портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 25 червня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку здійснення рибогосподарської меліорації”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 _______________                                                                                    Київ                                                                                      _____________

 

Про затвердження Порядку здійснення рибогосподарської меліорації

 

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 8 Закону України "Про аквакультуру", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) та рибогосподарських технологічних водойм.

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок здійснення рибогосподарської меліорації, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                          М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку здійснення рибогосподарської меліорації"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку здійснення рибогосподарської меліорації" підготовлено відповідно до Закону України "Про аквакультуру", з метою з забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) та рибогосподарських технологічних водойм.

Прийняття наказу надасть можливість упорядкувати і удосконалити механізм затвердження порядку здійснення рибогосподарської меліорації, визначити особу, здатну ефективно господарювати на водоймі, включаючи підтримання її нормального екологічного, водогосподарського та санітарного стану.

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua та Держрибагентства України www.darg.gov ua. (розділ "Регуляторні акти").

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу прохання надсилати протягом місяця з дня оприлюднення  проекту наказу за адресами:

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001).

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м.Київ, 04053).

 

 

Голова                                                                                                                                                                                           В.С. Дроник

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку здійснення рибогосподарської меліорації"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу розроблено відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 8 пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) та рибогосподарських технологічних водойм.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття наказу надасть можливість забезпечити раціональне використання рибогосподарських водних об'єктів (іх частин) та рибогосподарських технологічних водоймах.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України “Про аквакультуру".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначених пропозицій потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не впливає на регіональний розвиток.

Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України ( http://www.minagro.kiev.ua ) та Державного агентства рибного господарства України ( http://www.darg.gov.ua ) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не передбачає відносин у соціально – трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту наказу дозволить визначити єдиний чіткий порядок здійснення рибогосподарської меліорації відповідно до законодавства.

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу надасть можливість упорядкувати і удосконалити механізм затвердження порядку здійснення рибогосподарської меліорації, визначити особу, здатну ефективно господарювати на водоймі, включаючи підтримання її нормального екологічного, водогосподарського та санітарного стану.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства

України – керівник апарату                                                                                                                                                             О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Порядку здійснення рибогосподарської меліорації"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є прийняття нормативно-правового акта, яким встановлюється затвердження Порядку здійснення рибогосподарської меліорації.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю даного проекту наказу є:

- забезпечення реалізації державної політики щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів;

- забезпечення розвитку аквакультури;

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідає вимогам Закону України "Про аквакультуру".

Другий спосіб – прийняття проекту наказу, що надасть можливість затвердити Порядок здійснення рибогосподарської меліорації.

Таким чином найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Розв'язання проблеми можливе шляхом прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку здійснення рибогосподарськой меліорації".

Проектом наказу передбачено затвердження Порядку здійснення рибогосподарської меліорації.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з заінтересованими центральними органами виконавчої влади та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу надасть можливість забезпечити вдосконалення нормативно-правового регулювання у затвердженні Порядку здійснення рибогосподарської меліорації.

6. Очікувані результати прийняття акту:

 

Суб’єкти впливу

 

 

Вигоди

 

Витрати

 

Держава

Вирішення питання щодо виконання вимог національного законодавства щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів з урахуванням міжнародних норм.

 

Не передбачено

 

Суб’єкти господарювання

Отримання Порядку здійснення рибогосподарської меліорації

 

Не передбачено

 

Населення

Збільшення споживання високоякісної, екологічно безпечної рибопродукції на душу населення.

Не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежується.

Діє постійно з дня набрання чинності регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений проект наказу.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є затвердження Порядку здійснення рибогосподарської меліорації.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта буде визначатися та передбачатися відповідно до законодавства.

 Рівень поінформованості суб'єктів господарювання на які поширюється дія акта середній, за рахунок розміщення в мережі Інтернет на веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua. та Держрибагентства України www.dаrg.gov.ua.

Разом з тим необхідно зазначити, що прийняття проекту наказу не передбачає утворення державних структур управління і потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства

України – керівник апарату                                                                                                                                                                 О.В. Сень

«____» __________ 2013 р.Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux