портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 01 жовтня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних установ, що належать до сфери її управління”

                                                         Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

______________                                                                                   Київ                                                                                         __________

 

Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу

та використання коштів спеціального фонду від власних

надходжень територіальних органів Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України та бюджетних установ,

що належать до сфери її управління

 

Відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, пунктів 5 та 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та розділу Х Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних установ, що належать до сфери її управління, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

 наказ Міністерства аграрної політики України від 02 лютого 2009 року № 60 "Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду Державної служби з карантину рослин України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2009 року за № 158/16174; наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 10 листопада 2010 року № 487 "Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду за надання платних послуг бюджетними установами, що входять до сфери управління Державного комітету ветеринарної медицини України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2010 року за № 1242/18537.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Бісюка І.Ю.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                         М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних установ, що належать до сфери її управління”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних установ, що належать до сфери її управління” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних установ, що належать до сфери її управління” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: scherbina@minapk.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної                                                                                                                                                                  О.В. Сень

політики та продовольства України-

керівник апарату

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних установ, що належать до сфери її управління”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку використання коштів спеціального фонду територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та установи і організації, що належать до сфери її управління" розроблено відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, для забезпечення фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття вказаного наказу є забезпечення фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, які не повністю забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та не мають можливості наповнити спеціальний фонд державного бюджету за рахунок власних надходжень.

Досягнення вказаної мети можливе шляхом прийняття даного проекту наказу.

3. Правові аспекти

Питання, які вирішуються даним проектом наказу, регулюються Бюджетним кодексом України, Законом України “Про карантин рослин” та постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", та  від 28 грудня 2011 року № 1348 "Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належить до сфери її управління".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не потребує витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу погоджується з Державною казначейською службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Положення проекту акта не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує оприлюднення на офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить забезпечити фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, які не повністю забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та не мають можливості наповнити спеціальний фонд державного бюджету за рахунок власних надходжень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 

 

Перший заступник Міністра                                        

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                       І.Ю. Бісюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних установ, що належать до сфери її управління”

 

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних установ, що належать до сфери її управління" розроблено відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, для забезпечення фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття вказаного наказу є забезпечення фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, які не повністю забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та не мають можливості наповнити спеціальний фонд державного бюджету за рахунок власних надходжень.

Досягнення вказаної мети можливе шляхом прийняття даного проекту наказу.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Не забезпечення фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Не забезпечення фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, які не повністю забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та не мають можливості наповнити спеціальний фонд державного бюджету за рахунок власних надходжень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Обраний спосіб

Забезпечить фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Реалізація проекту сприятиме забезпеченню фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, які не повністю забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та не мають можливості наповнити спеціальний фонд державного бюджету за рахунок власних надходжень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 

4. Механізм застосування для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Цей Порядок визначає механізм акумулювання на рівні Держветфітослужби України, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Держветфітослужби України та бюджетних установ, що належать до сфери її управління.

5. Досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого проекту наказу буде забезпечено фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, які не повністю забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та не мають можливості наповнити спеціальний фонд державного бюджету за рахунок власних надходжень. Також даний проект наказу надасть можливість запровадження Міжнародних стандартів ISO/IEC 17025 (ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”.

У даній сфері суспільних відносин сьогодні діють Бюджетний кодекс України, Закон України “Про карантин рослин” та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", та від 28 грудня 2011 року № 1348 "Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належить до сфери її управління".

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Результатом прийняття та впровадження даного проекту наказу є забезпечення фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, які не повністю забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та не мають можливості наповнити спеціальний фонд державного бюджету за рахунок власних надходжень. Також даний проект надасть можливість запровадження Міжнародних стандартів ISO/IEC 17025 (ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Сфера інтересів громадян

Забезпечення чіткої та безперебійної роботи територіальних органів, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Відсутні

Відсутні

Відсутні

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Термін чинності акта необмежений.

8. Визначення показників результативності акта

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачено.

Положення акта не встановлюють необхідність направлення до бюджету надходжень. Не передбачається створення державних цільових фондів.

2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія проекту наказу акта не поширюватиметься на суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог проекту наказу.

Виконання вимог проекту наказу не пов'язано з витрачанням коштів фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України, а після прийняття буде офіційно опубліковано, та буде надіслано територіальним органам, бюджетним установам та організаціям, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватиметься Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України шляхом обробки результатів статистичної та фінансової звітності територіальних органів, бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України державного контролю і нагляду в порівнянні з базовим відстеженням результативності минулого року.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися через півроку після набрання чинності цього проекту наказу.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності цього проекту наказу.

 

 

Перший заступник Голови Державної

ветеринарної та фітосанітарної служби України                                                                                                                              В.Є. СимоновДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux