портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 29 липня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про експертизу назв сортів рослин"

Проект

 

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

  

Про внесення змін до Положення про експертизу назв сортів рослин

 

Відповідно до статей 13, 28 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Положення про експертизу назв сортів рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 23 червня 2003 року № 188, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2003 року за № 574/7895, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Я. Краснопольського.

  

 

 Міністр                                                                                                                                                                                                         Т. Кутовий

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про експертизу назв сортів рослин"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про експертизу назв сортів рослин" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин". Реалізація даного проекту наказу забезпечить виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" в частині проведення державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин, дотримання суб’єктами господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,

E-mail:taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна.

тел./факс 279 27 04

Державна регуляторна служба України,

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;

 

  

Заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про експертизу назв сортів рослин"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про експертизу назв сортів рослин" (далі - проект наказу) розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" яким, зокрема, внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин". Реалізація проекту наказу забезпечить гармонізацію процедури експертизи назви сорту відповідно до міжнародних та європейських вимог.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є виконання Закону "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить виконання завдань з кваліфікаційної експертизи сортів рослин та гармонізує процедуру експертизи назви сорту рослин в Україні до вимог міжнародних та європейських стандартів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин";

Закон України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами";

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України" від 25 листопада 2015 року № 1119.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

6¹. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua в розділі "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить затвердити Положення про експертизу назв сортів рослин, що забезпечить виконання завдань з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, посилення гарантій щодо об’єктивності та прозорості експертизи назви сорту, а також максимально гармонізує її до вимог міжнародних та європейських стандартів.

 

  

Заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. Ковальова

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про експертизу назв сортів рослин"

 

І. Визначення проблеми

Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесено ряд змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (надалі - Закон), в тому числі введено поняття Компетентного органу, наділеного правом уповноважувати підприємства, установи або організації на виконання окремих повноважень у сфері прав на сорти рослин та затверджувати вимоги до проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин, в тому числі й експертизи назв сортів рослин (статті13, 28 Закону). В зв’язку з цим виникає необхідність викласти чину редакцію Положення про експертизу назв сортів рослин, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 26 червня 2003 року № 188, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2003 року за № 574/7895 у новій редакції.

Проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, є визначення та затвердження єдиних загальнообов’язкових вимог до експертизи назви сорту рослин у повній відповідності до вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин, а також міжнародних норм і стандартів.

Важливість проблеми, яку пропонується вирішити шляхом прийняття регуляторного акта є дуже суттєвою, оскільки відповідно до статті 12 Закону державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний, однорідний та стабільний, йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні, а відповідно до статей 13, 28 Закону сорту повинна бути присвоєна така назва, що повинна його однозначно ідентифікувати та відрізнити від будь-якої іншої назви існуючого в Україні і державах учасницях сорту того ж чи спорідненого виду. Таким чином, наявність чи відсутність Положення про експертизу назви сорту рослин, що відповідає вимогам Закону, впливає на спроможність фізичних та юридичних осіб скористатися своїм правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав інтелектуальної власності на сорти рослин, а також на забезпечення гармонізації міжнародної процедури формування сортових рослинних ресурсів в частині реєстрації назви сорту.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

Держава

Так

Суб’єкти господарювання,

Так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує чіткого визначення та затвердження загальнообов’язкових вимог і положень щодо експертизи назви сорту рослин, що відповідно до Конституції України відноситься до компетенції органів державної влади.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта – Положення про експертизу назв сортів рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 червня 2003 року № 188, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 липня 2003 року за № 574/7895, оскільки Законом України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" внесені зміни до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", в тому числі введено поняття Компетентного органу, який має право уповноважувати експертні заклади на виконання функцій з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, що дозволить зменшити адміністративні бар’єри в процедурі експертизи назви сорту, як об’єкта прав інтелектуальної власності (статі 13, 28 Закону), а також змінено вимоги до експертизи назви сорту, у зв’язку з чим виникає потреба викласти чинне Положення про експертизу назв сортів рослин у новій редакції

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є виконання вимог Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" щодо визначення та затвердження процедури експертизи назви сорту рослин.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Втрата чинності наказу Міністерства аграрної політики України від 26 червня 2003 року № 188, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2003 року за № 574/7895 "Про затвердження Положення про експертизу назв сортів рослин".

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Залишення діючого регуляторного акта – Положення про експертизу назв сортів рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 26 червня 2003 року № 188, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України10 липня 2003 року за № 574/7895 без змін.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про експертизу назв сортів рослин" в новій редакції з подальшою реєстрацією в Міністерстві юстиції України

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Відсутні

1. Неспроможність відповідних державних інституцій виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин.

2. Виникнення корупційних ризиків через неврегульованість нормативно-правової бази при присвоєнні назви сорту рослин.

3. Втрати Державного бюджету України через відсутність надходжень зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин.

4.Поступова втрата Україною фонду сортових рослинних ресурсів, що негативно вплине на стан продовольчої безпеки держави.

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

1. Виникнення правових колізій між змістом Положення про експертизу назв сортів рослин та Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" з дня набрання чинного змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами".

2. Неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин, проводити експертизу назви сорту.

3. Перспектива судового оскарження дій або бездіяльності Мінагрополітики (Компетентний орган) через невиконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" в частині неврегульованості процедури експертизи назви сорту.

4. Створення адміністративних бар’єрів в процедурі набуття прав на сорт рослин через двозначність правової норми, порушення гармонізованого обміну інформацією щодо назв сортів рослин з міжнародними організаціями.

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

1. Виконання Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" із змінами від 08 грудня 2015 року в частині гармонізації експертизи назв сортів відповідно міжнародних вимог.

2. Усунення ризиків корупційних зловживань у сфері кваліфікаційної експертизи сорту та реєстрації назви сортів рослин. 3.Оптимізація процедури державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

1. Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

2.Скасування адміністративних бар’єрів в сфері державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та реєстрації прав на сорти рослин.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

24

401

9

32

466

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,2

86,1

1,9

6,8

100

*Примітка. Проведений аналіз суб’єктів господарювання, які приймають участь у реалізації проекту даного нормативно – правового акта (заявники сортів рослин) показує, що доля малих та мікропідприємств складає 8,7%, а доля суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва становить 91,3%.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Загроза спроможності суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

1. Створення правового підґрунтя для забезпечення спроможності громадян скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин.

2. Ліквідація адміністративних бар’єрів в сфері державної науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин та реєстрації прав на сорти рослин.

Відсутні

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

0,0

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

214250,0

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

183750,0

 

Розрахунки витрат суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта:

Альтернатива 2 - у випадку залишення діючого регулювання без змін:

Залишення діючого регулювання без змін:

 

№ п/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акта

 

Сума за 1сорт рослин, грн

 

Сума за К сортів рослин, по яких здійснюються витрати, грн

Статті витрат

1.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

- за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин";

500,0

 

 

500 х К1 = 500 х 185 = 92500,0

 

- за поновлення строку вчинення  будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на рослин".

1000,0

1000,0 х К2 = 1000 х 25 = 25000,0

2.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

8,5

8,5 х К3 = 8,5 х 1500 = 12750,0

3.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

6,0

6,0 х К3 = 6,0 х 1500 = 9000,0

4.

Інше: транспортні, поштові витрати

50,0

50,0 х К3 = 50,0 х 1500 = 75000,0

5.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5)

214250,0

 

Затвердження нового регуляторного акта:

№ п/п

Витрати суб'єктів господарювання, які виникають в результаті дії регуляторного акта

Сума за 1сорт рослин, грн

Сума за К сортів рослин, по яких здійснюються витрати, грн

Статті витрат

1.

Податки та збори (зміна розмірів, виникнення/усунення необхідності у сплаті зборів):

- за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин";

- за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на рослин"

 

 

 

500,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

500 х К4 = 500 х 155 = 77500,0

 

 

1000,0 х К5 = 1000 х 20 = 20000,0

2.

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення експертиз, сертифікації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

7,5

7,5 х К3 = 7,5 х 1500 =11250,0

3.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

5,0

5,0 х К3 = 5,0 х 1500 = 7500,0

4.

Інше: транспортні, поштові витрати

45,0

45,0 х К3 = 45,0 х 1500 = 67500,0

5.

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5)

183750,0

 

Примітка:

К1 – кількість сортів рослин, по яких сплачуються збори за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки – за експертизу назви сорту (залишення діючого регулювання без змін);

К2 – кількість заявок сортів рослин, по яких сплачуються збори за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних  з розглядом заявки – за експертизу назви сорту (залишення діючого регулювання без змін);

К3 – кількість сортів рослин, щодо яких проводиться експертиза назви сорту;

К4 – кількість сортів рослин, по яких будуть сплачуватись збори за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки – за експертизу назви сорту (затвердження нового регуляторного акта);

К5 – кількість сортів рослин, по яких будуть сплачуватись збори за поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки – за експертизу назви сорту (затвердження нового регуляторного акта).

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті належним чином (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

 


Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 –

Відсутність регулювання

Відсутні

Неможливість виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", виникнення корупційних ризиків, втрати для Державного бюджету, неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та суттєві негативні наслідки Альтернатива 1 – Відсутність регулювання займає третє місце у рейтингу

Альтернатива 2 –

Залишення діючого регулювання без змін

Відсутні

Виникнення правових колізій, неможливість відповідних державних інституцій належно виконувати свої зобов’язання щодо державної реєстрації та захисту прав на сорти рослин, перспектива судового оскарження бездіяльності Мінагрополітики (Компетентний орган), неспроможність зареєструвати та захистити права на сорт

Враховуючи відсутність вигоди та значні негативні наслідки Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін займає друге місце у рейтингу

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Виконання вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", усунення корупційних ризиків та забезпечення спроможності для громадян і суб’єктів господарювання скористуватися своїм конституційним правом щодо державної реєстрації та захисту своїх прав на сорти рослин

Відсутні

Оскільки через затвердження нового регуляторного акта цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою, та враховуючи відсутність витрат Альтернатива 3 - Затвердження нового регуляторного акта займає перше місце у рейтингу

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Місце № 1

Альтернатива 3 – Затвердження нового регуляторного акта

Цілі державного регулювання досягаються у повній мірі

Ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта немає

Місце № 2

Альтернатива 2 – Залишення діючого регулювання без змін

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

Місце № 3

Альтернатива 1 – Відсутність регулювання

Цілі державного регулювання не досягаються

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований регуляторний акт:

визначає положення про експертизу назви сорту рослин та поширює їх дію на усі правовідносини, що діють у згаданій сфері;

визначає права та обов’язки суб’єктів таких правовідносин;

усуває корупційні ризики у розгляді заявки на сорти рослин.

Заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта – прийняти наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про експертизу назв сортів рослин" з подальшою його реєстрацією в Міністерстві юстиції України.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта - необмежений, оскільки потреба в правовому врегулюванні процедури експертизи назви сорту рослин є постійною.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта;

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

5.Кількість заявок на сорти рослин, що подані з метою державної реєстрації прав інтелектуальної власності.

6.Кількість заявок на сорти рослин, за якими Мінагрополітики (Компетентний орган) прийнято рішення про ухвалення назви сорту або її невідповідності встановленим вимогам.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиме Мінагрополітики.

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта – через 1 рік після прийняття.

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта – щороку до 1 лютого року, наступного за звітним, але не раніше дня закінчення базового відстеження.

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних (статистичні, наукові дослідження або опитування), за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні, за даними компетентних державних органів.

 

  

Заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. КовальоваДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux