портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Наказу Мінагрополітики від 11 вересня 2013

Проект наказу Мінагрополітики України “Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання”

Проект

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________                                                                                      Київ                                                                                    __________

 

Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів

державного цінового регулювання

 

Відповідно до підпункту 12.2.2 пункту 12.2 статті 12 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна» та від 04 березня 2013 року № 181 «Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2013 - 2014 роках»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити розміри бюджетної позики, що надається під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання у 2013/2014 маркетинговому періоді, що додаються.

2. Аграрному фонду вжити заходів для здійснення заставних операцій із зерном врожаю 2013 року у сільськогосподарських товаровиробників у 2013/2014 маркетинговому періоді.

3. Департаменту економічного розвитку аграрного ринку (Саблук В.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

 

 

         Міністр                                                                                                                                                                                             М.В. Присяжнюк

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання» підготовлений відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна» та на виконання підпункту 2 пункту 3 витягу з протоколу № 50 засідання Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року стосовно впровадження механізму державної кредитної підтримки шляхом застосування режиму державних заставних закупівель зерна.

В результаті прийняття зазначеного наказу буде надано підтримку вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам та знято надлишок пропозиції зернових культур на аграрному ринку.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторні акти») та Аграрного фонду: www.af.gov.ua (розділ «Нормативно-правові акти»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування даного оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, e-mail: cherevychnyy@minapk.gov.ua;

Аграрний фонд, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, e-mail: info@af.gov.ua.

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку аграрного ринку                                                                                                                                  В.П. Саблук

Пояснювальна записка

до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

На виконання статті 12 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна» Аграрний фонд надає бюджетні позики виробникам зерна, яке є об’єктом державного цінового регулювання, під заставу такого об’єкта, що оформлюється переданням Аграрному фонду подвійних складських свідоцтв.

Відповідно до підпункту 12.2.2 пункту 12.2 статті 12 вищевказаного Закону розмір суми бюджетної позики не може перевищувати 80 відсотків розміру мінімальної інтервенційної ціни. Проектом даного наказу запропоновано затвердити розміри бюджетної позики, що надається під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання у 2013/2014 маркетинговому періоді на рівні 50 відсотків розміру мінімальної інтервенційної ціни, що зведе до мінімуму ризики невиконання товаровиробниками кредитних договорів.

На сьогоднішній день, в період збиральної кампанії, на аграрному ринку України та світу спостерігається тенденція зниження рівня цін на зернові культури на фоні прогнозованого росту валового збору даних культур в порівнянні з минулим роком.

Враховуючи ситуацію, що склалася, здійснення Аграрним фондом заставних закупівель в даний період дозволить зняти тиск надлишку сільськогосподарської продукції на внутрішню ціну, яка встановилася на організованому аграрному ринку. Крім того, надасть можливість виробникам зерна отримати оборотні кошти. В той же час, товаровиробник залишиться власником зерна та після виконання кредитного договору зможе продати зібраний урожай за більш сприятливої кон’юнктури ринку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття наказу є надання підтримки виробникам зерна та врегулювання обсягу пропозиції сільськогосподарської продукції на організованому аграрному ринку для нівелювання різких цінових коливань шляхом запровадження режиму державних заставних закупівель зерна.

3. Правові аспекти

Сферу дії наказу регулює Конституція України, Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна» та від 04 березня 2013 року № 181 «Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2013 – 2014 роках», наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 червня 2013 року № 394 «Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2013/2014 маркетинговому періоді».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Наказ потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Наказ не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

Положення наказу не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Наказ не відноситься до нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Наказ для обговорення розміщений на web-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

В результаті прийняття зазначеного наказу буде надано підтримку вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам та знято надлишок пропозиції зернових культур на аграрному ринку, що позитивно вплине на рівень цін на сільськогосподарську продукцію. Крім того, здійснення заставних закупівель Аграрним фондом сприятиме збільшенню доходної частини державного бюджету.

 

 

Заступник Міністра аграрної

          політики та продовольства України                                                                                                                                       В.М. Давиденко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання

 

1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» однією з функцій Аграрного фонду є виконання від імені держави функції кредитора на період дії режиму заставних закупівель окремих об’єктів державного цінового регулювання.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна» бюджетна позика надається із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна Аграрним фондом виробникам зерна, яке є об’єктом державного цінового регулювання, щороку у період з 1 липня поточного року до 1 квітня наступного бюджетного року під заставу такого об’єкта в межах коштів, передбачених у державному бюджеті, але не вище 80 відсотків розміру мінімальної інтервенційної ціни.

На виконання вищезазначених нормативно-правових актів Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проект наказу «Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання» (далі – проект наказу).

В результаті прийняття проекту наказу буде надано підтримку вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам, які отримають оборотні кошти та знято надлишок пропозиції зернових культур на аграрному ринку, що позитивно вплине на рівень цін на сільськогосподарську продукцію. На сьогоднішній день, в період збиральної кампанії, на аграрному ринку України та світу спостерігається тенденція зниження рівня цін на зернові культури на фоні прогнозованого росту валового збору даних культур в порівнянні з минулим роком.

2. Визначення цілей державного регулювання

Цілями державного регулювання є визначення розмірів бюджетної позики, що надається під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання.

3. Прийняті альтернативні способи досягнення встановлених цілей, переваги обраного способу

Існують такі альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Однак, зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки однією з функцій Аграрного фонду є виконання від імені держави функції кредитора на період дії режиму заставних закупівель окремих об’єктів державного цінового регулювання.

2. Другий спосіб – скасування постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна», проте це не дозволить здійснювати підтримку сільськогосподарських товаровиробників та впливати на цінову політику, що складається на організованому аграрному ринку.

3. Третій спосіб – прийняття проекту наказу Мінагрополітики України «Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання». Цей спосіб є єдино можливим та максимально ефективним для досягнення цілі державного регулювання, тому що даним проектом наказу передбачається затвердити розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

На виконання статті 12 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна» Аграрний фонд надає бюджетні позики виробникам зерна, яке є об’єктом державного цінового регулювання, під заставу такого об’єкта, що оформлюється переданням кредиторам подвійних складських свідоцтв.

Відповідно до підпункту 12.2.2 пункту 12.2 статті 12 вищевказаного Закону розмір суми бюджетної позики не може перевищувати 80 відсотків розміру мінімальної інтервенційної ціни. Проектом наказу запропоновано затвердити розміри бюджетної позики, що надається під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання у 2013/2014 маркетинговому періоді на рівні 50 відсотків розміру мінімальної інтервенційної ціни, що зведе до мінімуму ризики невиконання товаровиробниками кредитних договорів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу дозволить затвердити розміри бюджетної позики, що надається під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання, в результаті чого буде надано підтримку вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам, оскільки виробники зерна отримають оборотні кошти. В той же час, товаровиробник залишиться власником зерна та після виконання кредитного договору зможе продати зібраний урожай за більш сприятливої кон’юнктури ринку. Крім того, буде знято надлишок пропозиції зернових культур на аграрному ринку, що позитивно вплине на рівень цін на сільськогосподарську продукцію.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання» призведе до затвердження розміру бюджетної позики, що надається під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання.

 

Об’єкт регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Позитивний вплив на цінову ситуацію, яка склалася на ринку сільськогосподарської продукції; наповнення доходної частини державного бюджету

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкт господарювання

Підтримка вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника оборотними коштами

Додаткові витрати відсутні

Населення

Забезпечення продовольчої безпеки

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання» обмежений – наказ буде діяти у 2013/2014 маркетинговому періоді.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

1) розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – розмір надходжень залежить від розміру зобов’язань позичальника, який передає в заставу зерно та кількості укладених кредитних договорів;

2) кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту – не обмежена, це виробники зерна, які виявили бажання отримати бюджетну позику;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не потребує додаткових витрат часу. Обсяг коштів необхідних для надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна щорічно закладається до Державного бюджету України під час його затвердження;

4) рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акту – середній, так як проект наказу був розміщений на офіційному сайті Аграрного фонду та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності даного акта у разі його прийняття

Відстеження результативності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового регулювання» буде здійснюватися Мінагрополітики України та Аграрним фондом шляхом проведення аналізу кількості поданих заявок на отримання бюджетної позики, кількості укладених кредитних договорів, обсягу наданих бюджетних коштів та їх повернення з урахуванням відсотків за користування позикою.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                         В.М. ДавиденкоOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux