портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 04 січня 2016

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364"

Проект

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

          _______________                                                        Київ                                                                 №___________

 

Про внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней,

затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України

від 15 жовтня 2003 року № 364

 

Відповідно до статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до розділу 1 Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 жовтня  2003 року за № 992/8313 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Для бонітування коней, крім спеціалістів господарства, власники племінних коней залучають:

представників установ та громадських організацій (об’єднань), визнаних міжнародним комітетом з племінних книг (ISBC), Всесвітньою організацією арабського конярства та іншими міжнародними організаціями, що забезпечують ведення племінних книг за відповідною породою коней в Україні;

фахівців наукових установ та селекційних центрів.";

2) у пункті 1.5 слова "та всіляко сприяють роботі бонітера" виключити;

3) абзац другий підпунку 1.13.1 пункту 1.13 викласти в такій редакції:

"у родоводі коней української верхової породи допустима наявність предків угорських, ганноверської, тракененської, вестфальської, голштинської, російської верхової, чистокровних верхової та арабської порід. При розведенні коней української верхової породи допускається застосування ввідного схрещування ("прилиття крові") за умови використання цінних жеребців-плідників англо-арабської, ахалтекинської, ольденбурзької, голандської теплокровної, бельгійської теплокровної, данської теплокровної, французької теплокровної (сель) та шведської теплокровної порід. Також допускаються до ввідного схрещування коні, одержані в результаті ввідного схрещування (І покоління) зазначених порід і зареєстровані у відповідних племінних союзах. Помісей з неплановими породами до складу української верхової породи не зараховують.";

4) у пункті 1.14 слова "зоотехнік-бонітер заповнює" замінити словом "заповнюється".

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  О.М. Павленко

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства "Про внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364" Міністерство аграрної політики та продовольства України з "31" грудня 2015 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів у міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом п’яти днів з дня оприлюднення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: olga.romanova@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Романова Ольга Володимирівна. Тел. 279-85-12

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства "Про внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою забезпечення виконання статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" та приведення у відповідність нормативно-правових актів, що стосуються комплексної оцінки племінного поголів’я коней та у зв’язку зі схваленням Науково-експертною радою Програми селекції коней української верхової породи на період до 2020 року (протокол № 1 засідання секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 листопада 2014 року) виникла необхідність внести зміни до нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві, у частині породного вдосконалення племінного поголів’я коней.

2. Мета і шляхи її досягнення

Затвердження наказу забезпечить підвищення рівня селекційно-племінної роботи, підвищення генетичного потенціалу тварин, інтенсивний розвиток галузі конярства та забезпечить реалізацію породного вдосконалення вітчизняного генофонду.

3. Правові аспекти

Закон України "Про племінну справу у тваринництві".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не передбачає додаткових видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України, Національною академією аграрних наук України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України. Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Затвердження наказу забезпечить виконання вимог Закону України "Про племінну справу у тваринництві" з метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України до вимог діючого законодавства України та забезпечить реалізацію породного вдосконалення вітчизняного генофонду.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364"

 

1. Аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект наказу розроблено на виконання статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві".

Проблема, яку планується розв’язати, полягає в удосконаленні нормативно-правових актів, що стосуються комплексної оцінки племінного поголів’я коней, в тому числі у зв’язку з реалізацією Програми породного вдосконалення племінного поголів’я коней української верхової породи, схваленої засіданням секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол № 1 від 28 листопада 2014 року), та в удосконаленні виявлення племінної цінності коней.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2003 року за № 992/8313.

Підставою для розроблення проекту наказу Мінагрополітики України "Про внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364" є породне вдосконалення генофонду вітчизняних порід, удосконалення виявлення племінної цінності коней, раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної цінності, підвищення економічної ефективності і конкурентоспроможності галузі конярства та у зв’язку з виробничою необхідністю, відповідно до Програми селекції коней української верхової породи на період до 2020 року.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Для досягнення зазначеної цілі можна застосувати такі альтернативні способи:

Перший спосіб – прийняти запропонований проект, що дозволить привести нормативно-правові акти у відповідність до чинного законодавства та сприятиме підвищенню рівня селекційно-племінної роботи в галузі конярства та приведення нормативно-правових актів у відповідність до міжнародних стандартів.

Другий спосіб – залишення існуючого правового регулювання без змін, цей спосіб унеможливлює проведення породного вдосконалення, об’єктивне виявлення племінної цінності та знижує конкурентоспроможність коней української верхової породи.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

Стаття 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" передбачає проведення бонітування, порядок ведення племінного обліку.

Розроблення та затвердження проекту передбачає приведення нормативно-правових актів міністерства до вимог діючого законодавства та для вирішення проблем галузі конярства, пов’язаних з системою оцінки племінного поголів’я коней, визначення їх племінної (генетичної) цінності та використання в селекційному процесі коней з високою племінною цінністю.

Бонітування коней – комплексна оцінка якості й типу тварин за сумою ознак з метою виявлення їх племінної цінності та господарського призначення.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначені цілі буде досягнуто за умови затвердження наказу Мінагрополітики України "Про внесення змін до Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 року № 364", яким передбачено внесення змін до діючої Інструкції з бонітування племінних коней, затвердженої наказом від 15 жовтня 2003 року № 364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2003 року за № 992/8313.

У разі затвердження наказу забезпечується об’єктивність комплексної оцінки якості й типу коней, розвиток вітчизняної системи комплексної оцінки коней міжнародним вимогам, що сприятиме підвищенню генетичного потенціалу тварин, підвищення їх племінних і продуктивних якостей.

Оцінка можливого впровадження та виконання вимог проекту наказу в разі його прийняття – наказ буде виконуватися з боку Мінагрополітики та з боку суб’єктів племінної справи у тваринництві, які є власниками племінних коней.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів.

Характеристика механізму відшкодування можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Затвердження наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямовано на позитивне розв'язання проблеми, дає можливість раціонального використання племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної цінності, підвищення економічної ефективності і конкурентоспроможності галузі конярства.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

- Інтереси держави

- раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної цінності, удосконалення племінних якостей коней, підвищення економічної ефективності і конкурентоспроможності галузі конярства

- відсутні

- Інтереси суб'єктів господарювання

- забезпечення розвитку ринку споживачів племінних (генетичних) ресурсів, підвищення генетичної якості тварин та їх племінної цінності

- відсутні

- Інтереси громадян

- підвищення якості продукції, захист ринку споживачів племінних (генетичних) ресурсів

- відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії акта не обмежується в часі.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – всі суб’єкти племінної справи у тваринництві, які є власниками племінних коней, за результатами державної атестації, яка була проведена Мінагрополітики України.

3. Результати бонітування коней, походження яких підтверджено записами про них самих або їхніх батьків у державних книгах племінних коней відповідних порід.

4. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами племінної справи у тваринництві, пов’язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта не передбачається.

5. Рівень поінформованості суб’єктів племінної справи у тваринництві з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України, а після прийняття буде надіслано структурним підрозділам агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності цього регуляторного акта Мінагрополітики України.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux