портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 22 листопада 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року № 226”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

  ______________                                                                                   Київ                                                                                         __________  

 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України

від 13 листопада 2000 року № 226

 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", пункту 8 Положення  про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1583 "Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства" та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. У назві та пункті 1 наказу Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року № 226 "Про затвердження Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 949/5170, слова "рибного господарства" замінити словами "рибної промисловості".

2. Внести зміни до Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року № 226, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 949/5170, виклавши її у новій редакції, що додається.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сеня О.В.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                           М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року № 226"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року № 226" Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України (e-mail:flot@darg.gov.ua), виконавець Заєць А.О., тел.: 426-39-00;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

 

 

Заступник Міністра -

керівник апарату                                                                                                                                                                                         О.В. Сень

 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року № 226"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У зв’язку з прийняттям Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", внесенням змін до Порядку здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1583, та змінами організаційної структури і функцій органів, що здійснюють технічний нагляд за суднами рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, виникла потреба у приведенні діючих нормативно-правових актів до вимог діючого законодавства.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року № 226" (далі – проект наказу) розроблено з метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1583 "Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить положень, які вказували б на ознаки дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7. Запобігання корупції

Проект наказу не відноситься до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для громадського обговорення розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відноситься до регуляторних актів.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме вдосконаленню державного нагляду за безпекою мореплавства суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України  -

керівник апарату                                                                                                                                                                                        О.В. Сень

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року № 226"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, є приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог законодавства.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року № 226" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статі 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі в цілому, основними цілями є:

- ефективне виконання центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства своїх повноважень;

- підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден;

- запобігання забрудненню навколишнього природного середовища.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, переваги обраного способу

У даному випадку вбачається два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перший спосіб – залишити ситуацію, яка склалася на сьогодні без змін, проте даний спосіб не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Другий спосіб – це прийняти проекту наказу, що дозволить більш ефективно здійснювати контроль за технічним станом суден, їх укомплектування майном та засобами боротьби за живучість, унеможливить використання не придатних для плавання суден.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Проектом наказу передбачається створення єдиних вимог до технічного стану суден флоту рибної промисловості, їх огляду та перевірки.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту наказу з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та зареєструвати його в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету – на офіційному веб-сайті  Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного агентства рибного господарства України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям запропонованого проекту наказу буде приведено нормативно-правовий акт з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення рівня безпеки мореплавства, посилення контролю за технічним станом суден.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Підвищення рівня безпеки мореплавства, здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акта не обмежений у часі до прийняття нового законодавчого акту або втрати ним чинності.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, метою даного проекту наказу є приведення нормативно-правового акту з безпеки мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до вимог чинного законодавства.

Розмір надходжень до Державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не визначається та не передбачається,

оскільки  норми проекту наказу не встановлюють ні податки, ні надходження.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній. Проект наказу розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua та на веб – сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акту здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для цих відстежень – дослідження статистичних показників.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                        О.В. СеньДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux