портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 08 червня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерство екологої та природних ресурсів україни "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства агарної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404"

Проект

            

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГОЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                    №_____________

 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства агарної

політики України, Міністерства охорони навколишнього природного

середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404

 

 

Відповідно до статті 27 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства агарної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404 "Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2005 року за № 1458/11738.

2. Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України (Кваша М.М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про затвердження порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Краснопольського Я.В. та заступника Міністра екології та природних ресурсів України Курикіна С.І.

 

 

 Міністр аграрної політики та продовольства України                                                                                                                          О.М. Павленко

 Міністр екології та природних ресурсів України                                                                                                                                    І.А. Шевченко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України, заступнику начальника Управління аквакультури, використання водних біоресурсів та міжнародного співробітництва – начальнику відділу використання водних біоресурсів та ліцензування А.М. Кравченку, www. darg.gov.ua. тел. 484-63-29.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 

 Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404" (далі – Проект наказу) розроблено з метою приведення нормативно-правових актів до чинного законодавства України.

Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2005 року за № 1458/11738 підлягає визнанню таким, що втратив чинність у зв’язку з тим, що відповідно до статті 27 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту наказу є гармонізація законодавства та приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

3. Правові аспекти

Проект наказу розроблено відповідно до вимог Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Даний нормативно-правовий акт не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7. Запобігання корупції

Проект наказу не визначає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційних сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. та Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу має на меті приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Введення в дію проекту наказу дасть змогу уникнути колізії в законодавстві та не впливатиме на соціально економічну ситуацію в країні або регіонах та буде підставою для досконалого регулювання порядку спеціального використання водних біоресурсів з врахуванням інтересів усіх суб’єктів відповідних правовідносин.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 27 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України було розроблено проект наказу, яким передбачено:

втрата чинності наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404;

встановлення дати набрання чинності цього наказу, з урахуванням набрання чинності Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання є вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404, який набирає чинність після затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.

Механізмом досягнення вказаної мети є затвердження Проекту.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час підготовки Проекту було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідатиме вимогам Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

Другий альтернативний спосіб – прийняття Проекту, що сприятиме вдосконаленню порядку спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Для досягнення зазначених вище цілей передбачається затвердження, в порядку, визначеному законодавством України, запропонованого проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Скасування наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404" забезпечить приведення у відповідність до чинного законодавства врегулювання питання спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

 

прийняття запропонованого проекту наказу сприятиме законодавчому врегулюванню питання Порядку спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.

 

Додаткові витрати відсутні

 

Суб’єкти господарю-вання

удосконалення законодавчого врегулювання порядку спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України;

здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Додаткові витрати відсутні

Населення

споживання рибної продукції яка вироблена відповідно до чинного законодавства України.

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і відсутніх витрат, підтверджується необхідність даного регулювання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії Проекту є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджету у вигляді:

збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів.

Кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб-підприємців, на які поширюється дія акта, а також інших не господарюючих суб’єктів, і які на даний час здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів, складає близько 550 суб’єктів.

Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання або не господарюючими суб’єктами з основних положень акта у межах вимог, встановлених законодавством.

Збір за спеціальне використання водних біоресурсів належить до доходів, що закріплюються за бюджетами областей, районів та органів місцевого самоврядування.

Збір за спеціальне використання водних біоресурсів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання".

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання на які поширюється дія акта, а також інших негосподарюючих суб’єктів з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення Проекту на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України - www.minagro.gov.ua. і Державного агентства рибного господарства України - www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux