портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 27 серпня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                     Київ                                                                                    №_____________

 

Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної

ціни на спирт етиловий

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити розмір максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий згідно з додатком.

2. Департаменту продовольства (Куць О.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 262 "Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548", але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  І.О. Швайка

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольстваУкраїни "Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу "Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу "Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий"  підготовлено на виконання пункту 91 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такою адресою:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001.

Виконавець Хомічак Людмила Володимирівна тел.226-27-53

E-mail:lyudmila.homichak@minagro.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                     А.Є. Дикун

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу підготовлено на виконання до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 262 "Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття наказу є встановлення максимального рівня оптово-відпускної ціни на спирт етиловий.

3. Правові аспекти

Закон України "Про ціни і ціноутворення", постанова Кабінету Міністрів України  від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", постанова Кабінету Міністрів України  від 17 квітня 2008 р. № 373 "Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання".

Реалізація наказу не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

В основі формування відпускної ціни продукції лежить калькулювання витрат на її виробництво та реалізацію (собівартість продукції).

Планування, облік і калькулювання собівартості продукції спиртової промисловості здійснюється з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 р. № 419 тощо, та інших нормативно-правових актів з урахуванням особливостей техніки, технології та принципів організації спиртового виробництва.

Розрахунок максимальної ціни на спирт етиловий здійснено відповідно постанови Кабінету Міністрів Укнаїни від 17 квітня 2008 року № 373 "Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання".

Відпускну ціну на спирт формують наступні показники:

планова виробнича собівартість;

повна планова собівартість;

прибуток (рентабельність).

Витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції та управлінням підприємством, що включені до складу планової виробничої собівартості групуються за такими типовими статтями, як прямі матеріальні витрати та непрямі матеріальні витрати.

До складу прямих матеріальних витрат у розрахунку відпускної максимальної ціни включено вартість:

сировини та матеріалів, необхідних для забезпечення технологічного процесу виробництва спирту етилового (зерно, ферментні препарати та допоміжні матеріали);

палива та електроенергії;

витрати з оплати праці виробничих працівників з нарахуваннями;

витрати на утримання та експлуатацію устаткування (амортизація):

загальновиробничі витрати;

інші витрати

Потрібно зазначити, що у розрахунку бралися ринкові ціни на сировину, ферменти та допоміжні матеріали.

Так, вартість 1 тонни кукурудзи сухої вищої якості у розрахунку склала 2500 грн за 1 тонну. При нормативі виходу 38,9 дал умовного спирту з 1 тонни зерна, вартість сировини у статті «Основна сировина» на 1 дал склала 56,31 гривень.

У зв’язку з тим, що розрахунок здійснювався на основі середньозважених показників у структурі собівартості ДП "Укрспирт", що формуються за результатами роботи 38 місць провадження діяльності, які в своєму технологічному процесі використовують різні за складом ферментні препарати та допоміжні матеріали, для обчислення собівартості взято середньозважену вартість ферментів та допоміжних матеріалів (виходячи з останнього місяця роботи, протягом якого відбулося підвищення їх вартості).

Вартість необхідних для виробництва спирту матеріалів по статтях "Ферменти" та "Допоміжні матеріали" відповідно склали 2,93 грн та 0,8 грн на 1 декалітр.

В процесі виробництва спирту утворюються відходи – залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які в подальшому можуть бути використані або реалізовані. До таких відходів відносяться: зернова барда, яка може бути реалізована, вуглекислий газ, що може бути використаний для виробництва діоксину вуглецю. Тому у статті "Зворотні відходи" заплановано вартість відходів у сумі 0,24 грн на 1 дал, що вираховується із загальної вартості сировини та основних матеріалів.

До статей "Паливо на технологічні цілі" та "Електроенергія на технологічні цілі" віднесено витрати на паливо та електроенергію, що безпосередньо витрачається у технологічному процесі виробництва.

Вартість даних статей калькуляції собівартості розраховано на підставі діючих на сьогодні цін (без урахування підвищення вартості).

Враховуючи те, що ціна 1 тис. м. куб. газу становить 6200 грн, середньозважений норматив споживання газу - 6,4 м. куб. на 1 дал, витрати по статті "Паливо на технологічні цілі" складають 33,07 грн на 1 декалітр.

Враховуючи те, що ціна 1 тис. кВт електроенергії становить 1370 грн, середньозважений норматив споживання електроенергії - 2,1 кВт на 1 дал, витрати по статті "Електроенергія на технологічні цілі" складають 2,38 грн за дал.

До складу прямих витрат з оплати праці у розрахунку собівартості віднесено витрати на основну заробітну плату виробничих працівників, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні виплати.

Планові витрати з оплати праці розраховано, виходячи з фактичного фонду оплати праці за попередні періоди, з урахуванням вимог Галузевої угоди між Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими об’єднаннями підприємств харчової та переробної промисловості та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2014 - 2016 роки та змін до неї, умов колективного договору тощо.

Таким чином, витрати по статті "Заробітна плата виробничих працівників" у розрахунку становить 7,48 грн на 1 декалітр.

До статті "Відрахування на соціальне страхування" включено витрати на державне (обов’язкове) соціальне страхування, пенсійне страхування та інші соціальні заходи за встановленими законодавством нормами й порядком, що становлять 37% від заробітної плати і на 1 дал становить 2,77 гривень.

У зв’язку з політичною ситуацією в країні, секвестру Державного бюджету України  та внесення змін до Податкового кодексу України, Урядом планується додати норму, відповідно якої буде введено військовий податок у сумі 1,5 відсотка від заробітної плати до кінця року. Тому, до складу калькуляції собівартості внесено окрему статтю "Відрахування на військовий податок", що становить 0,11 грн на 1 декалітр.

До статті "Витрати на утримання та експлуатацію устаткування" включено амортизаційні відрахування на основні засоби у сумі 1,85 грн на 1 декалітр. Сума амортизаційних відрахувань розрахована за прямолінійним методом нарахування амортизації.

Стаття "Загальновиробничі витрати" становить 7,11 грн/дал, до складу якої у розрахунку собівартості спирту включено:

витрати на повірку приладів – 0,08 грн/дал;

витрати на охорону праці – 0,03 грн/дал;

витрати на ліцензії та дозволи – 0,13 грн/дал;

витрати на роботу лабораторії – 0,05 грн/дал;

водопостачання та каналізація – 0,07 грн/дал;

зарплата з нарахуваннями фахівців і працівників апарату управління цехів та дільниць – 4,1 грн/дал;

електроенергія, експлуатація, ремонт, оренда основних засобів та інші витрати – 2,65 грн/дал.

Відповідно пункту 4 статті 12 Закону України "Про ціни та ціноутворення", під час встановлення державних регульованих цін до складу ціни включено розмір інвестиційної складової частини, що виділено в окрему статтю витрат «Інші витрати», що передбачають удосконалення технології та організації виробництва (модернізацію).

Інвестиційною складовою передбачено впровадження парогенеруючих твердопаливних котлів, з метою заміни природного газу на альтернативні джерела енергії: водновугільне паливо, паливні пілети, фрезерний торф. Впровадження торкнеться, на першому етапі, 10 МПД у 2014 році, продукція яких має максимальний попит у лікеро-горілчаній галузі. Також передбачено закупівлю: насосного обладнання, обладнання підготовки сировини, колон БРУ, компресорного обладнання, обладнання для систем виявлення надзвичайних ситуацій, комп’ютерної техніки та інше.

Стаття "Інші витрати (модернізація)" у розрахунку собівартості склала  27,24 грн/дал і включає наступні витрати:

витрати на проектні роботи – 0,51 грн/дал;

обладнання для прийому та сушки барди – 1,27 грн/дал;

парогенератор – 20,33 грн/дал;

обладнання – 0,73 грн/дал;

пусконалагоджувальні роботи – 0,34 грн/дал;

будівля – 4,07 грн/дал.

Вищеперераховані статті формують планову виробничу собівартість, з якої вираховується вартість попутної продукції, одержаної з основним продуктом (спиртом) в єдиному технологічному процесі – фракція головна етилового спирту та сивушне масло, собівартість яких окремо не розраховується.

Так, стаття "Попутна продукція" у розрахунку склала 0,3 грн на 1 декалітр.

Планова виробнича собівартість спирту етилового склала 141,49 грн на 1 декалітр.

До складу непрямих матеріальних витрат належать витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості продукції, а відносяться на фінансові результати:

- адміністративні витрати;

- витрати на збут;

- інші операційні витрати.

До статті "Адміністративні витрати", яка у розрахунку склала 10,26 грн/дал, віднесено:

- витрати на заробітну плату управлінського персоналу з нарахуваннями – 4,61 грн/дал;

- витрати на опалення, освітлення – 0,19 грн/дал;

- амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання – 0,02 грн/дал;

- витрати на службові відрядження – 0,03 грн/дал;

- витрати на послуги банку – 0,03 грн/дал;

- витрати по податках – 0,6 грн/дал;

- витрати на канцелярію та зв'язок – 0,06 грн/дал;

- витрати апарату ДП "Укрспирт" - 3,21 грн/дал;

- інші витрати – 0,02 грн/дал.

До складу адміністративних витрат увійшли фінансові витрати, що являють собою витрати на сплату відсотків за користування кредитними коштами і складають 1,48 грн на 1 декалітр.

Витрати апарату ДП "Укрспирт" включають: витрати на страхування, амортизацію нематеріальних активів та основних засобів, консультаційні, інформаційні, юридичні послуги, витрати на оренду приміщень, комунальні послуги, витрати на утримання службового автотранспорту, витрати на послуги охорони та ін..

Стаття "Витрати на збут" у розрахунку повної собівартості склали 0,87 грн/дал, що включає витрати на утримання підрозділів зі збуту (заробітна плата з нарахуваннями) – 0,16 грн/дал та витрати, пов’язані зі збутом продукції (транспортування) – 0,71 грн на 1 декалітр.

До складу повної собівартості входять інші операційні витрати, що являють собою витрати на страхування у сумі 0,15 грн/дал та інші витрати (штрафи, пені, курсові різниці та ін.) у сумі 0,04 грн на 1 декалітр.

Слід зазначити, що на дану статтю калькуляції собівартості продукції розподіляються витрати по МПД, які тимчасово не здійснюють виробничої діяльності: витрати на оплату праці, амортизаційні відрахування, витрати на охорону, податки та обов’язкові платежі, витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше. Неритмічність в роботі спричинює додаткові умовно – постійні витрати, які відносяться на ціну реалізації продукції та відображаються в бухгалтерському обліку і у розрахунку складають 2,37 грн/дал (у розрахунку на місяць враховано затрати, пов’язані із простоєм 8 МПД).

Таким чином витрати по статті "Інші витрати" склали 2,56 грн на 1 декалітр.

У загальному підсумку планової виробничої собівартості з витратами операційної діяльності планова повна собівартість спирту етилового склала  155,18 грн на 1 декалітр.

Слід зазначити, що окремі статті калькуляції не мають нормативних показників, тому їх обрахунок здійснювався на основі фактично понесених за попередні періоди витрат та витрат, запланованих фінансовим планом до кінця поточного року у розрахунку на місяць.

Формування відпускних цін має здійснюватись у спосіб, який забезпечуватиме прибуткову роботу та накопичення коштів для оновлення основних виробничих фондів та оборотних активів підприємства. Отже, з метою покращення фінансового стану та уникнення збитків підприємствами, необхідне встановлення належного рівня рентабельності.

Оскільки в сучасних умовах господарювання оптимальним рівнем рентабельності для промислових підприємств є 5 – 10 відсотків, у розрахунку максимальної ціни на спирт встановлено рентабельність на рівні 7,4 відсотка (або 11,49 грн на 1 дал).

Згідно із вищезазначеними розрахунками оптова ціна на спирт (без ПДВ та акцизного податку) із урахуванням відповідного рівня прибутковості склала, 166,67 грн/дал, що у перерахунку на 100-відсотковий спирт становить 173,61 гривень.

5. Позиція заінтересованих урядових органів та структурних підрозділів

Проект наказу потребує погодження із Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, з Міністерством фінансів України.

Проект наказу підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу як акт регуляторного впливу підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу.

Проект наказу відноситься до актів регуляторного впливу, прийняття якого дозволить запровадити державне регулювання оптово-відпускних цін на спирт етиловий шляхом встановлення максимального їх рівня.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу "Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий" дозволить регулювати рівень відпускних цін на спирт.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                           А.Є. Дикун

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий"

 

1.Визначення проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу підготовлений на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

2.Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу розроблений з метою встановлення максимального рівня оптово-відпускної ціни на спирт етиловий.

3.Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки не дозволить реалізувати положення постанови Кабінету Міністрів України  від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить реалізувати рішення Уряду щодо запровадження державного регулювання оптово-відпускних цін на спирт етиловий шляхом встановлення максимального їх рівня.

Тому, єдиним варіантом врегулювання питання є прийняття проекту наказу.

4.Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми

Проектом наказу передбачається встановити максимальний рівень оптово-відпускної ціни на спирт етиловий.

5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових бюджетних витрат, а також не спричиняє виникнення фінансових витрат у населення.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акту немає.

6.Очікувані результати прийняття акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Втрати

Інтереси держави

приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

відсутні

відсутні

Інтереси громадян

відсутні

відсутні

 

7.Запропонований строк дії акта

Строк дії проекту наказу необмежений. Проект наказу діє постійно з дня набрання чинності.

8.Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

1) обсяг надходжень до бюджетів: реалізація проекту наказу не впливатиме на обсяг надходжень до бюджету різних рівнів;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію спирту етилового;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними особами та суб’єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта: реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів та часу фізичних осіб і суб’єктів господарювання;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень проекту наказу: високий.

Проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Після прийняття акта його редакцію також буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та в інформаційно-пошуковій системі нормативно-правових актах Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий".

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено по показниках результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності буде здійснене Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                            А.Є.ДикунДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux