портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 20 липня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про затвердження Інструкції щодо забезпечення

дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин

 

Відповідно до статей 20, 29 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики України:

від 15 грудня 2009 року № 896 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 37/17332;

від 15 серпня 2008 року № 512 "Про затвердження Порядку ввезення в Україну дослідних зразків сортів рослин для цілей експертизи на придатність на поширення сорту та вивезення з України посадкового матеріалу сортів рослин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2008 року за № 807/15498.

3. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Я. Краснопольського.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що сприятиме своєчасному та якісному проведенню державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail:taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;

 

  

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" (далі − проект наказу) розроблено на виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", постанови Кабінету Міністрів України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 10 вересня 2014 року № 442 та Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, що врегулює процедуру надання дослідних зразків сортів рослин, які є  об’єктом заявки, для цілей експертизи.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин";

постанова Кабінету Міністрів України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 10 вересня 2014 року № 442;

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити Інструкцію щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, що забезпечить своєчасне виконання завдань з науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин, що подають з метою державної реєстрації прав в Україні.

 

  

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин"

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено ряд змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі - Закон), в тому числі змінено вимоги до процедури проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин, забезпечення дослідними зразками сортів рослин, які ввозяться в Україну для цілей експертизи заявки.

Відповідно до пункту 7 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України (далі – Кодекс) тільки до 1 січня 2017 року допускається надання на паперових носіях документів, зазначених у частині третій статті 33 цього кодексу.

На даний час процедура забезпечення дослідними зразками регулюється Інструкцією щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від 15 грудня 2009 року № 896, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 37/17332.

Важливість проблеми, яку пропонується вирішити шляхом прийняття регуляторного акта є дуже суттєвою, оскільки відповідно до статті 15 Закону права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до Мінагрополітики заявки, експертизи заявки та державної реєстрації прав, а відповідно до пункту "а" частини третьої статті 26 Закону протягом десяти календарних днів від подачі заявки заявнику надсилаються повідомлення про прийняття заяви до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки. Таким чином, суттєво скорочується термін надання документального підтвердження експертного закладу, що ці зразки ввозяться для проведення експертизи заявки. З метою впорядкування постачання, отримання зразків для цілей експертизи, доставки їх до пунктів досліджень та відповідно до Закону та Кодексу, назріла необхідність у прийнятті проекту Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин.

Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є визначення та затвердження вимог до дослідного зразка, який надсилається для цілей експертизи, процедури його підготовки та постачання до пунктів досліджень.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

Держава

Так

Суб’єкти господарювання,

Так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта - Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 грудня 2009 року № 896 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за                          № 37/17332, оскільки Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" із змінами та доповненнями від 08 грудня 2015 року, змінено вимоги до процедури проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин, у зв’язку з чим виникла потреба у прийнятті проекту Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин.

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є нормативно-правове врегулювання щодо забезпечення дослідними зразками формальної та кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин на виконання вимог Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Втрата чинності наказу Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення", затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 грудня 2009 року № 896, зареєстрованого Міністерством юстиції України 15 січня 2010 року за № 37/17332.

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Залишення без змін нині діючого регуляторного акта - наказу Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення", затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 грудня 2009 року № 896, зареєстрованого Міністерством юстиції України 15 січня 2010 року за № 37/17332.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" (нова редакція) з подальшою реєстрацією в Міністерстві юстиції України

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Відсутні

1. Неспроможність відповідних державних інституцій виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин.

2. Виникнення корупційних ризиків через неврегульованість нормативно-правової бази при наданні дослідних зразків для цілей формальної та кваліфікаційної експертизи.

3. Втрати Державного бюджету України через відсутність надходжень зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

1. Виникнення суперечностей та правових колізій між змістом Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення та Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" з дня набрання чинності змін до нього, внесених Законом від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено ряд змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин".

2. Неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо виконання вимог формальної та кваліфікаційної експертизи, в частині забезпечення дослідними зразками.

3. Перспектива судового оскарження дій або бездіяльності Мінагрополітики через невиконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" в частині невиконання вимог експертизи в частині забезпечення дослідними зразками.

Альтернатива

3 – Затвердження нового регуляторного акта

1. Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" в частині затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, що врегулює процедуру надання дослідних зразків сортів рослин, які є об’єктом заявки, для цілей експертизи

Оптимізація процедури державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин, скорочення витрат з Державного бюджету на доставку частини зразків.

 

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористатися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Створення правового підґрунтя для забезпечення можливості громадян скористатися своїм конституційним правом щодо реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері реєстрації прав на сорти рослин, зокрема постачання дослідних зразків для цілей експертизи.

Передбачається зростання витрат заявника на доставку частини зразків безпосередньо до місць досліджень.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

401

9

32

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,2

86,1

1,9

6,8

100

*Примітка. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акта (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідпиємств складає 8,7%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,3%.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористатися своїм конституційним правом щодо реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористатися своїм конституційним правом щодо реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористатися своїм конституційним правом щодо реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері реєстрації прав на сорти рослин зокрема при постачанні дослідних зразків для цілей експертизи

Передбачаються деяке зростання витрат заявника на доставку частини зразків безпосередньо до місць досліджень

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0,0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

448 400,0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

755 135,0

 

Розрахунки витрат суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта:

Альтернатива 2 - у випадку залишення діючого регулювання без змін:

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акта

Сума за 1 сорт рослин, грн

Сума за К* сортів рослин, по яких здійснюються витрати, грн.

Статті витрат

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/

0

0

2.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів,   ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення   експертиз, сертифікації тощо) та  інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

5,0

5,0 х К1 = 5,0 х 3800 = 19000,0

33.

Витрати на оборотні активи (пакувальні засоби, матеріали, канцелярські товари тощо)

18,0

18,0 х К1 = 18,0 х 3800 = 68400,0

 

44.

Інше: транспортні, поштові витрати

95,0

95,0 х К1 = 95,0 х 3800 = 361000,0

55.

Разом (сума рядків 1+2+3+4)

448400,0

 

Альтернатива 3 - у випадку затвердження нового регуляторного акта:

 

№з/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акта

Сума за 1 сорт рослин, грн

 

Сума за К* сортів рослин, по яких здійснюються витрати, грн

Статті витрат

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації

0

0

22.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів,   ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення   експертиз, сертифікації тощо) та  інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування)

4,0

4,0 х К1 = 4,0 х 3800 = 15200,0

33.

Витрати на оборотні активи (пакувальні засоби, матеріали, канцелярські товари тощо)

21,0

21,0 х К1 = 21,0 х 3800 =  79800,0

44.

Поштові

 

транспортні

 

інші витрати

95,0

 

530,0

 

19,5

 

95,0 х К2 = 95,0 х 1670 = 158650,0

530,0 х К4 = 530,0 х 900,0 = 477500,0

19,5 х К3 = 19,5 х 1230 = = 23985,0

55.

Разом (сума рядків 1+2+3+4)

755 135,0

Примітка:

К1 – загальна кількість сортів рослин, які проходять кваліфікаційну експертизу ВОС-тест та ПСП в польових умовах на пунктах дослідження;

К2 – кількість с ортів рослин, з дослідного зразка яких відбиратиметься офіційний зразок;

К3 – кількість сортів рослин, по яких заявник сортів рослин самостійно доставлятиме насіння до пунктів дослідження (ВОС-тест);

К4 – кількість сортів рослин, по яких заявник сортів рослин самостійно доставлятиме насіння до пунктів дослідження (ПСП).

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Відсутні

Неможливість виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", виникнення корупційних ризиків, втрати для державного бюджету, неспроможність зареєструвати та

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин, перспектива судового оскарження бездіяльності Мінагрополітики, неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт

наслідки Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 3 – Затвердже-ння нового регулятор-ного акта

Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", усунення корупційних ризиків та забезпечення спроможності для громадян і суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Витрати суб’єктів господарювання зростуть, але прийняття акта сприятиме подоланню адміністративних бар’єрів в частині дотримання вимог формальної та кваліфікаційної експертизи щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин,що

дасть можливість одноразового ввезення насіння, зменшить витрати Державного бюджету.

Оскільки через затвердження нового регуляторного акта цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою, та враховуючи відсутність витрат Альтернатива 3 - Затвердження нового регуляторного акта займає перше місце у рейтингу

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта немає

Місце № 2

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт:

визначає вимоги до дослідного зразка, який надсилається для цілей експертизи, процедури його підготовки та постачання до пунктів досліджень;

забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин та поширює їх дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

визначає права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин;

усуває корупційні ризики під проведення формальної та кваліфікаційної експертизи при забезпеченні дослідними зразками рослин.

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта – затвердити наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" з подальшою його реєстрацією в Міністерстві юстиції України.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні проведення формальної та кваліфікаційної експертизи, в частині постачання дослідних зразків є постійною.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

5. Кількість сортів та вага дослідних зразків за типами експертизи, які надходять до спеціалізованого структурного підрозділу для відбору офіційного зразка.

6. Кількість сортів та вага дослідних зразків за типами експертизи, які надсилаються заявниками самостійно до місць експертизи.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиме Департамент землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта -  (зазначивши конкретні дати проведення відстеження) – щороку до 1 лютого року, наступного за роком проведення базового відстеження.

Строк проведення періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта – раз на три роки, починаючи  з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних (статистичні, наукові дослідження або опитування), за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні, за даними компетентних державних органів.

 

  

Перший заступник Міністра  

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                              Я. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux