портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 26 травня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про внесення змін до Правил складання

та подання заявки на сорт рослин

 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", підпункту 21 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Правил складання та подання заявки на сорт рослин, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набуває чинності одночасно з набуттям чинності Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", але не раніше ніж з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Я. Краснопольського.

 

  

Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail:taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                          Я. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин" (далі − проект наказу) розроблений на виконання Прикінцевих і перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з міжнародними нормами і стандартами" (далі – Закон), яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин",  що забезпечить виконання вимог Закону в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням прийняття проекту наказу є виконання Закону  шляхом є внесення змін до Правил складання та подання заявки на сорт рослин, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820(далі − Правила складання та подання заявки на сорт рослин),виклавши їх у новій редакції, що забезпечить виконання завдань з державної науково-технічної експертизи сортів рослин та гармонізує процедуру подання заявки на сорт рослин в Україні до вимог міжнародних та європейських стандартів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин";

Закон України від 08 грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити Правила складання та подання заявки на сорт рослин, виклавши їх в новій редакції, що забезпечить виконання завдань з державної науково-технічної кваліфікаційної експертизи сортів рослин, посилення гарантій щодо об’єктивності та прозорості процедури формальної експертизи заявки, а також максимально гармонізує її до вимог міжнародних та європейських стандартів.

 

 

 Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                           Я. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин"

 

І. Визначення проблеми

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" від 08 грудня 2015 року № 864-VIII внесено ряд змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року № 3116-XII із змінами та доповненнями (надалі - Закон), в тому числі введено поняття Компетентного органу, наділеного правом затверджувати вимоги до заявки на сорт рослин (стаття 26 Закону), а також змінено ряд вимог до процедури проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин, у зв’язку з чим виникає потреба викласти чинну редакцію Правил складання та подання заявки на сорт, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820 у новій редакції.

Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є визначення та затвердження єдиних загальнообов’язкових правил складання та подання заявки на сорт у повній відповідності до вимог чинного законодавства.

Важливість проблеми, яку пропонується вирішити шляхом прийняття регуляторного акту є дуже суттєвою, оскільки відповідно до статті 15 Закону права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до Компетентного органу заявки, експертизи заявки та державної реєстрації прав, а відповідно до статті 26 Закону формальна експертиза заявки проводиться з метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, що встановлені цим Законом і затвердженими Компетентним органом, на його основі правилами складання та подання заявки. Таким чином, наявність чи відсутність Правил складання та подання заявки на сорт, що відповідають вимогам Закону із змінами від 08 грудня 2015 року, та які затверджено Компетентним органом, впливають на спроможність фізичних та юридичних осіб скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

Держава

Так

Суб’єкти господарювання,

Так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує визначення та затвердження загальнообов’язкових правил складання та подання заявки на сорт рослин, що відповідно до Конституції України відноситься до компетенції органів державної влади.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту - Правил складання та подання заявки на сорт, які затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820, оскільки Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" від 08 грудня 2015 року № 864-VIII внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року № 3116-XII із змінами та доповненнями, в тому числі введено поняття Компетентного органу, наділеного зокрема правом затверджувати вимоги до заявки на сорт рослин (стаття 26 Закону), а також змінено вимоги до процедури проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин, у зв’язку з чим виникає потреба викласти чинні Правила складання та подання заявки на сорт у новій редакції.

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" від 08 грудня 2015 року № 864-VIII щодо визначення та затвердження загальнообов’язкових правил складання та подання заявки на сорт рослин.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Втрата чинності наказу Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Залишення нині діючого регуляторного акту - Правил складання та подання заявки на сорт, які затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 30 травня 2007 року за № 553/13820 без змін

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин" (нова редакція) з подальшою реєстрацією в Міністерстві юстиції України

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

1. Неспроможність відповідних державних інституцій виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин

2. Виникнення корупційних ризиків через неврегульованість нормативно-правової бази при складанні та подачі заявок на сорти рослин

3. Втрати державного бюджету України через відсутність надходжень зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин

4.Поступова втрата Україною фонду сортових рослинних ресурсів, що негативно вплине на стан продовольчої безпеки держави

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

1. Виникнення суперечностей та правових колізій між змістом Правил складання та подання заявки на сорт рослин та Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" з дня набрання чинного змін до Закону від 8 грудня 2015 року

2. Неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин

 

3. Перспектива судового оскарження дій або бездіяльності Компетентного органу через невиконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" зі змінами від 8 грудня 2015 року в частині незатвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

1. Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" із змінами від 8 грудня 2015 року в частині затвердження загальнообов’язкових правил складання та подання заявки на сорт,

2. Усунення ризиків корупційних зловживань у сфері прийняття та розгляду заявок на сорти рослин

3.Оптимізація процедури державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

1. Створення правового

підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

2.Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

401

9

32

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,2

86,1

1,9

6,8

100

 

*Примітка. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно-правового акту (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідпиємств складає 8,7%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,3%.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

1. Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

2.Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної реєстрації прав на сорти рослин

Відсутні

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

0,0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

762750,0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з

 

додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту")

363375,0

 

Розрахунки витрат суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту:

Альтернатива 2 - у випадку залишення діючого регулювання без змін:

 

з/п

Витрати суб’єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту

(статті витрат)

Підготовка матеріалів та подача документів заявки

Доопрацювання та повторна подача документів заявки

Сума за одну заявку, грн.

Сума за К* заявок, грн.

Сума за одну заявку, грн.

Сума за N* заявок, грн.

1

2

3

4

5

6

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

0


2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

а) продовження  термінів розгляду заявки

 

б) поновлення термінів розгляду заявки

 

в) повторне подання заявки

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

500,0

 

 

1000,0

 

 

1300,0

 

 

 

500 х 0,035К =

500 х 0,035 х 1500 = 26250,0

1000 х 0,02К = 1000 х 0,02 х 1500 = 30000,0

1300 х 0,01К = 1300 х 0,01 х 1500 = 19500,0

3.

Витрати пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

0

4.

Витрати, пов’язані із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) перевірок штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

0

5.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування)

21,0

31500,0

7,2

9720,0

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

38,5

57750,0

13,2

17820,0

7.

Інше: транспортні, поштові витрати

290,5

435750,0

99,6

134460,0

 

Перевірочний рядок

350 х К=525 000,0

120 х 0,9 К = 162 000,0

8.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

525 000,0

237 750,0

 

Всього:

 750,0

 

Альтернатива 3 - у випадку затвердження нового регуляторного акту:

 

№ з/п

Витрати суб’єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акту (статті витрат)

Підготовка матеріалів та подача документів заявки

Доопрацювання та повторна подача документів заявки

Сума за одну заявку, грн.

Сума за К* заявок, грн.

Сума за одну заявку, грн.

Сума за N* заявок, грн.

1

2

3

4

5

6

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації тощо

0

0

0

0

2.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

а) продовження термінів розгляду заявки

 

 

б) поновлення термінів розгляду заявки

в) повторне подання заявки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

 

 

1000,00

 

1300,00

 

 

 

500 х 0,02К= 500 х 0,02 х 1500 =15 000,0

1000 х 0,01К = 1000 х 0,01 х 1500 = 15 000,0

1300 х 0,005К = 1300 х 0,005 х 1500 = 9 750,0

3.

Витрати пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

0

0

4.

Витрати, пов’язані із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) перевірок штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

0

5.

Витрати на  отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації  тощо)  та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування)

10,8

16200,0

3,9

3217,5

6.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

19,8

29700,0

7,15

5898,75

7.

Інше:  транспортні,  поштові витрати

149,4

224100,00

53,95

44508,75

 

Перевірочний рядок

180 х К=270 000,00

         65 х 0,55 К = 53625,00

8.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8)

270 000,0

93 375,0

 

Всього:

363 375,0

 

*Примітка: К – загальна прогнозована кількість заявок сортів рослин, які можуть бути подані протягом одного року (К=1500); N – кількість заявок при доопрацюванні та повторній подачі документів заявки.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

Рейтинг результативності

Вигоди

 (підсумок)

Витрати

 (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Неможливість виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", виникнення корупційних ризиків, втрати для державного бюджету, неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Виникнення правових колізій, неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин, перспектива судового оскарження бездіяльності Компетентного органу, неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та значні негативні наслідки Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", усунення корупційних ризиків та забезпечення спроможності

 

для громадян і суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Відсутні

Оскільки через затвердження нового регуляторного акту цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою, та враховуючи відсутність витрат Альтернатива 3 –

Затвердження нового регуляторного акту займає перше місце у рейтингу

     

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акту

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту немає

Місце № 2

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт:

визначає правила складання та подання заявки на сорт та поширює їх дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

визначає права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин;

усуває корупційні ризики у прийнятті та розгляді заявки на сорти рослин.

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту – прийняти наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт" з подальшою його реєстрацією в Міністерстві юстиції України.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Запланований строк дії регуляторного акту - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні правил складання та подання заявки на сорт рослин є постійною.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акту:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта;

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

5. Кількість заявок на сорти рослин, що надійшла на реєстрацію до Компетентного органу.

6. Кількість заявок на сорти рослин, за якими Компетентним органом прийнято рішення про позитивні та/або негативні результати формальної експертизи заявки на сорт рослин.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акту – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту - (зазначивши конкретні дати проведення відстеження) – щороку до 1 лютого року, наступного за звітним.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних (статистичні, наукові дослідження або опитування), за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні, за даними компетентних державних органів.

 

 

 

 Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                           Я. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux