портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 08 грудня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю"

Проект

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих

лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень

(випробувань) для цілей державного контролю

 

На виконання частини другої статті 7 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", статті 62 Закону України "Про ветеринарну медицину" та відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

 Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю" (далі – проект наказу) підготовлено на виконання статті 7 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та статті 62 "Про ветеринарну медицину".

Реалізація проекту наказу дозволить встановити єдиний порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, рефренс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) цілей державного контролю об’єктів санітарних та/або ветеринарно-санітарних заходів, що здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (компетентний орган).

Розробником проекту наказу є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Проект наказу, а також аналіз регуляторного впливу оприлюднено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ – Регуляторна політика) та веб-сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу на поштову та/або електронну адреси Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, semenchuk@vet.gov.ua, sector@vet.gov.ua);

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, semenchuk@vet.gov.ua, sector@vet.gov.ua. Відповідальний виконавець: Семенчук Ольга Сергіївна, тел. 278-84-67, 279-49-06); Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, inform@dkrp.gov.ua).

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю" (далі – проект наказу) розроблено на виконання статті 7 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", статті 62 Закону України "Про ветеринарну медицину" та відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500/2011.

Прийняття проекту наказу дозволить встановити єдині порядок та критерії уповноваження лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) цілей державного контролю об’єктів санітарних та/або ветеринарно-санітарних заходів, що здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (компетентний орган).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, а також підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить норм права, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства агарної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечуватиме права та інтереси суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Наказ не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить:

затвердити Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;

встановити прозорі вимоги уповноваження акредитованих лабораторій для цілей державного контролю;

сформувати конкурентне середовище на ринку лабораторних послуг.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю"

 

1. Визначення та аналіз проблем, які будуть розв’язані шляхом державного регулювання.

Актуальність та доцільність розробки проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю" обумовлено необхідністю встановлення критеріїв, за якими акредитовані лабораторії, у тому числі референс-лабораторії, уповноважуються на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та/або об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю, а також визначає процедуру такого уповноваження.

Проектом наказу передбачається створить умови для безперешкодного доступу і інформування суб’єктів господарювання та громадськості щодо уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій.

Розроблення проекту наказу, яким пропонується запровадити порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій обумовлено законами України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину" (далі – Закони України).

2. Визначення цілі регулювання.

Ціллю прийняття даного проекту наказу є надання можливості повною мірою забезпечити дотримання належних умов для здійснення досліджень (випробувань) акредитованими лабораторіями (референс-лабораторіями) для цілей державного контролю, а також забезпечення прозорості процедур проведення уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій щодо права проведення досліджень (випробувань).

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Існує декілька альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перший спосіб: на даний час вимоги до порядку уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на право досліджувати (випробовувати) для цілей державного контролю, не регламентовані й інші регуляторні акти у даній сфері відсутні.

В якості альтернативи до проекту наказу можливо розглянути питання щодо збереження існуючої на даний момент ситуації без змін.

Проте, цей спосіб відхилено як такий, що призведе до недотримання положень законодавства України.

Другий спосіб: проектом наказу пропонується затвердити Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю.

Перевагами обраного способу досягнення встановленої цілі є безпосереднє державне регулювання, яке направлене на встановлення вимог щодо уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій відповідно до діючого законодавства.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для розв’язання визначеної проблеми.

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом реалізації даного регуляторного акта, яким пропонується встановити дієвий механізм уповноваження акредитованих лабораторій (референс-лабораторій) на право досліджувати (випробовувати) об’єкти санітарних заходів для цілей державного контролю та/або об’єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття проекту наказу забезпечить досягнення визначених цілей та сприятиме посиленню продовольчої безпеки держави. Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує бюджетних та інших матеріальних витрат.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Проект наказу запроваджує вимоги до порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, референт-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю відповідно до законодавства України.

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Удосконалення державної політики в сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Розроблення нормативно-правового акта з питань уповноваження акредитованих лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю відповідно до законів України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину".

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Уникнення непорозумінь при виборі уповноваженої лабораторії для замовлення послуг.

Відсутні

Сфера інтересів громадян

Формування конкурентного середовища на ринку лабораторних послуг.

Витрати не зазнає

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Акт вступає в силу з моменту його опублікування.

Строк дії акта буде відбуватися протягом строку дії Законів України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину".

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) розмір надходжень до Державного бюджету України, пов’язаних з дією проекту наказу;

2) розмір та витрати коштів і часу, пов’язаних з виконанням уповноваженими лабораторіями вимог акта;

3) рівень поінформованості буде значним: по-перше – проект наказу оприлюднений з метою обговорення та отримання від фізичних, юридичних осіб та об’єднань зауважень та пропозицій; по-друге – після прийняття цього регуляторного акта, його буде розміщено на офіційних сайтах Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень, а також їх аналізу.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux