портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 22 травня 2015

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"

Проект

            

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                  Київ                                                                                    №_____________

 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

від 17 липня 2013 року № 439 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1330/23862;

від 17 липня 2013 року № 440 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1331/23863;

від 17 липня 2013 року № 441 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1332/23864;

від 17 липня 2013 року № 442 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1333/23865.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 02 березня 2015 року № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності", але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              О.М. Павленко

 

Повідомлення про оприлюднення

до проекту наказу Міністерства аграрної політикита продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів 2015).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: svitlana.derbush@minagro.gov.ua, виконавець Дербуш Світлана Іванівна, телефон 226-30-62.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України" (далі – проект наказу) обумовлено необхідністю визнання такими, що втратили чинність Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)" та з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони", у зв’язку з прийняттям Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", яким непередбачено ліцензування таких видів господарської діяльності, як торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) та проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони та відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є визнання такими, що втратили чинність наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, якими затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) і з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони" та Порядок контролю додержання зазначених Ліцензійних умов.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закон України "Про пестициди і агрохімікати", Закон України "Про карантин рослин".

4. Фінансово - економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України, Міністерством охорони здоров’я України, Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить норм права, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом відповідає вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація цього наказу дозволить визнати такими, що втратили чинність Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) і з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони" та Порядок контролю додержання зазначених Ліцензійних умов.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України: від 17 липня 2013 року № 439 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1330/23862; від 17 липня 2013 року № 440 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1331/23863; від 17 липня 2013 року № 441 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1332/23864; від 17 липня 2013 року № 442 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1333/23865 були розроблені на виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

28.03.2015 року оприлюднений Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02 березня 2015 року № 222-VIII (далі – Закон), відповідно до якого ліцензування провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони" не підлягає ліцензуванню.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону визначено, що Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Набрання чинності Закону відбудеться 28.06.2015 року.

Відповідно виникла необхідність визнання зазначених наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України такими, що втратили чинність.

З огляду на викладене і розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України".

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою видання наказу є скасування наказів Мінагрополітики України у зв’язку із втратою чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Видання вказаного наказу надасть змогу врегулювати законодавчу базу

 

Залишити чинне регулювання без змін є недоцільним, оскільки це не відповідає нормам Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Не потребує додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів

 

4. Механізм і заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Законом України від 02 березня 2015 року № 222 "Про ліцензування видів господарської діяльності", торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони" виключено із видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Проектом наказу пропонується визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 липня 2013 року № 439 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1330/23862, від 17 липня 2013 року № 440 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1331/23863, від 17 липня 2013 року № 441 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1332/23864, від 17 липня 2013 року № 442 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1333/23865.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу сприятиме впорядкуванню законодавства, що діє у сфері ліцензування.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Впорядкування законодавства, що діє у сфері ліцензування.

Витрати державного бюджету відсутні.

Інтереси суб’єктів господарювання

Інтереси суб’єктів не порушуються.

Витрати суб’єктів господарювання відсутні.

Інтереси громадян

На громадян не розповсюджується.

Витрати громадян відсутні.

   

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта.

Постійно з дня опублікування. Строк чинності акта не обмежується в часі.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність надходження коштів до бюджетів. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на необмежену кількість суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)" та з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони"

Дія акта поширюватиметься на юридичних осіб усіх організаційно-правових форм господарювання, що є суб’єктами господарювання, які отримали право здійснювати роботу з пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами".

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами, пов'язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів з основними положеннями акта вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України, а після прийняття буде надіслано департаментам агропромислового розвитку облдержадміністрацій поштою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux