портал в режимі тестування та наповнення
0 800 215 010
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 10 жовтня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

______________                                                                                   Київ                                                                                         __________     

 

Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу

і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами

морських рибних портів України

 

Відповідно до абзацу двадцять першого статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 21 січня 2006 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2006 року за № 130/12004, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.  

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                    І.Ю. Бісюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України” Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України (e-mail: drfi@ukr.net); вик. Заяць Алла Олегівна (044) 426-39-00.

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

 

 

Заступник Міністра аграрної  політики

та продовольства України  -    

керівник апарату                                                                                                                                                                                      О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

У 2011-2012 роках було прийнято ряд законодавчих і нормативних актів, таких як Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України", Указ Президента України від 16 квітня 2011 року № 484 "Про Державне агентство рибного господарства України", в результаті чого виникла потреба у внесенні змін до діючих та розробці нових нормативно-правових актів у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України підготовлено у відповідності до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до чинного законодавства.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

Закон України "Про міжнародні договори";

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України";

Наказ Міністерства аграрної політики України від 02 грудня 2011 року № 695 "Про затвердження Порядку випуску суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за № 1506/20244;

Наказ Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року № 545 "Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за № 353/8952.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

 

Проект наказу потребує погодження з Міністерством інфраструктури України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"

7. Запобігання корупції

Проект наказу не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для громадського обговорення розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  "Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України" відноситься до регуляторних актів.

11. Прогноз результатів

З прийняттям наказу відбудеться узгодження норм чинного законодавства.

Прийняття наказу дозволить удосконалити систему контролю за додержанням законодавства і міжнародних договорів України у сфері безпеки мореплавства та здійснення заходів щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден флоту рибної промисловості.

 

 

Заступник Міністра аграрної  політики

та продовольства України  -

керівник апарату                                                                                                                                                                                      О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу "Про внесення змін до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, є приведення нормативно-правового акту з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог законодавства.

Проект наказу розроблено відповідно до статі 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Проект спрямований на розв'язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому, основними цілями є:

- створення єдиних вимог до оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості;

- підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден;

- запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з риболовних суден;

- охорона людського життя на морі.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб - це залишити чинний нормативно-правовий акт без змін, проте даний спосіб не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Другий спосіб - це прийняття проекту наказу. Цей спосіб є оптимальним, оскільки сприятиме створенню єдиних вимог до оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта до вимог чинного законодавства та дозволить здійснювати ефективну державну політику у сфері безпеки мореплавства.

Для впровадження цього регуляторного акту необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде вирішено питання удосконалення чинного нормативно-правового акту та надасть можливість підвищити контроль за додержанням законодавства і міжнародних договорів України з безпеки мореплавства та здійснення заходів щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден флоту рибної промисловості.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден.

Запобігання забрудненню довкілля.

Виконання зобов’язань за міжнародними договорами України.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти

господарювання

Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Додаткові витрати відсутні

Населення

Запобігання забруднення довкілля.

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати відсутні, що підтверджує необхідність даного регулювання.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акту не обмежений.

Проект наказу діє постійно з дня набрання ним чинності.

Зміна строку дії регуляторного акту можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект наказу.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не визначається та не передбачається, оскільки норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання оцінюється як середній. Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua) та на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта 

Стосовно регуляторного акту здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання актом чинності;

повторне відстеження - через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження - кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Вид даних для цих відстежень - дослідження  статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України -

керівник апарату                                                                                                                                                                                         О.В. Сень

 Додатки