портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 27 серпня 2014

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від  ______________                                                                                                                                                                                      №___

 

 

Київ

 

Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання

коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710; 2012 p., № 27, ст. 1014; 2013 р., № 28, ст. 955, № 31, ст. 1077), зміни, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                       А. ЯЦЕНЮК

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua «___» ____________ 2014 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: vasyl.yurchenko@minagro.gov.ua.

Тел. 044 279 40 30

Відповідальний виконавець: Юрченко Василь Григорович.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                               А.Є. Дикун

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Завдяки державній підтримці розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства сільгоспвиробниками закладені нові інтенсивні насадження, зі вступом яких в плодоношення поступово стабілізується виробництво винограду та фруктів. Так, не дивлячись на скорочення протягом останніх років загальної площі багаторічних насаджень, спостерігається щорічна тенденція до збільшення валового виробництва продукції.

При цьому, для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробника та з метою зменшення втрат вирощеної продукції і забезпечення належного її зберігання до моменту реалізації, виникає необхідність додаткового стимулювання не лише будівництва холодильників з обсягами зберігання 500 і більше тонн, а й холодильників для зберігання столового винограду, хмелю та саджанців плодових культур і винограду з меншими виробничими потужностями, переоснащення холодильного та газогенеруючого обладнання у реконструйованих холодильниках, створення нових сучасних та модернізації наявних потужностей з переробки продукції.

Враховуючи, що у 2013 році значна частина суб’єктів господарювання, розташованих у південних регіонах країни, не отримала компенсації понесених витрат через відсутність їх реєстрації органами Казначейства, з метою дотримання рівного права на державну підтримку суб’єктів господарювання, незалежно від місця їх розташування, проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” (далі - проект постанови) передбачається здійснення компенсації витрат суб’єктів господарювання, які не отримали кошти за наказами Мінагрополітики України у 2013 році.

Крім того, у зв’язку з обмеженим фінансуванням у 2014 році (сума у 100,0 млн гривень,  передбачена Законом України «Про державний бюджет України на 2014 рік» за бюджетною програмою 2801350 “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними”, дозволяє погасити лише близько тридцяти відсотків кредиторської заборгованості за 2012-2013 роки, зареєстрованої в органах Казначейства) кошти для здійснення компенсації витрат суб’єктів господарювання за напрямами, передбаченими діючим Порядком справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, у поточному році відсутні. З огляду на вищезазначене, проектом постанови передбачається внесення доповнення щодо здійснення компенсації витрат суб’єктів господарювання не лише у поточному, а й попередньому бюджетних роках.

Для забезпечення захисту суб’єктів господарювання від форс-мажорних обставин внесено доповнення щодо фінансування витрат на відновлення багаторічних насаджень та об’єктів, визначених Порядком, за умови наявності відповідного пакета підтверджуючих документів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587, якою затверджено Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, є більш ефективне сприяння подальшому розвитку вітчизняного садівництва, виноградарства і хмелярства для забезпечення населення країни високоякісними свіжими плодами, ягодами, виноградом і винопродукцією вітчизняного виробництва та збільшення імпортозаміщення аналогічної продукції.

Досягненню зазначеної мети значною мірою сприятиме розширення переліку напрямків виділення бюджетних коштів, зокрема відшкодування будівництва холодильників для зберігання столового винограду, хмелю та саджанців плодових культур і винограду, переоснащення (модернізації) холодильного та газогенеруючого обладнання у реконструйованих холодильниках, створення нових сучасних та модернізації наявних потужностей з переробки продукції, удосконалення технологічних прийомів її зберігання.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України; Податковий кодекс України; Закон України “Про Державний бюджет на 2014 рік”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови для обговорення розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.kiev.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства дозволить розширити можливості для зберігання вирощеної продукції, зокрема столового винограду, хмелю та саджанців. Будівництво нових та реконструкція існуючих об’єктів дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції, забезпечити населення в зимово-весняний період високоякісними свіжими плодами та виноградом вітчизняного виробництва, розширити період їх реалізації, збільшити обсяги імпортозаміщення аналогічної продукції та сприятиме підвищенню ефективності роботи вітчизняних розсадницьких господарств.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                   І.О. Швайка

 Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробника та з метою зменшення втрат вирощеної продукції і забезпечення належного її зберігання до моменту реалізації необхідно додатково стимулювати будівництво холодильників для зберігання столового винограду, хмелю та саджанців плодових культур і винограду, переоснащення холодильного та газогенеруючого обладнання у реконструйованих холодильниках, створення нових сучасних та модернізацію наявних потужностей з переробки продукції.

З огляду на те, що Законом України «Про державний бюджет України на 2014 рік» за бюджетною програмою 2801350 “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними” передбачено 100,0 млн гривень, що дозволяє погасити лише близько тридцяти відсотків кредиторської заборгованості за 2012-2013 роки, зареєстрованої в органах Казначейства, та унеможливлює здійснення компенсації витрат суб’єктів господарювання у поточному році за напрямами, передбаченими діючим Порядком, необхідно передбачити можливість здійснення компенсації витрат суб’єктів господарювання не лише у поточному, а й попередньому бюджетних роках.

Крім того, через відсутність реєстрації органами Казначейства у частини суб’єктів господарювання, переважно з південних регіонів країни, понесених у 2013 році витрат, яким виділення коштів було передбачено за наказами Мінагрополітики України у 2013 році, з метою дотримання рівного права на державну підтримку всіх суб’єктів господарювання необхідно забезпечити здійснення компенсації витрат суб’єктів господарювання відповідно до наказів Мінагрополітики України.

Для забезпечення захисту суб’єктів господарювання від форс-мажорних обставин погодно-кліматичного, процесуально-правового, антропогенного та мілітаристичного походження необхідно, за умови наявності відповідного пакета підтверджуючих документів, визначених Порядком, здійснювати фінансування витрат на відновлення багаторічних насаджень та об’єктів.

2. Визначення цілей державного регулювання

У зв’язку з необхідністю більш ефективного сприяння подальшому розвитку вітчизняного садівництва, виноградарства і хмелярства з метою підвищення конкурентоспроможності галузей та забезпечення населення країни високоякісними свіжими плодами, ягодами, виноградом і винопродукцією вітчизняного виробництва, а також збільшення імпортозаміщення аналогічної продукції, проектом передбачається внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити, як чинний варіант регулювання. Але, враховуючи необхідність вирішення вище перелічених проблем, даний спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” (далі - проект постанови) є на даний час оптимальним рішенням, що дозволить розв’язати проблему та відповідає чинному законодавству України.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

З метою врегулювання проблем проектом постанови пропонується внести зміни до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта буде позитивно впливати на подальший розвиток галузей садівництва, виноградарства та хмелярства.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту постанови дасть змогу забезпечити використання коштів, передбачених за КПКВК 2801350 “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними”.

 

 

Витрати

Вигода

Держава

Не передбачено

Більш ефективне сприяння подальшому розвитку вітчизняного садівництва, виноградарства і хмелярства, забезпечення населення країни високоякісними свіжими плодами, ягодами, виноградом і винопродукцією вітчизняного виробництва та збільшення імпортозаміщення аналогічної продукції

Суб’єкт підприємницької діяльності

Не передбачено

Розширення переліку напрямків виділення бюджетних коштів, здійснення компенсації витрат суб’єктів господарювання, які не отримали кошти за наказами Мінагрополітики України у 2013 році та витрат не лише поточного, а й попереднього бюджетних років, фінансування витрат на відновлення багаторічних насаджень та об’єктів, що постраждали від форс-мажорних обставин погодно-кліматичного, процесуально-правового, антропогенного та мілітаристичного походження

Населення

Не передбачено

Забезпечення наявності на споживчому ринку високоякісної продукції вітчизняного виробництва

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта обмежений встановленим Податковим кодексом України терміном дії збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до 1 січня 2018 року.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних дією акта – не передбачається, тому що кошти виділяються з державного бюджету відповідно до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – близько 800 суб’єктів господарювання.

3. Час, який затратить суб’єкт господарювання для отримання підтримки – протягом року.

4. Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – додаткових витрат не передбачається.

5. Збільшення кількості сільськогосподарської продукції в регіонах, в яких вони знаходяться, та створення умов для забезпечення продовольчої безпеки держави.

6. Зміцнення фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання.

7. Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

8. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній, проект постанови розміщений на офіційному веб-сайті міністерства www.mіnagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись по показниках результативності регуляторного акта Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                             А.Є. ДикунДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux