портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 19 серпня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми"

 

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                      Київ                                                                                    __________  

 

Про затвердження Методики визначення розміру плати за

використання на умовах оренди частини рибогосподарського

водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми

 

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 8 та абзацу другого частини п’ятої статті 14 Закону України "Про аквакультуру" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) та рибогосподарських технологічних водойм

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методику визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                              М.В. Присяжнюк

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми"

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики і продовольства України "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми" підготовлено відповідно до статті 14 Закону України "Про аквакультуру", з метою удосконалення нормативно-правої бази щодо встановлення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми.

Прийняття наказу надасть можливість затвердити проект наказу "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми" відповідно до Закону України “Про аквакультуру”, Водного кодексу України, Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua та Держрибагентства України www.darg.gov.ua. (розділ "Регуляторні акти").

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту постанови прохання надсилати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу за адресами:

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001).

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м. Київ, 04053).

 

 

Перший заступник Голови                                                                                                                                                                     О.Ю. Овчарук

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Відповідно до статті 14 Закону України "Про аквакультуру", "Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми", з метою удосконалення нормативно-правої бази щодо встановлення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного обєкта, рибогосподарської технологічної водойми розроблено проект наказу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття наказу надасть можливість затвердити методику визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, відповідно до Водного кодексу України, Закону України “Про аквакультуру”,  Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закон України "Про аквакультуру", Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Водний кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначених пропозицій не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць і впливає на регіональний розвиток.

6.1. Запобігання дискримінації

Даний проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики та Держрибагентства України для громадського обговорення і відповідних зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не передбачає відносин у соціально – трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства  України «Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми» дозволить визначити єдиний чіткий порядок визначення методики розміру плати за оренду частини водного об'єкту, розташованого в межах певних територіальних одиниць, у користування на умовах оренди, відповідно до законодавства.

11. Прогноз результатів

Затвердження даного нормативно-правового акту надасть можливість упорядкувати та удосконалити механізм справляння плати за користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми.

 

 

Заступник Міністра -

керівник апарату                                                                                                                                                                                         О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про аквакультуру" "Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми".

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є удосконалення нормативно-правової бази з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому, основними цілями прийняття є:

- забезпечення реалізації державної політики щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів;

- забезпечення розвитку аквакультури;

- наповнення державного бюджету завдяки наданню в оренду водойм.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки Проекту було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідає вимогам Закону України "Про аквакультуру".

Другий спосіб – прийняття Проекту, що надасть можливість затвердити. методику визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, у проекті постанови передбачено затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті  Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде вирішено питання удосконалення нормативно-правової бази у частині затвердження  методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

 

Об’єкт впливу

 

 

Вигоди

 

Витрати

 

Держава

Вирішення питання щодо виконання вимог національного законодавства щодо охорони середовища перебування водних біоресурсів з урахуванням міжнародних норм.

 

 

Не передбачено

 

Суб’єкти господарювання

Отримання єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури.

 

 

Не передбачено

 

Населення

Збільшення споживання високоякісної, екологічно безпечної рибопродукції на душу населення.

Не передбачено

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту наказу не обмежується.

Діє постійно з дня набрання чинності регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів, що регулюють зазначене питання чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений проект.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми для цілей аквакультури.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта буде визначатися та передбачатися відповідно до законодавства.

Разом з тим необхідно зазначити, що прийняття проекту наказу не передбачає утворення державних структур управління і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Заступник Міністра-

керівник апарату                                                                                                                                                                                         О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux