портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 07 серпня 2017

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України " Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

       _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

 Про затвердження Інструкції щодо забезпечення

 дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин

  

Відповідно до статей 20, 29 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Інструкцію щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики України: 

1) від 15 грудня 2009 року № 896 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 37/17332; 

2) від 15 серпня 2008 року № 512 "Про затвердження Порядку ввезення в Україну дослідних зразків сортів рослин для цілей експертизи на придатність на поширення сорту та вивезення з України посадкового матеріалу сортів рослин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України  02 вересня 2008 року за № 807/15498. 

3. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                     М. Мартинюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що сприятиме своєчасному та якісному проведенню державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

E-mail: nataliia.nikolenko@minagro.gov.ua, Ніколенко Наталія Григорівна,

тел./факс 279 27 04.

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                                                                                       Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" (далі − проект наказу) розроблено на виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 10 вересня 2014 року № 442 та Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, що врегулює процедуру надання дослідних зразків сортів рослин, які є об’єктом заявки, для цілей експертизи.

Так, зокрема, статтею 8 Закону визначено повноваження центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (далі – Компетентний орган): давати державне замовлення на проведення науково-технічної експертизи у сфері охорони прав на сорти рослин; забезпечувати проведення державної реєстрації заявок, прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів рослин та уповноважувати підприємства, установи та організації на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин відповідно до Закону.

Компетентний орган може уповноважити експертний заклад на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин за виключенням повноважень, викладених у підпункті 7 статті 9, які виконуються виключно Компетентним органом. До цих виключних повноважень не належить забезпечення ввезення в Україну дослідних зразків сортів для цілей експертизи, відповідно Компетентний орган який сам не проводить науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин, а лише уповноважує на цю експертизу експертний заклад цілком правомірно надати право експертному закладу самому видавати повідомлення про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки (далі – повідомлення). Повідомлення не є дозвільним документом, носить інформаційний характер. Митне оформлення зразків сортів рослин відповідно до зауважень Державної фіскальної служби України від 05.04.2016 №955/4/99-99-24-03-01-13 "…здійснюється на підставі отриманого з використанням інформаційних технологій документального підтвердження уповноваженого експертного закладу, що ці зразки ввозяться для проведення експертизи заявки".

Передача повноважень щодо видачі повідомлень до експертного закладу який планує та організовує проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин, обумовлюється насамперед вимогами пункту 3 статті 26 Закону, яким чітко передбачено, що впродовж десяти календарних днів від надходження матеріалів, на підставі яких може бути встановлена дата подання заявки заявнику надсилаються повідомлення про прийняття заявки до розгляду (із зазначенням її номера та дати подання) та ввезення дослідних зразків сортів (із зазначенням необхідної кількості) для цілей експертизи заявки.

Шляхом прийняття проекту наказу "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин", де передбачено можливість експертного закладу, який проводить науково-технічну експертизу сортів рослин самому безпосередньо видавати повідомлення про ввезення дослідних зразків, вдасться зняти обтяжливі для заявників адміністративні бар’єри щодо ввезення в Україну дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки на сорт рослин, які існують сьогодні, забезпечити вчасну видачу заявникам повідомлень, а відповідно своєчасно отримати дослідні зразки та провести закладку дослідів з кваліфікаційної експертизи в оптимальні строки.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин";

постанова Кабінету Міністрів України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 10 вересня 2014 року № 442;

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року             № 1119.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити Інструкцію щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, що забезпечить своєчасне та якісне виконання завдань з науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин, що подають з метою державної реєстрації прав в Україні та повною мірою дасть можливість виконати вимоги підпункту 3 статті 26 щодо десятиденного терміну видачі повідомлень.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                                         Максим МАРТИНЮК

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин"

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено ряд змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі - Закон), в тому числі змінено вимоги до процедури проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин, забезпечення дослідними зразками сортів рослин, які ввозяться в Україну для цілей експертизи заявки.

Так, зокрема, статтею 8 Закону визначено повноваження центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (далі – Мінагрополітики): давати державне замовлення на проведення науково-технічної експертизи у сфері охорони прав на сорти рослин; забезпечувати проведення державної реєстрації заявок, прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів рослин та уповноважувати підприємства, установи та організації на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин відповідно до Закону.

Мінагрополітики може уповноважити експертний заклад на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин за виключенням повноважень, викладених у підпункті 7 статті 9, які виконуються виключно Мінагрополітики. До цих виключних повноважень не належить забезпечення ввезення в Україну дослідних зразків сортів для цілей експертизи. А це означає Мінагрополітики, який сам не проводить науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин, а лише уповноважує на цю експертизу експертний заклад цілком правомірно має право уповноважити експертний заклад самостійно видавати повідомлення про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки (далі – повідомлення). Повідомлення не є дозвільним документом, носить інформаційний характер. Відповідно до пункту 7 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України (далі – Кодекс) тільки до 1 січня 2017 року допускається надання на паперових носіях документів, зазначених у частині третій статті 33 цього кодексу. Митне оформлення зразків сортів рослин відповідно до зауважень Державної фіскальної служби України від 05.04.2016 №955/4/99-99-24-03-01-13 "…здійснюється на підставі отриманого з використанням інформаційних технологій документального підтвердження уповноваженого експертного закладу, що ці зразки ввозяться для проведення експертизи заявки".

До останнього часу процедура забезпечення дослідними зразками регулювалась Інструкцією щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від 15 грудня 2009 року № 896, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 37/17332. Проте оскільки Законом змінено вимоги до процедури проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки на сорт виникла необхідність прийняття нового проекту регуляторного акту.

Важливість проблеми, яку пропонується вирішити шляхом прийняття регуляторного акта є дуже суттєвою, оскільки відповідно до статті 15 Закону права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до Мінагрополітики заявки, експертизи заявки та державної реєстрації прав, а відповідно до пункту "а" частини третьої статті 26 Закону протягом десяти календарних днів від подачі заявки заявнику надсилаються повідомлення про прийняття заяви до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки. Таким чином, суттєво скорочується термін надання документального підтвердження експертного закладу - повідомлення, що ці зразки ввозяться для проведення експертизи заявки. З метою впорядкування постачання, отримання зразків для цілей експертизи, доставки їх до пунктів досліджень та відповідно до Закону та Кодексу, назріла необхідність у прийнятті нового проекту Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин.

Шляхом прийняття проекту наказу "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин", де передбачено можливість експертного закладу, який проводить науково-технічну експертизу сортів рослин самому безпосередньо видавати повідомлення про ввезення дослідних зразків, вдасться зняти обтяжливі для заявників адміністративні бар’єри щодо ввезення в Україну дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки на сорт рослин, які існують сьогодні, забезпечити вчасну видачу заявникам повідомлень, а відповідно своєчасно отримати дослідні зразки та провести закладку дослідів з кваліфікаційної експертизи в оптимальні строки.

Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є визначення та затвердження вимог до дослідного зразка, який надсилається для цілей експертизи, процедури його підготовки та постачання до пунктів досліджень.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

 

Так

Ні

Громадяни

Громадяни виграють лише опосередковано, за рахунок зростання у перспективі пропозиції с-г продукції вищої якості

Держава

Держава виконає свої міжнародні зобов’язання щодо охорони сортів рослин, забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення формальної та кваліфікаційної експертизи

Суб’єкти господарювання,

Суб’єкти господарювання матимуть змогу своєчасно подати заявку та дослідні зразки для цілей експертизи без бюрократичних адміністративних бар’єрів, що сприятиме отриманню об’єктивних результатів кваліфікаційної експертизи

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Суб’єкти господарювання матимуть змогу своєчасно подати заявку та дослідні зразки для цілей експертизи без бюрократичних адміністративних бар’єрів, що сприятиме отриманню об’єктивних результатів кваліфікаційної експертизи

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття даного проекту наказу є:

розробка ефективної процедури забезпечення науково-технічної експертизи сортів рослин дослідними зразками;

надання споживачу повідомлень про прийняття заяви до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки впродовж десяти календарних днів від подачі заявки;

визначення та затвердження вимог до дослідного зразка, який надсилається заявником для цілей експертизи;

встановлення строків поставки заявником дослідних зразків для цілей експертизи.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання, скасування чинного регулювання

Відсутність Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, в якій викладені вимоги до процедури забезпечення науково-технічної експертизи сортів рослин дослідними зразками, залишить без законодавчого регулювання сам процес ввезення дослідних зразків, а також пов’язане з ним проведення формальної та кваліфікаційної експертизи. Такий спосіб не забезпечить досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Залишення без змін нині діючого регуляторного акта - наказу Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення", затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 грудня 2009 року № 896, зареєстрованого Міністерством юстиції України 15 січня 2010 року за № 37/17332.

Не забезпечить врегулювання встановлених цілей.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" (нова редакція) з подальшою реєстрацією в Міністерстві юстиції України.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість досягнення встановлених цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Зменшення надходжень до бюджету. Зростання  напруги серед господарюючих суб’єктів.

Неспроможність відповідних державних інституцій виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин. Відсутність єдиних правил функціонування ринку сортів рослин.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин. зразками. Бюджетні витрати по дані альтернативі складають 582819,84 грн.; розрахунки наведені в розділі VI.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

 Оптимізація процедури державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин, скорочення витрат з Державного бюджету на доставку частини зразків. Надання можливості захистити державні інтереси в сфері охорони прав на сорти рослин,  забезпечити продовольчу безпеку держави.

Бюджетні витрати по альтернативі 3 складатимуть 171417,60 грн.; розрахунки наведені в розділі VI.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Зменшення кількості та споживчого вибору продукції рослинництва

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Захищеність прав споживача та власності. Збільшення кількості та споживчого вибору рослинницької продукції

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

401

9

32

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,2

86,1

1,9

6,8

100

 *Примітка. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акта (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідпиємств складає 8,7%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,3%.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористатися своїм конституційним правом щодо реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин. Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин та продукції рослинництва. Втрата ринків збуту продукції. Прямі фінансові витрати відсутні.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористатися своїм конституційним правом щодо реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин. Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин та продукції рослинництва. Втрата ринків збуту продукції. Витрати становлять 448 400,0 грн.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення та затвердження вимог до дослідного зразка, який надсилається заявником для цілей експертизи, строків поставки заявником дослідних зразків для цілей експертизи.

Витрати 755 135,0 грн.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0,0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

448 400,0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

755 135,0

 

Розрахунки витрат суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта:

Альтернатива 2 - у випадку залишення діючого регулювання без змін:

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, по яких здійснюються витрати, грн.

11.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

22.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів)

0

 

 

0

 

33.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

44.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного   нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

55.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

5,0

5,0 х К1 = 5,0 х 3800 =

= 19000,0

66.

Витрати на оборотні активи (пакувальні засоби, матеріали, канцелярські товари тощо)

18,0

18,0 х К1 = 18,0 х 3800 = 68400,0

77.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

88.

Інше: транспортні, поштові витрати

95,0

95,0 х К1 = 95,0 х 3800 = 361000,0

99.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

448400,0

 

Альтернатива 3 - Затвердження нового регуляторного акту:

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума за 1 сорт рослин, грн.

Сума за К сортів рослин, по яких здійснюються витрати, грн.

11.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

22.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів)

 

 

 

 

33.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

44.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного   нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів  тощо)

0

0

55.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів,   ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення   експертиз, сертифікації тощо) та  інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

4,0

4,0 х К1 = 4,0 х 3800 =

15200,0

 

66.

Витрати на оборотні активи (пакувальні засоби, матеріали, канцелярські товари тощо)

21,0

21,0 х К1 = 21,0 х 3800 =

= 79800,0

 

77.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

88.

Інше: транспортні, поштові витрати

95,0

 

19,5

 

530,0

95,0 х К2 = 95,0 х 1670 = 158650,0

19,5 х К3 = 19,5 х 1230 = = 23985,0

530,0 х К4 = 530,0 х 900,0 = 477500,0

9

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

755 135,0

 

Примітка:

К1 – загальна кількість сортів рослин, які проходять кваліфікаційну експертизу ВОС-тест та ПСП в польових умовах на пунктах дослідження;

К2 – кількість с ортів рослин, з дослідного зразка яких відбиратиметься офіційний зразок;

К3 – кількість сортів рослин, по яких заявник сортів рослин самостійно доставлятиме насіння до пунктів дослідження (ВОС - тест на відмінність, однорідність та стабільність);

К4 – кількість сортів рослин, по яких заявник сортів рослин самостійно доставлятиме насіння до пунктів дослідження (ПСП – тест на придатність сортів до поширення в Україні).

Перерахунок витрат одного суб’єкта господарювання великого і середнього

підприємництва

Альтернатива 2 - у випадку залишення діючого регулювання без змін:

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат

Сума витрат  одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по N суб'єктах

за перший рік

Сума витрат по N суб'єктах

за п'ять років

11.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

22.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів)

0

0

0

33.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

44.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

55.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

102,15

19000,00

95000,00

66.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

367,74

68400,00

342000,00

77.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

0

88.

Інше: транспортні, поштові витрати

1940,86

361000,00

1805000,00

99.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

2410,75

448400,00

2242000,00

 

Альтернатива 3 - затвердження нового регуляторного акту:

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Сума витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва

Сума витрат по N суб'єктах

за перший рік

Сума витрат по N суб'єктах

за п'ять років

11.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

22.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів)

0

0

0

33.

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

44.

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

55.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

81,72

15200,00

76000,00

66.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

429,03

79800,00

399000,00

77.

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

0

0

88.

Інше: транспортні, поштові витрати

3549,11

660135,00

3300675,00

99.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

4059,86

755135,00

3775675,00

Примітка:

1. Розрахунок витрат суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва проводився, враховуючи реальні витрати щодо одного сорту та загальної кількості сортів рослин, з дослідного зразка яких відбирався офіційний зразок, та кількості сортів рослин, по яких заявник сортів рослин самостійно доставлятиме насіння до пунктів дослідження (на ВОС-тест та ПСП), а саме:

а) витрати на отримання адміністративних послуг –  5,00 грн./сорт;

в) витрати на оборотні активи – 18,0 грн./сорт;

г) транспортні, поштові витрати – 95,00 грн./сорт.

2. Загальна кількість сортів рослин, які проходять кваліфікаційну експертизу ВОС-тест та ПСП в польових умовах на пунктах дослідження – 3800.

3. Враховуючи, що загальна кількість суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва становить N=186  і те, що на одного суб'єкта господарювання припадає приблизно 20 таких сортів рослин, можна розрахувати всі статті витрат одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва:

витрати на отримання адміністративних послуг: (5,00 х 3800) : 186 = 102,15 грн.;

витрати на оборотні активи: (18,00 х 3800) : 186 = 367,74 грн.;

транспортні, поштові витрати: (95,0 х 3800) : 186 = 1940,86 грн.;

сумарні витрати одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва за перший рік: 102,15 + 367,74 +1940,86 = 2410,75

4. Відповідно загальна прогнозована сума витрат всіх суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва на виконання регулювання становитиме за перший рік – 448400,00 грн, за п'ять років – 2242000,00 грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

2

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 


Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

 (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутність належного функціонування ринку сортів рослин. Зменшення надходжень до бюджету через не можливість суб’єктів господарювання здійснювати свою діяльність, зростання напруги серед господарюючих суб’єктів через відсутність єдиних правил функціонування ринку. Втрата виробничого потенціалу аграрної галузі.

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Бюджетні витрати 582819,84 грн.

Витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становлять 448 400,0 грн.

Крім цього, прийняття даної альтернативи спричинить виникнення правових колізій, адміністративних бар’єрів через відсутність чітких строків постачання насіння, вимог до дослідного зразка, який надсилається заявником для цілей експертизи;

унеможливить виконання вимог Закону, зокрема, надання споживачу повідомлень про прийняття заяви до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки впродовж десяти календарних днів від подачі заявки.

Враховуючи відсутність вигоди та негативні наслідки, бюджетні витрати та витрати суб’єктів господарювання

 Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Ліквідація адміністративних бар’єрів в частині забезпечення проведення формальної та кваліфікаційної експертизи. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке визначення вимог дослідного зразка, строків його постачання до пунктів досліджень. Виконання вимог Закону, усунення корупційних ризиків та забезпечення спроможності для громадян і суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин

Витрати суб’єктів господарювання складатимуть 171417,60 грн., але прийняття акта сприятиме подоланню адміністративних бар’єрів в частині дотримання вимог формальної та кваліфікаційної експертизи щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, що дасть можливість одноразового ввезення насіння, зменшить витрати Державного бюджету.

Оскільки через затвердження нового регуляторного акта цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою, та враховуючи відсутність витрат Альтернатива 3 - Затвердження нового регуляторного акта займає перше місце у рейтингу

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта немає

Місце № 2

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт:

визначає вимоги до дослідного зразка, який надсилається для цілей експертизи, процедури його підготовки та постачання до пунктів досліджень;

забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин та поширює їх дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

визначає права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин;

усуває корупційні ризики під проведення формальної та кваліфікаційної експертизи під час забезпеченні дослідними зразками рослин.

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Центральному органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику в сфері охорони прав на сорти рослин:

погодити зазначений проект наказу із зацікавленими органами виконавчої влади;

затвердити наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" з подальшою його реєстрацією в Міністерстві юстиції України;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акту шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному  веб-сайті.

Експертному закладу розробити внутрішній алгоритм роботи та заходи щодо функціонування структурного підрозділу з підготовки та доставки дослідних зразків до пунктів досліджень (з партій, де відбирається офіційний зразок);

забезпечити кодування зразків на пунктах досліджень та дотримання умов конфіденційності та нерозповсюдження інформації шляхом укладання відповідних договорів.

3. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативних обставин, які можуть впливати на виконання акту не передбачається.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат із бюджету. Процедура забезпечення дослідними зразками сортів рослин для цілей експертизи відповідає вимогам Закону "Про охорону прав на сорти рослин". Враховуючи наведене, вважаємо що причини, які могли би заважати впровадженню та виконанню вимог регуляторного акту, відсутні.

У разі настання очікуваних наслідків дії акту можливість отримання державою, суб’єктами господарювання або громадянами будь-якої шкоди не передбачається, а тому характеристика механізму повної або часткової її компенсації не визначалась.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат для громадян, фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування на виконання вимог проекту постанови не передбачається.

Стосовно центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, то витрати будуть іти на роботу спеціалізованого підрозділу в бюджетній установі, що входить в структуру Мінагрополітики.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ (альтернатива ІІ)

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання, в т.ч. внесення відомостей (змін до них) до електронних баз даних, контролю, допоміжних реєстраційних журналів

0,2

25,6

20,4

186

19427,33

2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6.Підготовка звітності за результатами регулювання, в т.ч. надання звітів Експертному закладу, іншим структурним підрозділам

0,2

25,6

20,4

186

19427,33

7.Інші адміністративні процедури, в т.ч. отримання, реєстрація дослідних зразків; розфасування, маркування, шифрування; формування партій до пунктів досліджень;

відправка дослідних зразків

5,6

25,6

20,4

186

543965,18

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

582819,84

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

2914099,20

 

** посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год.

*** аналіз бюджетних витрат проводився, виходячи із загальної кількості сортів рослин, які проходять кваліфікаційну експертизу ВОС-тест та ПСП в польових умовах на пунктах дослідження - 3800;

на даний час кількість суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту становить 186.

Тому, в цілому на одного суб’єкта великого та середнього господарювання щорічно припадає 3800 : 186 = 20,4 процедури (дії по сортам).

Бюджетні витрати (альтернатива ІІІ) на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на проце-дуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн./год. **

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, пр./рік ***

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання, в т.ч. внесення відомостей (змін до них) до електронних баз даних, контролю, допоміжних реєстраційних журналів

0,2

25,6

10,8

155

8570,88


2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі (камеральні, виїзні)

-

-

-

-

-

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6.Підготовка звітності за результатами регулювання, в т.ч. надання звітів Експертному закладу, іншим структурним підрозділам

0,2

25,6

10,8

155

8570,88

7.Інші адміністративні процедури, в т.ч. отримання, реєстрація дослідних зразків; розфасування, маркування; формування партій до пунктів досліджень;

відправка дослідних зразків

3,6

25,6

10,8

155

154275,84

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

171417,60

Разом за 5 років

Х

Х

Х

Х

857088,00

 

** посадовий оклад головного спеціаліста державного органу, відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2015 №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" дорівнює 4308,0 грн./21 робочий день/8 годин=25,6 грн./год.

*** аналіз бюджетних витрат проводився, виходячи із загальної кількісті сортів рослин, з дослідного зразка  яких відбиратиметься офіційний зразок - 1670;

кількість суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту прогнозовано становитиме 155.

Тому, в цілому на одного суб’єкта великого та середнього господарювання щорічно припадатиме 1670 : 155 = 10,8 процедури (дії по сортам).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні проведення формальної та кваліфікаційної експертизи, в частині постачання дослідних зразків є постійною.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акту:

 

№з/п

Показник результативності регуляторного акта

Значення показника

на дату набрання чинності Законом

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта через 1 рік)

11.

Кількість сортів рослин, які знаходяться в Реєстрі сортів рослин, шт.

9229

10379

22.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, шт.

466

515

33.

Час, який всередньому витрачається на підготовку та підписання повідомлень про прийняття заяви до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки

3-4 тижні

7-9 днів

Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України в розділі "Регуляторна політика" (див. http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?tid_hierachy=342)

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акту – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту - щороку до 1 березня  року, наступного за звітним.

Відстеження результативності відбуватиметься за допомогою аналізу статистичних даних компетентних державних органів.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та 

продовольства України                                                                                                                                                                                       Максим МАРТИНЮКOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux