портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 25 січня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                    Київ                                                                                 _____________

 

Про затвердження Порядку організації та здійснення державного

нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів,

самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних

і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

 

Відповідно до законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про дорожній рух", "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                   І.Ю. Бісюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України

"Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблений з метою затвердження порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів в системі Держсільгоспінспекції України.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольствУкраїни (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2012).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12, Державна інспекція сільського господарства України, e-mail: ov@corp2.net;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О.В. Сень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.

Згідно з підпунктом "є" підпункту 1 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, на Держсільгоспінспекцію України покладені функції із здійснення контролю у частині експлуатації та технічного стану тракторів та інших машин, зокрема, за технічним станом та експлуатацією машин, дотриманням вимог законодавства акредитованими суб'єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин, дотриманням законодавства з охорони праці, навколишнього середовища при експлуатації і технологічному обслуговуванні технічних засобів для агропромислового комплексу тощо.

Але на сьогодні відсутній порядок виконання Держсільгоспінспекцією України зазначених функцій.

Проектом наказу пропонується визначити відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" процедуру планування та проведення Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами планових та позапланових контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання законодавства щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є затвердження порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів в системі Держсільгоспінспекції України.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

Закон України "Про дорожній рух";

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 459 "Про Державну інспекцію сільського господарства України";

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року № 770 "Про затвердження Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 34/20347.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного проекту наказу Мінагрополітики України додаткових фінансових витрат з державного бюджету не потребує.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодженння з Міністерством внутрішніх справ України, з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та буде направлений для проведення державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується відносин у соціально-трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

Дія наказу поширюється на суб'єктів господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з проведенням обов’язкового технічного контролю тракторів та інших машин; експлуатацією машин; здійсненням підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів; здійсненням оптової та роздрібної торгівлі машинами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери; здійсненням ідентифікації машин.

Проект цього наказу відповідає загальним принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття нормативного акту дозволить забезпечити здійснення Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства в частині експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                        О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Згідно з підпунктом "є" підпункту 1 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, на Держсільгоспінспекцію України покладені функції із здійснення контролю у частині експлуатації та технічного стану тракторів та інших машин, зокрема, за технічним станом та експлуатацією машин, дотриманням вимог законодавства акредитованими суб'єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин, дотриманням законодавства з охорони праці, навколишнього середовища при експлуатації і технологічному обслуговуванні технічних засобів для агропромислового комплексу тощо.

Але на сьогодні відсутній порядок виконання Держсільгоспінспекцією України зазначених функцій.

Проектом наказу пропонується визначити відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" процедуру планування та проведення Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами планових та позапланових контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання законодавства щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Даним наказом пропонується визначити для Держсільгоспінспекції України та її територіальних органів процедуру організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Це дасть змогу привести процедуру здійснення державного контролю за експлуатацією та технічним станом машин Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами у відповідність до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки призведе до невизначеності при здійсненні державного контролю за експлуатацією та технічним станом машин відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить забезпечити здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за експлуатацією та технічним станом тракторів та інших машин у відповідності до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Для досягнення цілей, визначених у розділі другому Аналізу регуляторного впливу, проектом наказу пропонується затвердити:

державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

вичерпний перелік підстав для проведення позапланових контрольних заходів;

загальні вимоги до здійснення контрольних заходів;

вимоги до оформлення матеріалів за результатами здійснення контрольних заходів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде врегульоване питання порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що відповідатиме вимогам Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, та дозволить забезпечити виконання покладених на Держсільгоспінспекцію України та її територіальні органи завдань в частині здійснення державного нагляду (контролю) за експлуатацією та технічним станом машин.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

установлення процедури здійснення у правовому полі планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів та інших машин

забезпечення безпечної експлуатації машин

не передбачається

Суб’єкт господарювання

створення прозорих умов здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

не передбачається

Населення

забезпечення безпечної експлуатації машин

не передбачається

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії проекту наказу не обмежений.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозовані значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не передбачається;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з проведенням обов’язкового технічного контролю тракторів та інших машин; експлуатацією машин; здійсненням підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів; здійсненням оптової та роздрібної торгівлі машинами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери; здійсненням ідентифікації машин;

розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на дотримання процедур, пов’язаних із виконанням вимог акта – не передбачається  додаткових витрат коштів та часу суб’єктами господарювання щодо впровадження запропонованих норм, які регламентовані в проекті наказу;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий.

Наказ після прийняття буде доведено до відома суб’єктів господарювання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях, включення до електронного Єдиного реєстру нормативно-правових актів, розміщення у мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України www. minagro.gov.ua та Держсільгоспінспекції України www. disgu.gov.ua. 

Прийняття наказу не передбачає утворення додаткових державних чи громадських контролюючих органів і не потребує матеріальних витрат на його впровадження.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту наказу буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до даного наказу.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Держсільгоспінспекцією України протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом:

аналізу звітів і статистичних даних відповідних територіальних органів Держсільгоспінспекції України;

розгляду пропозицій та зауважень, що надходитимуть до Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекції України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                        О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux