портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 05 листопада 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496"

 Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                           Київ                                                         №_____________

 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної

політики України від 31 грудня 2004 року № 496

 

Відповідно до законів України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", "Про ветеринарну медицину", підпунктів 48, 49 пункту 4 Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 464, підпункту 7.123 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою вдосконалення порядку ідентифікації та реєстрації коней

 

НАКАЗУЮ

 

Внести до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2005 року за № 362/10642, такі зміни:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Організацію та виконання робіт щодо запровадження і забезпечення функціонування системи ідентифікації і реєстрації коней покласти на Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України.";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Установити, що Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України відповідно до покладених на неї завдань:

проводить в установленому порядку ідентифікацію та реєстрацію коней, здійснює оформлення та видачу ідентифікаційних документів;

здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації коней;

визначає суб’єкта, що здійснює замовлення у виробника бланків паспортів коней, бланків реєстраційних карток, формулярів про електронне маркування коней, книг обліку ідентифікованих коней, засобів електронного маркування коней та забезпечує їх постачання Адміністратору Єдиного державного реєстру тварин.".

Затвердити Зміни до Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2005 року за № 362/10642 (із змінами), що додаються.

Департаменту тваринництва забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Паспорти коней, паспорти віслюків/мулів/лошаків, видані до набрання чинності цим наказом, є чинними.

Бланки паспортів коней, бланки паспортів віслюків/мулів/лошаків, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

 

Повідомленняпро оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Дата оприлюднення: ___ вересня 2015 року.

Стислий зміст проекту наказу:

усунення розбіжностей у визначенні понять, що використовуються у Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та Положенні про ідентифікацію та реєстрацію коней, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 31.12.2004 № 496 (далі – Положення з ідентифікації та реєстрації коней) (зокрема, поняття "ідентифікація", "реєстрація", "переміщення", "утримувач", "адміністратор Реєстру тварин"), та термінів реєстрації інформації щодо коней у Єдиному державному Реєстрі тварин, які відповідно до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" повинні становити 25 робочих днів;

наближення паспорта коня до вимог Європейського Співтовариства щодо ідентифікаційних документів на коней;

задоволення вимог власників коней в Україні щодо збільшення сторінок у розділах паспорта коня, які фіксують відмітки про вакцинації коня та проведені лабораторні дослідження.

Повний пакет документів до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496" та аналіз регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця за адресами:

1. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

2. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, е-mail: vetdep@vet.gov.ua, office@agro-id.com.ua.

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Цей проект наказу розроблено на виконання Закону України від 25.07.2015 року № 616-19 "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" в частині приведення у відповідність нормативно-правових актів з ідентифікації та реєстрації тварин до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", а також у зв’язку зі змінами у законодавстві ЄС стосовно ідентифікації коней, зміни вимог до друку паспортів коней, віслюків/мулів/лошаків та подальшим удосконаленням процесу ідентифікації і реєстрації коней в Україні.

Наказ Міністерства аграрної політики України від 31.12.2004 № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней", зареєстрований в Мін’юсті України 6 квітня 2005 року за № 362/10642 (зі змінами); був прийнятий на виконання Законів України "Про племінну справу у тваринництві", "Про ветеринарну медицину" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 111-р "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу у 2004 році".

06.06.2008 була прийнята Постанова Комісії (ЄЕС) № 504/2008 відносно методів ідентифікації коней, яку імплементовано в країнах Європейського Співтовариства.

Ця постанова, серед іншого, передбачає таке:

паспорт коня, що супроводжує коня на бойню, має бути складовою інформації про продукти харчування. Для цього паспорт коня повинен містити розділ, у якому зазначаються всі випадки застосування щодо коня ветеринарних лікарських препаратів. Наявність такого розділу дає змогу запобігти потраплянню в їжу непридатного для цього м’яса коней (якщо застосовувалися препарати, після яких м’ясо коня не може споживатися людиною, або не закінчився принаймні 6-місячний термін після останнього застосування речовин основного списку, зазначених у Постанові Комісії № 1950/2006 від 13 грудня 2006 року). Такі ж вимоги діють щодо коней, імпортованих до країн Співтовариства з метою забою на м’ясо;

виключення, наскільки можливо, виготовлення на одну тварину кількох ідентифікаційних документів;

для підтримання контролю за випуском ідентифікаційних документів мінімальний набір даних повинен міститися в базі даних. Бази даних у різних країнах-членах Спільноти повинні співпрацювати з питань ветеринарії і зоотехнії, щоб полегшити обмін даними;

уведення системи Універсального пожиттєвого номера коня (UELN, Universal Equine Life Number). Ця система була розроблена за ініціативою Всесвітньої Федерації з розведення спортивних коней (WBFSH, World Breeding Federation for Sport Horses), Міжнародного комітету з племінних книг (ISBC, International Stud Book Committee), Міжнародної федерації кінного спорту (FEI, Fédération Equestre Internationale) та Європейського рисистого союзу (UET, Union Européenne du Trot);

застосування паспорта коня як інструмента для іммобілізації коня в разі спалаху інфекційної хвороби в місці утримання коня. З цією метою лікар ветеринарної медицини вносить відповідний запис до VІІІ розділу паспорта коня.

Для врегулювання вартості паспорта коня, віслюка/мула/лошака внаслідок окремих положень Постанови Комісії (ЄЕС) № 504/2008 передбачено внести зміни щодо вимог до його виготовлення та технічного опису паспорта з метою зменшення вартості бланку паспорта.

2. Мета і шляхи її досягнення

Предметом регулювання наказу є:

приведення положень наказу Міністерства аграрної політики України від 31.12.2004 № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней" у відповідність до Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 464, в частині покладених на неї завдань з проведення в установленому порядку ідентифікації та реєстрації тварин, здійснення оформлення та видачі ідентифікаційних документів;

приведення відповідних понять, що вживаються в Положенні про ідентифікацію та реєстрацію коней, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 31.12.2004 № 496 (далі – Положення з ідентифікації та реєстрації коней), у відповідність до визначень Закону України "Про ідентифікацію і реєстрацію тварин";

уточнення та введення нових понять, що вживаються в Положенні про ідентифікацію та реєстрацію коней, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 31.12.2004 № 496, зміна структури ідентифікаційного номера коня відповідно до вимог європейського законодавства з питань ідентифікації і реєстрації коней;

запобігання отриманню кількох паспортів на одну тварину – реєстрація неімпортованих коней, на яких видано паспорти організацій, що ведуть централізований племінний облік, або федерацій кінного спорту;

посилення ролі паспорта в установленні власності на коня;

зміна форми бланка паспорта коня – доповнення його розділом "Застосування щодо коня ветеринарних лікарських препаратів", збільшення кількості сторінок паспорта на прохання власників тварин та зміна типу водяного знаку на захищеному папері бланку паспорта;

удосконалення процесу ідентифікації і реєстрації коней – урізноманітнення й спрощення шляхів надходження інформації для реєстрації тварин, спрощення форми замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації коней, уточнення процедури електронного маркування коней та процедури видалення засобу електронного маркування після забою коня на м’ясо.

3. Правові аспекти

Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 464;

наказ Мінагрополітики України від 31 грудня 2004 року № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней", зареєстрований в Мін’юсті України 6 квітня 2005 року за № 362/10642 (зі змінами);

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року № 578 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр тварин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за № 1713/22025.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету України, але дещо підвищить вартість паспорта коня для власників за рахунок подорожчання паспорта коня внаслідок збільшення кількості сторінок у ньому.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України і реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті нормативно-правового акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для проведення громадських обговорень проект наказу розміщується на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Внесення таких змін до наказу потребує державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", оскільки стосуються господарської діяльності власників/утримувачів коней на всій території України.

101 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

У результаті прийняття проекту наказу очікуються можливості:

унесення до паспорта коня даних про стан здоров’я коня протягом усього його життя;

застосування паспорта коня для визначення придатності м’яса коня після забою для споживання людиною;

підвищення небезпечності м’яса коней для споживання людиною;

експорту коней на м’ясо до країн ЄС;

спрощення процедури ідентифікації і реєстрації коней;

підвищення можливості установлення власності на коня.

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496"

 

1. Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Прийняття цього регуляторного акта передбачає розв’язати такі проблеми:

правове протиріччя в частині визначення суб’єкта, що здійснює ідентифікацію та реєстрацію тварин, оформлення та видачу ідентифікаційних документів. Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней", зареєстрованого в Мін’юсті України 6 квітня 2005 року за № 362/10642 (зі змінами), та положення про ідентифікацію та реєстрацію коней, що він затверджує (далі - Положення з ідентифікації та реєстрації коней), ці обов’язки покладено на державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин", що протирічить Положенню про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженому Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 464, в частині покладених на неї завдань з проведення в установленому порядку ідентифікації та реєстрації тварин, здійснення оформлення та видачі ідентифікаційних документів;

усунення розбіжностей у визначенні понять, що використовуються у Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та Положенні про ідентифікацію та реєстрацію коней (зокрема, поняття "ідентифікація", "реєстрація", "переміщення", "утримувач", "адміністратор Реєстру тварин"), та термінів реєстрації інформації щодо коней у Єдиному державному Реєстрі тварин, які відповідно до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" повинні становити 25 робочих днів;

наближення паспорта коня до вимог Європейського Співтовариства щодо ідентифікаційних документів на коней;

задоволення вимог власників коней в Україні щодо збільшення сторінок у розділах паспорта коня, які фіксують відмітки про вакцинації коня та проведені лабораторні дослідження;

врегулювання вартості паспорта коня та віслюка/мула/лошака у зв’язку зі збільшенням сторінок у ньому;

подальше вдосконалення процесу ідентифікації коней в Україні.

2. Визначення цілей державного регулювання

Цілі державного регулювання – приведення у відповідність до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", до якого були внесені зміни Законом України від 15 липня 2015 року № 616 "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", до Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 464, а також внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31.12.2004 № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней" щодо паспортів коня, віслюка/мула/лошака з урахуванням вимог законодавства ЄС, побажань власників тварин та з метою врегулювання порядку ідентифікації і реєстрації коней відповідно до існуючих умов.

3. Альтернативні способи досягнення зазначеної мети

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31.12.2004 № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней" лише в частині його приведення що чинного законодавства з ідентифікації та реєстрації тварин.

Цей спосіб дозволяє частково вирішити зазначені проблеми та не враховує наближення паспорта коня до вимог Європейського Співтовариства щодо ідентифікаційних документів на коней. Спосіб дає змогу заощадити на виготовленні бланків реєстраційних і ідентифікаційних документів, але не враховує особливостей опису віслюків, мулів, лошаків і не дає змоги найбільш адекватно ідентифікувати цих тварин. Використання же для ідентифікації віслюків, мулів та лошаків ідентифікаційного документа з назвою "Паспорт коня" є не зовсім коректним.

Для врегулювання проблем, що залишаться не вирішеними, потрібно буде ініціювати ще один окремий проект нормативно-правового акту, що є недоцільним.

внесення передбачуваних змін в повному обсязі шляхом скасування наказу Міністерства аграрної політики України від 31.12.2004 № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней" з одночасним затвердженням нових редакцій наказу та положення "Про ідентифікацію та реєстрацію коней".

Цей спосіб дозволяє повному обсязі досягти зазначеної мети, але частка змін, що вносяться, становить менше 25% від об’єму тексту документа, і викладання наказу та положення у новій редакції є недоцільним.

обраний спосіб – внесення змін в повному обсязі до чинного наказу–– дасть змогу оптимально досягнути визначених цілей.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Вищевказані проблеми можливо розв’язати за допомогою таких заходів:

внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней";

внесення змін до Положення "Про ідентифікацію та реєстрацію коней", затвердженого наказом Мінагрополітики України від 31.12.2004 № 496;

внесення змін до паспорта коня, затвердженого цим Положенням (збільшити кількість сторінок у розділах паспорта, які фіксують відмітки про вакцинації коня та проведені лабораторні дослідження; ввести до паспорта розділ, в якому вказуватимуться застосовані ветеринарні лікарські препарати);

внесення змін до технічного опису паспорта коня - виключити з опису рядки, які конкретизують тип водяного знаку захищеного паперу бланку паспорта. Це дозволить обирати для друку бланків паспортів коней папір з високим ступенем захисту, виготовлений на території України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта його вимоги будуть виконуватися:

з боку спеціалістів державних установ ветеринарної медицини, оскільки на них покладено обов’язки з проведення в установленому порядку ідентифікації та реєстрації тварин, здійснення оформлення та видачі ідентифікаційних документів;

з боку власників тварин - внаслідок послідовного внесення до паспорта коня всіх вакцинацій тварини протягом життя, проведених лабораторних досліджень, без потреби отримати новий паспорт через брак сторінок у необхідних розділах. Адміністративна відповідальність за порушення власниками тварин вимог законодавства з ідентифікації та реєстрації тварин передбачена статтею 107-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6. Очікувані результати прийняття акта

Запропонований регуляторний акт стосується інтересів суб’єктів господарювання, фізичних осіб, що займаються утриманням коней, спеціалістів державних установ ветеринарної медицини та населення України – споживачів продукції тваринництва.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

Наближення системи ідентифікації та реєстрації коней в Україні до вимог законодавства ЄС.

Запобігання потраплянню в їжу непридатного для цього м’яса коней (якщо застосовувалися препарати, після яких м’ясо коня не може споживатися людиною).

Не змінюються

Власники тварин -суб’єкти господарювання та фізичні особи

1. Підвищення довіри до паспорта коня при його переміщенні до країн ЄС та можливість експорту коней на забій.

 

Збільшуються

Спеціалісти державних установ ветеринарної медицини

Полегшення передзабійного контролю якості м’яса коней.

Не змінюються

Споживачі тваринницької продукції

Виключення можливості споживання м’яса коней, непридатного для цього внаслідок введення певних ветеринарних препаратів.

Не змінюються

 

З очікуваних негативних факторів слід зазначити:

збільшення часу, який витрачає ветеринарний лікар на заповнення паспорта коня (для внесення даних щодо ветеринарних препаратів до відповідного розділу);

 можливе тимчасове незадоволення власників через деяку збільшення вартості бланка паспорта коня, віслюка/мула/лошака.

На сьогодні вартість бланків паспортів коня, віслюка/мула/лошака становить приблизно 15 грн. Паспорт друкується на захищеному папері, тип водяного знаку на якому – аксонометрична проекція прямокутного паралелепіпеда з довжиною бокових ліній 18 мм та ліній основи 11 мм, як вказано у діючому технічному описі бланка. Такий папір не виробляється в Україні і закуповується у Франції.

При збільшенні сторінок бланку паспорта з 16 до 24 за умови збереження типу захищеного паперу вартість складатиме 22 грн.

Для зменшення вартості проекту бланку паспорта було вирішено змінити тип захищеного паперу и використовувати той, що виробляється на території України. Бланк паспорта, виготовлений на такому папері, коштуватиме орієнтовно 18 грн. та матиме достатньо високий рівень захисту для уникнення його підробок.

7. Обґрунтування строку дії акта

Наказ Міністерства аграрної політики України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року (із змінами)" є підзаконним актом Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" і розрахований на тривалий термін дії.

8. Визначення показників результативності акта

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається.

Дія цього регуляторного акта після набрання ним чинності пошириться на всіх власників коней, віслюків, мулів, лошаків в Україні.

Кількість ідентифікованих та зареєстрованих коней, віслюків, мулів, лошаків та виданих на них ідентифікаційних документів

 

Показник

2006 - 2013 рік

2014 рік

Заплановано у 2015

Видано паспортів на ідентифікованих та зареєстрованих тварин, тис. шт

18,9

1,7

2

 

Кількість виданих паспортів коней, віслюків/мулів/лошаків залежить від кількості ідентифікованих та зареєстрованих тварин у Єдиному державному реєстрі тварин.

Показниками результативності цього регуляторного акта будуть:

вибіркова перевірка представниками Адміністратора Реєстру тварин правильності заповнення реєстраційних карток коней/віслюків, мулів, лошаків;

перевірка фахівцями Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України правильності та повноти заповнення розділів "Відмітки про інші вакцинації", "Лабораторні дослідження" та "Облік застосування ветеринарних лікарських препаратів" паспорта коня.

Затрати власників коней, віслюків, мулів, лошаків на ідентифікацію і реєстрацію тварин збільшаться на різницю вартості виготовлення бланків паспортів, які матимуть 24 сторінки і коштуватимуть орієнтовно на 4 грн. більше, ніж діючі паспорти на 16 сторінок.

Рівень поінформованості власників великої рогатої худоби щодо запровадження регуляторного акта середній через оприлюднення на сайтах Мінагрополітики України, Держветфітослужби України та державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин".

Соціологічні опитування не проводилися.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Департаментом тваринництва Мінагрополітики України шляхом проведення:

базового відстеження, яке буде здійснюватися до дня набрання чинності регуляторним актом;

повторного відстеження, яке буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, – шляхом обробки статистичних даних щодо кількості виданих ідентифікаційних документів;

періодичного відстеження, яке буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux