Розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – додаткових надходжень не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта – всі суб’єкти господарювання, які здійснюють переробку рибної продукції з метою їх подальшого вивозу з України.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог нормативно-правового акта – не передбачається витрачання додаткових коштів та часу, пов’язаних з виконанням вимог нормативно-правового акта.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень нормативно-правового акта високий, за рахунок розміщення вищезазначеного проекту постанови та, у подальшому, після його прийняття, - на офіційному веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.minagro.gov.ua).

5. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта в частині торгівлі готовою продукцією з водних біоресурсів на даний час складає 20.

6. Кількість підтверджених Держрибагентством України документів про переробку продуктів вилову.

7. Кількість відмов у підтвердженні інформації, що міститься у документі про переробку продуктів вилову.

8. Кількість офіційно виявлених порушень обігу документа про переробку продуктів вилову.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження цього регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом аналізу виявлених порушень обігу документу про переробку продуктів вилову.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік з моменту набрання чинності нормативно-правового акта шляхом аналізу виявлених порушень обігу документа про переробку продуктів вилову в порівнянні з базовим відстеженням. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України за показниками результативності цього регуляторного акта.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                            В.С. ДроникOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux