портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект постанови КМУ від 30 січня 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

            від  ______________                                                                                                                                                                                №_____ 

 

Київ

 

Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової

оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін

до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

Відповідно до пункту 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства, Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення до 31 серпня 2018 року.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства у тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                     В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

1. Розробник: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, головний розробник Міністерство агарної політики та продовольства України.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проект акта розроблено з метою встановлення порядку організаційних дій по проведенню нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення одночасно на території всієї країни, що забезпечить підвищення об’єктивності показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у відповідності до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, та дозволить органам місцевого самоврядування отримати актуальну базу для визначення розміру плати за землю без необхідності залучення коштів місцевого бюджету або власників та землекористувачів.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта та пояснювальну записку розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278 81 71, факс 278 76 02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 249 96 84, rynok_oz@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 286 47 11, inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною поштою або поштовим відправленням.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                      Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблений на виконання пункту 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з метою забезпечення проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок є капіталізованим рентним доходом із земельної ділянки, що визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Згідно із статтею 5 цього Закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Відповідно до статті 201 Земельного кодексу України грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення була проведена в Україні лише один раз (станом на 1 липня 1995 року) відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213, і Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом Держкомзему України, Мінсільгосппроду України, Держкоммістобудування, УААН від 07.04.1995 р. № 24/87/70/45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 квітня 1995 року за № 105/641 (визнано таким, що втратив чинність спільним наказом Держкомзему України, Мінсільгосппроду України, Держкоммістобудування, УААН від 27.11.1995 № 76/230/325/150, зареєстрованим у Міністерством юстиції України 30 листопада 1995 року за № 427/963).

Методикою нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 831 (далі – Методика), запроваджено нові методичні підходи до проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Також, відповідно до статті 13 Закону України «Про державний земельний кадастр» (далі – Закон) до Державного земельного кадастру включаються, зокрема, відомості нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 23 Закону передбачає, що документація з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подається органу, що здійснює внесення таких відомостей, також у формі електронного документа. Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначаються Порядком ведення Державного земельного кадастру.

З метою забезпечення базових принципів ведення Державного земельного кадастру проектом постанови пропонується також внести зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (далі – Порядок), в частині удосконалення структури та змісту електронного документу для забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів).

Також, з метою забезпечення цільового та ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті, проектом акта передбачено внесення відповідних змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону» і від 9 березня 2011 р. № 219 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи».

Крім того, проектом постанови пропонується вдосконалити Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 681 та Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 831.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою забезпечення практичної реалізації вказаної Методики та з метою організаційного забезпечення оновлення застарілих даних нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення одночасно на території всієї країни, забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів).

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Земельний кодекс України;

Закони України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр»;

постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», від 28 лютого 2011 р. № 218 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону», від 9 березня 2011 р. № 219 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи», від 26 травня 2004 року № 681 «Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткового фінансування з державного та місцевих бюджетів, оскільки проект акта визначає виключно порядок організаційних заходів щодо проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та її затвердження та спрямований на виконання заходів, передбачених бюджетними програмами.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Реалізація положень, передбачених проектом акта, дозволить визначити об’єктивні показники нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення одночасно на території всієї країни та позитивно вплине на розвиток регіонів під час використання даних нормативної грошової оцінки у випадках, передбачених статтею 5 Закону України «Про оцінку земель».

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено для громадського обговорення на офіційних веб-сайтах Держгеокадастру та Мінагрополітики.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним актом.

Метою державного регулювання є забезпечення проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів).

Проект акта відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення України, оновлення показників такої оцінки.

Додаткові витрати на реалізацію акта відсутні.

Суб’єкти господарювання

Значне скорочення процедури проведення нормативної грошової оцінки земель сільсько-господарського призначення, що зводиться лише до отримання витягу з відповідної технічної документації.

Витрати відсутні, оскільки видача витягу з відповідної технічної документації здійснюється на безоплатній основі.

Громадяни

Значне скорочення процедури проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що зводиться лише до отримання витягу з відповідної технічної документації.

Витрати відсутні, оскільки видача витягу з відповідної технічної документації здійснюється на безоплатній основі.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта позитивно вплине на ринок праці, оскільки для її повноцінної реалізації необхідне проведення нормативної грошової оцінки сільськогосподарського призначення на території України. Відповідно виникне потреба у залученні суб’єктів господарювання, які мають право на проведення нормативної грошової оцінки земель відповідно до вимог чинного законодавства.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта встановить порядок організаційних дій
з проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення одночасно на території всієї країни, що забезпечить оновлення показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у відповідності до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, та дозволить органам місцевого самоврядування отримати актуальну базу для визначення розміру плати за землю без необхідності залучення коштів місцевого бюджету або власників та землекористувачів.

Крім того, реалізація проекту акта дозволить значно скоротити час на підготовку до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок, що забезпечить сталі надходження до місцевих бюджетів за рахунок плати за землю.

Також буде забезпечено реалізацію положень Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів), цільове та ефективне використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи та для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону.

 

 

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії,

картографії та кадастру                                                                                                                                   О. К. Колотілін

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831 затверджено нову Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яка набрала чинності 01 березня  2017 року (далі – Методика). Вказаною Методикою змінено підходи до нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Зазначена Методика встановлює послідовність проведення нормативної грошової оцінки та відповідних розрахунків, встановлює формули, за якими такі розрахунки проводяться, а також затверджує нормативи капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

Окремо слід зазначити, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Держгеокадастру в рамках бюджетної програми «Земельна реформа» виділено 348 млн. грн. на проведення загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Так, пунктом 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.

Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Зважаючи, що нормативно-методична база для проведення самих робіт з оцінки земель затверджена, є необхідність розробки проекту акта щодо прийняття Урядом безпосередньо рішення про проведення оцінки вказаних земель та визначення заходів щодо організації робіт з такої оцінки.

Окремо слід наголосити, що безпосередньо сам проект регуляторного акта не матиме впливу на громадян та суб’єктів господарювання, оскільки лише встановлює порядок дій органів виконавчої влади в частині організації проведення робіт з оцінки земель сільськогосподарського призначення.

В результаті буде оновлено показники нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення одночасно на всій території України, що дозволить власникам та користувачам відповідних земельних ділянок не витрачати кошти та час на проведення нормативної грошової оцінки  земельних ділянок, а лише отримати безоплатно витяг із технічної документації протягом трьох робочих днів з дня звернення.

Також, відповідно до статті 13 Закону України «Про державний земельний кадастр» (далі – Закон) до Державного земельного кадастру включаються, зокрема, відомості нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 23 Закону передбачає, що документація з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подається органу, що здійснює внесення таких відомостей, також у формі електронного документа. Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначаються Порядком ведення Державного земельного кадастру.

За результатами практичної реалізації положень Порядку ведення Державного земельного кадастру затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (далі – Порядок), виявилося необхідним для забезпечення базових принципів ведення Державного земельного кадастру удосконалити структуру та зміст електронного документу.

Прийняття проекту постанови забезпечить наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів), вдосконалення структури та змісту електронного документу та автоматизування процесу проведення розрахунків нормативної грошової оцінки конкретних земельних ділянок.

Також, з метою забезпечення цільового та ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті, проектом акта передбачено внесення відповідних змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону» і від 9 березня 2011 р. № 219 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи», пропонується вдосконалити Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 681 (зазначені зміні не запроваджують нових регуляторних норм).

Крім того, проектом постанови передбачено вдосконалити Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 831, шляхом внесення змін у додаток до вказаної Методики, що забезпечить спрощення розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок з такими угіддями, як багаторічні насадження, та забезпечить можливість автоматичного розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у вказаному випадку.

Окремо слід зазначити, що запропоновані зміни до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення не запроваджують нових регуляторних норм, а вплив на рівень фінансового навантаження на суб’єктів господарювання повністю відповідає розрахункам та обґрунтуванням, наведеним у Аналізі регуляторного впливу до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення під час її погодження Державною регуляторною службою України (рішення про погодження проекту регуляторного акта від 06.09.2016 № 410 (копія додається).

Зокрема, до вказаного Аналізу регуляторного впливу додавалась порівняльна таблиця показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в розрізі регіонів України, в якій відображені відповідні показники для багаторічних насаджень, які і пропонується відобразити у додатку до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 831, без розподілення за видами багаторічних насаджень, відомості про що відсутні у Державному земельному кадастрі (порівняльна таблиця додається).

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

 

Ні

Субʼєкти господарювання, у тому числі субʼєкти малого підприємництва

Так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є вжиття організаційних заходів щодо забезпечення оновлення показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення одночасно на всій території України.

Окремо слід наголосити, що безпосередньо сам проект регуляторного акта не матиме впливу на громадян та суб’єктів господарювання оскільки лише встановлює порядок дій органів виконавчої влади в частині організації проведення робіт з оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Відповідний вплив матимуть безпосередньо результати проведення вказаної оцінки, проведеної відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831, під час розробки якої здійснено відповідні розрахунки у аналізі регуляторного впливу.

Також, ціллю державного регулювання є забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів), удосконалення структури та змісту електронного документу, з метою забезпечення автоматизації розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто використання результатів нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 1995-1997 років (з урахуванням коефіцієнтів індексації).

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1.

Використання нормативної грошової оцінки, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” від 23 березня 1995 року № 213.

Прив’язка вихідних даних нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь до даних економічної оцінки земель колгоспів і радгоспів Української РСР за результатами їх господарювання у 1981-1987 рр., а також даних ефективності сільськогосподарського виробництва за 1986-1990 рр.,  що фактично призводить до використання в процесі оцінки необ’єктивних та застарілих економічних показників, які давно втратили актуальність та не відповідають сучасним організаційно-економічним та технологічним умовам ведення сільського господарства.

Крім того, для отримання нормативної грошової оцінки земельної ділянки необхідно замовляти окрему технічну документацію на відповідну земельну ділянку, затверджувати її відповідною районною радою і лише після цього отримати витяг із технічної документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Недосконалість ведення Державного земельного кадастру в частині внесення інформації про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів).

Альтернатива 2.

Проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за новою Методикою одночасно на всій території України

Відсутність необхідності замовляти окрему технічну документацію на кожну земельну ділянку.

Значне скорочення часу та відсутність грошових витрат на отримання нормативної грошової оцінки конкретної земельної ділянки.

Вдосконалення Порядку в частині встановлення форми електронного документа для внесення інформації про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів) до Державного земельного кадастру.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди за рахунок відсутності об’єктивних та достовірних нормативів капіталізованого рентного доходу відсутні.

Існування необхідності замовляти окрему технічну документацію на кожну земельну ділянку з відповідною оплатою таких робіт (в середньому від 1000-3000 грн. за ділянку).

Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Порядком не може розглядатися як таке, що не забезпечує можливості внесення до Державного земельного кадастру інформації про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів).

Альтернатива 2.

 

Забезпечення наявності нормативної грошової оцінки всіх земель с/г призначення, об’єктивності та достовірності показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Відсутність витрат власників та користувачів земельних ділянок на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та отримання витягу з такої документації.

Забезпечення наповнення Державного земельного кадастру відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів), удосконалення структури та змісту електронного документу.

Додаткових витрат, необхідних для реалізації положень проекту регуляторного акту не передбачається.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди за рахунок відсутності об’єктивних та достовірних нормативів капіталізованого рентного доходу відсутні.

Існування необхідності замовляти окрему технічну документацію на кожну земельну ділянку з відповідною оплатою таких робіт (в середньому від 1000-3000 грн. за ділянку).

Альтернатива 2.

Забезпечення наявності нормативної грошової оцінки всіх земель с/г призначення, об’єктивності та достовірності показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Відсутність витрат власників та користувачів земельних ділянок на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та отримання витягу з такої документації.

Спрощення процедури та зменшення впливу людського фактору на достовірність нормативної грошової оцінки конкретної земельної ділянки за рахунок автоматизації процесу проведення розрахунків.

Додаткових витрат, необхідних для реалізації положень проекту регуляторного акту не передбачається.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде здійснюватись вплив не обмежується.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди за рахунок відсутності об’єктивних та достовірних нормативів капіталізованого рентного доходу відсутні.

Існування необхідності замовляти окрему технічну документацію на кожну земельну ділянку з відповідною оплатою таких робіт (в середньому від 1000-3000 грн. за ділянку).

Альтернатива 2.

Забезпечення наявності нормативної грошової оцінки всіх земель с/г призначення, об’єктивності та достовірності показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Відсутність витрат власників та користувачів земельних ділянок на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та отримання витягу з такої документації.

Додаткових витрат, необхідних для реалізації положень проекту регуляторного акту не передбачається.

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0

 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Існування необхідності замовляти окрему технічну документацію на кожну земельну ділянку з відповідною оплатою таких робіт (в середньому від 1000-3000 грн. за ділянку).

Недосконалість ведення Державного земельного кадастру.

Альтернатива 2

4

Забезпечення наявності нормативної грошової оцінки всіх земель с/г призначення, об’єктивності та достовірності показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Відсутність витрат власників та користувачів земельних ділянок на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та отримання витягу з такої документації.

Наповнення Державного земельного кадастру інформацією про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Забезпечення наявності нормативної грошової оцінки всіх земель с/г призначення, об’єктивності та достовірності показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, внесення таких відомостей до Державного земельного кадастру.

 

Відсутність витрат власників та користувачів земельних ділянок на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та отримання витягу з такої документації.

Вирішення проблеми та скорочення часу на проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Існування необхідності замовляти окрему технічну документацію на кожну земельну ділянку з відповідною оплатою таких робіт (в середньому від 1000-3000 грн. за ділянку).

Проблема продовжує існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Х

Альтернатива 2

Вирішення проблеми

Ризик зовнішніх чинників на дію акта відсутній

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є забезпечення вимог Закону України “Про оцінку земель” при визначенні нормативної грошової оцінки, а також досягнення її достовірності та об’єктивності, встановлення чітких вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа для внесення інформації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів до Державного земельного кадастру відповідно до яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин буде здійснюватись внесення таких відомостей із використанням відповідно налаштованого програмного забезпечення ведення Державного земельного кадастру.

Реалізація зазначених механізмів досягається наступними шляхами:

організація робіт з нормативної грошової оцінки земель с/г призначення на всій території України одночасно;

визначення капіталізованого рентного доходу земельних ділянок сільськогосподарського призначення за встановленими і затвердженими нормативами;

врахування дійсного стану розвитку аграрного сектору економіки, а саме динаміки врожайності, цін реалізації та собівартості вирощування сільськогосподарських культур та витрат на поліпшення відповідних угідь;

визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та природних сільськогосподарських районів в тісному зв'язку з порівняльною оцінкою якості їх ґрунтів (бонітетом), відсутність витрат власників та користувачів земельних ділянок на проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Також, з боку суб’єктів господарювання необхідне буде створення електронного документа з відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів) при розробці відповідної технічної документації. Створення електронного документа не потребує наявності додаткових програмних чи технічних засобів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні. Прийняття регуляторного акта не потребує створення нового центрального органу виконавчої влади.

Додаткові бюджетні витрати, пов’язані з реалізацію запропонованого проекту акта відсутні, отже відповідні таблиці, що додаються до Аналізу регуляторного впливу та М-тесту не заповнюються.

Крім того, головним чином регулювання буде стосуватися великого і середнього підприємництва, яке веде сільське господарство на орендованих земельних ділянках, при цьому сільгоспвиробники є платниками єдиного податку четвертої групи. В такому випадку власники земельних ділянок, що орендовані сільгоспвиробниками, звільняються від сплати земельного податку.

При цьому будь-які витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель з боку суб’єктів господарювання відсутні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати у часі.

Пунктом 7 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.

Також пунктом 2 проекту постанови передбачено провести роботи з оцінки до 01 жовтня 2018 року.

При цьому, проведення нормативної грошової оцінки земель Законом України «Про оцінку земель» передбачає періодичність проведення такої оцінки (стаття 18 Закону).

У разі прийняття нормативно-правового акта вищої юридичної сили, яким буде змінено регулювання методичних засад та процедури проведення нормативної грошової оцінки, положення регуляторного акта будуть приведені у відповідність до такого нормативно-правового акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією регуляторного акта не передбачається;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

- обсяг коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та підприємницької діяльності на виконання робіт по складанню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, відсутній;

- зниження фіскального навантаження на суб’єктів господарювання – сільгоспвиробників орендаторів земельних ділянок та власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, які використовуватимуть результати нормативної грошової оцінки – високий;

- кількість створених електронних документів з відомостями про нормативну грошову оцінку земель (крім земель населених пунктів);

- кількість технічних документацій, що будуть внесені до Державного земельного кадастру у відповідності до створених електронних документів.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання які є розробниками документації із землеустрою та їх громадські об’єднання.

 

 

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                      Максим МАРТИНЮКДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux