портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 18 серпня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                     Київ                                                                                    №_____________

 

Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних

рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства

та охорони водних біоресурсів

 

Відповідно до абзацу шостого статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.216 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою приведення у відповідність до діючих нормативно-правових актів України.

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методику розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 12 липня 2004 року № 248/273 "Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних живих ресурсів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2004 року за № 1446/10045.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бісюка І.Ю.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                 І.О. Швайка

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерство аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України, начальнику відділу охорони водних біоресурсів та регулювання рибальства Скляренку Івану Віталійовичу тел.486 63 14, e-mail: ihtio@.darg.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра –

керівник апарату                                                                                                                                                                                    О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів» (далі – проект наказу) розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

Необхідність прийняття нової редакції Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охороні водних біоресурсів обумовлена діючим законодавством України, що зазнало суттєвих змін та необхідністю доповнити зазначену методику додатковими даними.

2. Мета і шляхи її досягнення

Нині діюча Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів набула чинності ще в 2004 році. За минулі роки законодавство України, що стосується використання водних біоресурсів, суттєво змінилося, введено нові терміни, деякі види водних біоресурсів занесени до Червоної книги України, збитки за які розраховуються за таксами.

Крім того, потребували корекції біологічні показники промислових видів водних біоресурсів певних рибогосподарських водних об’єктів. Ціллю прийняття проекту наказу є приведення зазначеної методики у відповідність з діючим законодавством та спрощення підрахунку збитків при виконанні посадовими особами органів рибоохорони своїх службових обов’язків.

3. Правові аспекти

Проект наказу розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» якою визначено, що Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів» не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

7. Запобігання корупції

У даному проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу був підготовлений з урахуванням пропозицій, схвалених на засіданні науково-промислової ради Держрибагентства України.

Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua, Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Реалізація проекту наказу буде сприяти збереженню та раціональному використанню водних біоресурсів України шляхом запобігання незаконного вилучення водних біоресурсів із природного середовища при здійсненні промислу користувачами водних біоресурсів.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу буде сприяти попередженню, припиненню та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибного промислу, раціональному використанню водних біоресурсів.

 

 

Заступник Міністра

керівник апарату                                                                                                                                                                                     О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Чинна з 2004 року "Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів" на даний час суттєво застаріла. Необхідність прийняття нової редакції Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів обумовлена діючим законодавством України, що зазнало суттєвих змін та необхідністю доповнити зазначену методику додатковими даними. Крім того, потребували корекції біологічні показники промислових видів водних біоресурсів певних рибогосподарських водних об’єктів. Ціллю прийняття проекту наказу є приведення зазначеної методики у відповідність до діючого законодавства та спрощення підрахунку збитків при виконанні посадовими особами органів рибоохорони своїх службових обов’язків.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Цілями прийняття запропонованого акта є усунення невідповідності чинному законодавству та спрощення підрахунку збитків при виконанні посадовими особами органів рибоохорони своїх службових обов’язків.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не відповідатиме вимогам чинного законодавства (застарілі терміни, види риб, які увійшли до нової редакціїЧервоної книги України та морські ссавці також занесені до Червоної книги України збитки за які розраховуються за таксами тощо) та поставленій меті.

Другий альтернативний спосіб - прийняти нову редакцію Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів, в якій будуть враховані норми, які відповідають законодавству та показники, що змінилися за останні роки. В наказі, що надає чинності вказаній Методиці, має бути передбачено скасування чинної Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів. Такий підхід здається оптимальним для досягнення поставленої мети.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Дія Проекту поширюється на усіх юридичних та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють рибогосподарську діяльність та органи державного нагляду і контролю у сфері природокористування та додержання природоохоронного законодавства.

У зв’язку з відсутністю в повному обсязі іхтіологічних даних за окремими водними об’єктами України та для уникнення недоцільної деталізації і спрощення здійснення розрахунків збитків перелік середніх біологічних показників у запропонованому Проекті викладено як усереднені показники відповідно до зон рибництва за регіонами України, а також за основними водними об’єктами.

Прийняття Проекту дозволить здійснювати ефективну державну політику в сфері природокористування. Проект набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Правове регулювання охорони водних біоресурсів за допомогою таких нормативних актів як Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів здійснюється у вітчизняній практиці вже багато десятиріч. За ці роки накопичився значний досвід їх успішного правозастосування. Відповідно можна бути певними, що й нова редакція Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів успішно застосовуватися.

Для виконання Проекту достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Прийняття Проекту у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Пропонується застосувати текстовий спосіб вираження вигод та витрат.

 

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Забезпечення дієвого державного контролю у сфері охорони, використання та відтворення водних біоресурсів

Витрати із державного бюджету та місцевих бюджетів відсутні

У сфері інтересів суб’єктів господарювання

Забезпечення ефективного виконання Держрибагентством України та органами рибоохорони, покладених на них функцій щодо здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону водних біоресурсів

Витрати відсутні

У сфері інтересів громадян

Не передбачено

Витрати громадян відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії проекту є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акта або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності вказаного регуляторного акта буде забезпечення ефективного здійснення державного нагляду (контролю) у сфері додержання природоохоронного законодавства.

Дія Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють промисел в рибогосподарських водних об’єктах України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. і Державного агентства рибного господарства України www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, а також їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичність відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі, у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, буде продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Заступник Міністра

керівник апарату                                                                                                                                                                                     О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux