портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 26 червня 2014

Проект наказу Мінагрополітики України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                 Київ                                                                                       №_____________

 

Про визнання такими, що втратили чинність,

деяких наказів

 

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства агропромислового комплексу України  від 18 січня 1999 року № 9 "Про затвердження Положення про порядок справляння і використання коштів, одержаних за виконання робіт, пов'язаних із сертифікацією зерна, продуктів його переробки, насіння олійних культур випробувальними лабораторіями державної хлібної інспекції Автономної Республіки Крим та обласних державних хлібних інспекцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 травня 1999 року за № 286/3579.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики України:

від 25 червня 2002 року №169 "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної політики", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2002 року за № 662/6950;

від 21 жовтня 2004 року № 372 "Про затвердження Положення про Державну хлібну інспекцію Автономної Республіки Крим, обласну державну хлібну інспекцію", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1493/10092;

від 28 травня 2009 року № 366 "Про внесення зміни до Положення про Державну хлібну інспекцію Автономної Республіки Крим, обласну державну хлібну інспекцію", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 липня 2009 року за № 601/16617;

від 28 травня 2009 року № 367 "Про внесення змін до Положення про порядок справляння і використання коштів, одержаних за виконання робіт, пов'язаних із сертифікацією зерна, продуктів його переробки, насіння олійних культур випробувальними лабораторіями державної хлібної інспекції Автономної Республіки Крим та обласних державних хлібних інспекцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 липня 2009 року за № 616/16632;

від 03 липня 2009 року № 463 "Про затвердження Порядку здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 липня 2009 року за № 659/16675;

від 17 травня 2010 року № 243 "Про внесення змін до Положення про Державну хлібну інспекцію Автономної Республіки Крим, обласну державну хлібну інспекцію", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 року за № 535/17830.

3. Департаменту землеробства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням  наказу  покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                  І.О. Швайка


Повідомлення про оприлюднення

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500/2011.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна інспекція сільського господарства України, м. Київ, вул. Баумана, 9/12, E-mail: tylyza@meta.ua. Головний розробник: Ротань Б.О., тел./факс (044) 232-94-37. 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, Е-mail: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                        І.Ю. Бісюк


Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 30.01.2013 № 10.1-19/9/ та доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 34974/3/1-12 щодо перегляду нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність із чинним законодавством підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" (далі – проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлений з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Закону України "Про насіння і садивний матеріал",  Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1300 "Про утворення територіальних органів Державної інспекції сільського господарства".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття наказу не потребує виділення коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольним комітетом України, Державною санітарно-епідеміологічною службою України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У зазначеному проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить привести нормативно-правові акти у відповідність із чинним законодавством.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                            А.Є. Дикун

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 30.01.2013 № 10.1-19/9/ та доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 34974/3/1-12 щодо перегляду нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність із чинним законодавством та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1300 "Про утворення територіальних органів Державної інспекції сільського господарства" реорганізовано Державні хлібні інспекції та установи Української державної насіннєвої інспекції шляхом приєднання до територіальних органів Державної інспекції сільського господарства України, що спричинило необхідність приведення нормативно-правових актів прийнятих з метою забезпечення діяльності вищезазначених органів у відповідність із чинним законодавством.

Вказану проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" (далі-проект наказу).

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю даного проекту наказу є приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки на даний час нормативно-правові акти не відповідають чинному законодавству.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту наказу. Це дозволить привести нормативно-правові акти у відповідність із чинним законодавством.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Таким чином, на сучасному етапі найбільш прийнятним є другий спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів".

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" дозволить:

- виконати вимоги Міністерства юстиції України надіслані листом від 30.01.2013 № 10.1-19/9/;

- виконати доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 34974/3/1-12 щодо перегляду нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність із чинним законодавством;

- привести нормативно-правові акти у відповідність до Конституції України та законодавства.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

Суб’єкти господарської діяльності

відсутні

відсутні

Населення (фізичні особи)

Відсутні

відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належать, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – надходження коштів до державного бюджету не передбачаються;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, – дія акта поширюватиметься на всіх без винятку юридичних та фізичних осіб.

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної інспекції сільського господарства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державною інспекцією сільського господарства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                      А.Є. ДикунOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux