портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 22 жовтня 2012

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

  

  _______________                                                   Київ                                                   _____________  

 

Відповідно до Закону України “Про карантин рослин”, підпункту 7.250 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою забезпечення реалізації пункту 11 розділу І Плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 156,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 22 грудня 2005 року № 731, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 січня 2006 року за № 62/11936, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр                                                                                                                                           М.В. Присяжнюк

 

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Цей проект регуляторного акту надасть змогу внести зміни до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та України від 22 грудня 2005 року № 731, та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 січня 2006 року за № 62/11936 з метою реалізації вимог Закону України “Про карантин рослин” та пункту 11 розділу І Плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 156.

Крім того, проект регуляторного акту надасть змогу врегулювати проблемні питання, які існують при обігу, торгівлі та виробництві дерев’яного пакувального матеріалу та привести у відповідність до Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України назв державного органу та посадових осіб, які здійснюють контролюючі функції в галузі карантину рослин.

Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 24, e-mail: post@ golovderzhkarantyn.gov.ua та Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу” (далі – проект наказу) розроблений з метою реалізації  пункту 11 розділу І Плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 156 (далі – План заходів), та відповідно до Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 464 (далі – Положення про Держветфітослужбу), Закону України “Про карантин рослин”, директив Ради Європейської Комісії від 08 травня 2000 року № 2000/29/ЄС “Про заходи захисту від інтродукції на територію Спільноти організмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів, та від їхнього поширення на території Спільноти” (далі – Директива Ради 2000/29/ЄС),Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 15 “Вказівки щодо регулювання дерев'яного пакувального матеріалу в міжнародній торговлі” (далі – МСФЗ № 15).

На сьогоднішній день на Україні існують Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та України від 22 грудня 2005 року № 731, та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24 січня 2006 року за № 62/11936 (далі – Правила).

Правила визначають загальні організаційні і правові вимоги щодо ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу.

Разом з цим Правила не враховують ряд вимог, які регулюються на сьогоднішній день МСФЗ № 15, до якого були внесені зміни в 2009 році та 15 грудня 2011 року опубліковані на офіційному сайті Міжнародної конвенції з карантину та захисту рослин, на підставі якого розроблено ряд положень Директиви Ради 2000/29/ЄС, а саме: у недостатній мірі здійснюється контроль за обігом та торгівлею дерев’яного пакувального матеріалу в межах країни, не врегульовано питання щодо виключення осіб з Державного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу та систематично порушують вимоги цих Правил і законодавства про карантин рослин, затверджено лише один розмір маркера, що ускладнює процедуру маркування дерев’яного пакувального матеріалу товщиною меншою за 6 см.

Ці проблеми потребують вирішення та внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 22 грудня 2005 року № 731.  

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом наказу передбачається внести зміни до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 22 грудня 2005 року № 731 (далі – Фітосанітарні правила).

Метою прийняття проекту наказу є врегулювання проблемних питань, які існують при обігу, торгівлі та виробництві дерев’яного пакувального матеріалу, реалізація вимог Закону України “Про карантин рослин”, МСФЗ № 15 та приведення у відповідність до Положення про Держветфітослужбу України назв державного органу та посадових осіб, які здійснюють контролюючі функції в галузі карантину рослин.

Крім цього, прийняття проекту наказу є ще одним кроком до адаптації і гармонізації України у сфері карантину рослин до вимог СОТ та ЄС, а також спрощення процедур фітосанітарного контролю при ввезенні, вивезенні та перевезенні в межах країни дерев’яного пакувального матеріалу та попередження надходжень нотифікаційних повідомлень про невідповідність фітосанітарних заходів та екстерні дії від партнерів у міжнародній торгівлі.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закон України “Про карантин рослин”, постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року №705 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 156 “Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”, наказ Мінагрополітики від 22 грудня 2005 року № 731 “Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу”.

Проект наказу адаптований до основних положень Директиви Ради 2000/29/ЄС та МСФЗ № 15.

  4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта  погоджено без зауважень з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною прикордонною службою України, Державним агентством лісових ресурсів України,та потребує погодження зДержавною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

 Проект акта розміщено та оприлюднено на офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України для отримання зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта відповідає вимогам чинного законодавства, забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; поліпшує підприємницьке середовище; упорядковує відносини між державними органами та суб’єктами господарської діяльності у сфері карантину рослин, гармонізує національне законодавство та забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Крім цього, проект акта надає суб’єктам господарювання, які занесені до Реєстру осіб, що здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, можливість здійснювати самоконтроль шляхом занесення інформації до Журналу реєстрації виготовлення та маркування пакувального матеріалу, а також надає можливість іншим особам, при обігу або торгівлі отримувати якісний, у фітосанітарному відношенні безпечний, пакувальний матеріал, який відповідає вимогам світових стандартів.

11. Прогноз результатів

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде розв’язано проблему, що може виникнути при міжнародній та вітчизняній торгівлі як об’єктами регулювання в сфері карантину рослин, так і іншими товарами, які супроводжуються дерев’яним пакувальним матеріалом.

Крім цього, прийняття проекту акта надасть можливість попередити проникнення регульованих шкідливих організмів лісу у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на території України.

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечить підвищення рівня фітосанітарної безпеки держави шляхом проведення комплексу карантинних (фітосанітарних) заходів та надасть можливість суб’єктам господарювання отримувати безпечний та якісний дерев’яний пакувальний матеріал, який відповідає міжнародним стандартам.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                      О.В. Сень

 

“___ ”_______________ 20___ р.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу”

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу” (далі – проект наказу) розроблений з метою реалізації пункту 11 розділу І Плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 156 (далі – План заходів), та відповідно до Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 464 (далі – Положення про Держветфітослужбу), Закону України “Про карантин рослин”, директив Ради Європейської Комісії  від 08 травня 2000 року № 2000/29/ЄС “Про заходи захисту від інтродукції на територію Спільноти організмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів, та від їхнього поширення на території Спільноти” (далі – Директива Ради 2000/29/ЄС), Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 15 “Вказівки щодо регулювання дерев'яного пакувального матеріалу в міжнародній торгівлі ” (далі – МСФЗ № 15).

На сьогоднішній день в Україні існують Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та України від 22 грудня 2005 року № 731, та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24 січня 2006 року за № 62/11936 (далі – Фітосанітарні правила).

Фітосанітарні правила визначають загальні організаційні і правові вимоги щодо ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу.

Разом з цим, Фітосанітарні правила не враховують ряд вимог, які регулюються на сьогоднішній день МСФЗ № 15, до якого були внесені зміни в 2009 році та 15 грудня 2011 року, опубліковані на офіційному сайті Міжнародної конвенції з карантину та захисту рослин, на підставі якого розроблено ряд положень Директиви Ради 2000/29/ЄС, а саме: у недостатній мірі здійснюється контроль за обігом та торгівлею дерев’яного пакувального матеріалу в межах країни, не врегульовано питання щодо виключення осіб з Державного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу та систематично порушують вимоги цих Фітосанітарних правил і законодавства про карантин рослин, відсутні уточнення щодо процедури повторного маркування, затверджено лише один розмір маркера, що ускладнює процедуру маркування дерев’яного пакувального матеріалу товщиною меншою за 6 см.

Ці проблеми потребують вирішення та внесення змін до Фітосанітарних правил.

2. Цілі державного регулювання

Цілями розробки Проекту наказу є внесення змін до Фітосанітарних правил, щодо:

- виконання вимог Закону України “Про карантин рослин” та Положення про Держветфітослужбу;

- реалізації  пункту 11 розділу І Плану заходів;

- проведення у відповідність до деяких норм МСФЗ № 15;

- гармонізації чинного законодавства;

- врегулювання проблемних питань, які існують при обігу, торгівлі та виробництві дерев’яного пакувального матеріалу.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Унеможливить гармонізацію чинного законодавства, не врегулює проблемні питання,  які існують при обігу, торгівлі та виробництві дерев’яного пакувального матеріалу.

Збільшить надходження до України нотифікаційних повідомлень про невідповідність фітосанітарних заходам дерев’яного пакувального матеріалу згідно з  Міжнародним стандартом з фітосанітарних заходів № 13 “Керівництво щодо нотифікацій про невідповідність та екстрені дії” (далі – нотифікаційне повідомлення)

 

 

 

 

Подальше невирішення зазначеного питання ускладнить виконання вимог Закону України “Про карантин рослин”, Плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та деяких норм МСФЗ № 15.

Невирішення проблемних питань, які існують в чинному законодавстві, призведе до ускладнення експорту та імпорту до країн членів СОТ та кран, які визнають МСФЗ № 15 як об’єктів регулювання в сфері карантину рослин, так і інших товарів, що супроводжуються дерев’яним пакувальним матеріалом

Створення нового нормативного акту

Відсутня доцільність розробки нового нормативного акта

Причиною відмови у застосуванні цього способу є внесення змін лише в деякі положення Фітосанітарних правил, а не змін у цілому  регуляторного акта

Обраний спосіб

Надасть можливість гармонізувати як вітчизняне чинне законодавство до вимог МСФЗ №15 та врегулює проблемні питання,  які існують при обігу, торгівлі та виробництві дерев’яного пакувального матеріалу.

Попередить надходження нотифікаційних повідомлень та зменшить ризики повернень та затримок транспортних засобів, які експортують українські товари на дерев’яному пакувальному матеріалі

 

 

 

Реалізація проекту сприятиме гармонізації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу та Міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин.

Надасть змогу реалізувати вимоги Закону України “Про карантин рослин”.

Попередить розповсюдження регульованих шкідливих організмів як на території країни, так і територіях країн-партнерів України у міжнародній торгівлі

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України передбачається затвердити зміни до Фітосанітарних правил.

Проектом нормативного акта передбачено такі механізми та заходи для розв’язання проблеми, яку зазначено в пункті 1 АРВ:

1) У тексті Фітосанітарних правил слова “державний інспектор з карантину рослин”, “головні державні інспектори з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, їх заступники”, “Головна державна інспекція з карантину рослин України”, “Укрголовдержкарантин”, “чотиризначний” у всіх відмінках замінити словами “державний фітосанітарний інспектор”, “Головний державний фітосанітарний інспектор України, Головний державний фітосанітарний інспектор м. Києва та Київської області, Головний державний фітосанітарний інспектор Автономної Республіки Крим, головні державні фітосанітарні інспектори областей”, “Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України”, “Держветфітослужба”, “п’ятизначний” у відповідному відмінку.

2) У розділі  1 “Загальні положення” Фітосанітарних правил передбачається внести зміни:

у відповідності до МСФЗ № 15 уточнити визначення пакувального матеріалу;

описавши процедуру реєстрації та підстави щодо відмови  у включенні особи до Реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу.

3) У розділі 2 “Визначення термінів”:

виключається ряд термінів  як такі, що не є предметом регулювання цих Фітосанітарних правил, або визначені Законом України “Про карантин рослин”;

доповнюється терміном “ план земельної ділянки” та  уточнюється термін “термообробка”.

4) У розділі 3 “Увезення з-за кордону, перевезення в межах України та експорт пакувального матеріалу” пропонується внести ряд уточнень стосовно обігу пакувального матеріалу та термінології, яка вживається в Законі України “Про карантин рослин” та Положенні про Держветфітослужбу.

5) У розділі 4:

слово “переробка” пропонується замінити словами “виробництво, маркування”, що надасть більш уточнену інформацію про його предмет правового регулювання;
уточнено заходи, які проводить особа під час здійснення господарської діяльності з метою попередження розповсюдження регульованих шкідливих організмів;
з метою врегулювання проблеми маркування дерев’яного пакувального матеріалу товщиною меншою за 6 см пропонується три розміри штампів, які описано в МСФЗ № 15;
з метою посилення контролю та попередження двозначних трактувань Фітосанітарних правил уточнюється процедура контролю державними фітосанітарними інспекторами,  самоконтролю особами, які включені до Реєстру осіб при здійсненні виробництва, маркування, використання та реалізації пакувальних матеріалів, а також визначено підставу щодо виключення із Реєстру осіб.

6) Фітосанітарні правила пропонується доповнити додатками:

2 - “Заява на включення до Реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу”;

3 - “Види маркування дерев’яного пакувального матеріалу”;

4 - “Журнал реєстрації виготовлення та маркування  пакувального матеріалу”.

Крім цього, у додатку 1, яким затверджено форма Посвідчення про реєстрацію особи, що здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, внесено зміни щодо назви органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби та її посадових осіб.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Затвердження змін до Фітосанітарних правил, у першу чергу, надасть змогу адаптувати національне законодавство в сфері фітосанітарії до законодавства ЄС, Міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів та виконувати вимоги Закону України “Про карантин рослин” при ввезенні з-за кордону, перевезенні в межах країни, експорту та виробництві дерев'яного пакувального матеріалу.

Крім цього, проект акта надає суб’єктам господарювання, які занесені до Реєстру осіб, що здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, можливість здійснювати самоконтроль шляхом занесення інформації до Журналу реєстрації виготовлення та маркування  пакувального матеріалу, а також надає можливість іншим особам при обігу або торгівлі отримувати якісний, у фітосанітарному відношенні безпечний пакувальний матеріал, який відповідає вимогам світових стандартів.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

При прийнятті регуляторного акта передбачається гармонізація національного законодавства  та реалізація  пункту 11 розділу І Плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 156.

Зменшення ризиків надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарним заходам від країн-партнерів у міжнародній торгівлі

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

При прийнятті регуляторного акта суб’єктам господарювання, які занесені до Реєстру осіб, що здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, передбачається надання, можливості здійснювати:

- маркування на пакувальному матеріалі товщиною менше 6 см;

- самоконтроль шляхом занесення інформації до Журналу реєстрації виготовлення та маркування  пакувального матеріалу.

Крім цього, з прийняттям нормативного акта попереджається неоднозначність трактувань Фітосанітарних правил при процедурах проведення державними фітосанітарними інспекторами контролю, реєстрації, скасування та відмови  у включенні особи до Реєстру осіб.

При здійсненні міжнародної торгівлі ризики суб’єктів господарської діяльності у затримці транспортних засобів при експорті будь-яких товарів у супроводі дерев’яного пакувального матеріалу будуть зведені до мінімуму

Відсутні

Сфера інтересів громадян

Надання можливості громадянам та іншим особам, при обігу або торгівлі отримувати якісний, у фітосанітарному відношенні безпечний пакувальний матеріал, який відповідає вимогам світових стандартів.

Покращення фітосанітарного стану території країни та попередження розповсюдження регульованих шкідливих організмів лісу,  на територіях яких мешкають громадяни

Відсутні

7. Строк дії регуляторного акта

Термін чинності акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – на осіб, які займаються виробництвом, переробкою, зберіганням, використанням, транспортуванням і торгівлею рослинами, продуктами рослинного походження та іншими об’єктами регулювання в сфері карантину рослин.

2. Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта, не визначено.

3. Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта – не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

5. Кількість випадків вимоги посадовими особами додаткових документів, які не визначені регуляторним актом – не передбачається.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних щодо:

- виготовлення маркованого дерев’яного пакувального матеріалу;

- обігу в межах країни, при експорті та імпорті вітчизняного дерев’яного пакувального матеріалу;

- кількості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія цього акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись протягом 45 днів від дати його оприлюднення, аналізу статистичних даних, зауважень та пропозицій суб’єктів, на  яких поширюється дія акта.

Повторне відстеження   результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік  з дня набрання чинності акта шляхом аналізу статистичних даних.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу результатів статистичної звітності Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                        О.В. Сень

“___ ”_______________ 20___ р.Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux