портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 17 квітня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення"

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                              Київ                                                             №_____________

 

Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами

Державного комітету лісового господарства України матеріалів

про адміністративні правопорушення

 

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про прокуратуру", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність з вимогами законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2010 року № 262, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 року за № 863/18158 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК (Топчій В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України"Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення" (далі – проект наказу) Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблений відповідно до Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VІІ, яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення", зокрема для приведення наказу Державного комітету лісового господарства України від 31.08.2010 № 262 "Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення" у відповідність із нормативно-правовим актом вищої юридичної сили.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–порталі Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна.

е-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua

тел. 226-22-12,  факс 226-22-12

Державна регуляторна служба України:

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зазначений проект наказу розроблено у зв’язку із прийняттям Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VІІ, яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, для приведення Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2010 року № 262 у відповідність до положень законодавства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Наказом буде приведено Інструкцію з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення (далі – Інструкція) у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про прокуратуру".

3. Правові аспекти

Єдиним законодавчим актом, який встановлює адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, є Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Всі заходи адміністративного впливу, які застосовуються посадовими особами державної лісової охорони, можуть здійснюватись лише на підставі та в порядку, передбаченому КУпАП.

У зв’язку із реалізацією проекту наказу внесення змін до чинних нормативно-правових актів не передбачається.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткового фінансового забезпечення з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень з ознаками дискримінації та не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не впливає на ринок праці.

10. Оцінка регуляторного впливу

З прийняттям проекту акта норми Інструкції будуть приведені у відповідність до вимог чинного законодавства.

11. Прогноз результатів

Прийняття цього акта приводить вищезазначену Інструкцію у відповідність із Кодексом України про адміністративні правопорушення та врегульовує питання притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, винних в адміністративному правопорушенні.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VІІ, яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою приведення у відповідність до актів вищої юридичної сили.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю прийняття проекту наказу є приведення наказу Державного комітету лісового господарства України від 31.08.2010 № 262 "Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення" у відповідність до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не буде виконано вимоги Перехідних положень Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII, згідно яких необхідно привести підзаконні нормативно-правові акти у відповідність до положень Закону.

Другий спосіб – прийняття проекту наказу, чим буде приведено наказ Державного комітету лісового господарства України від 31.08.2010 № 262 "Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення" у відповідність до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правового акту до вимог чинного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття нормативно-правового акту.

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачено

Не передбачено

Суб’єкти господарської діяльності

Не передбачено

Не передбачено

Населення (фізичні особи)

Не передбачено

Не передбачено

 

7. Обґрунтування строку дії нормативно-правового акту.

Даний проект регуляторного акту не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності нормативно-правового акту.

До показників результативності регуляторного акта належить, зокрема:

1) надходження коштів до державного бюджету – не передбачено;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на всі лісогосподарські підприємства;

3) розмір коштів і часу, визначаються органами виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства України – не передбачено;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект наказу розміщено на офіційному веб-порталі Державного агентства лісових ресурсів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

У відстеженні результативності акта не має необхідності, оскільки проектом наказу передбачається приведення у відповідність наказу Державного комітету лісового господарства України від 31.08.2010 № 262 "Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення" у відповідність до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VІІ.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux