портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2018 № 116

Про затвердження Положення про Департамент аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 8 та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Департамент аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства, до завершення здійснення заходів з заповнення Директорату безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України не менше ніж на 50 відсотків вакансій, але не довше ніж до 28 травня 2018 року, виконувати наступні функції:

1) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах карантину та захисту рослин, ветеринарної медицини, санітарного законодавства;

2) забезпечення взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства України з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сферах карантину та захисту рослин, ветеринарної медицини, санітарного законодавства.

3. Директору Департаменту аграрної політики та сільського господарства подати до Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом примірники положень про структурні підрозділи у складі департаменту та посадових інструкцій працівників.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 березня 2016 року № 96 «Про затвердження Положення про Департамент тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України», від 31 жовтня 2016 року № 434 «Про затвердження Положення про Департамент землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України», від 07 листопада 2016 року № 447 «Про затвердження Положення про Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра М. Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
28 лютого 2018 року № 116

Положення про Департамент аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України

І. Загальні положення

1. Департамент аграрної політики та сільського господарства (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства та цим Положенням.

3. Департамент згідно з функціональним розподілом підпорядковується першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства України.

4. Департамент очолює директор Департаменту, який підпорядковується першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства України.

5. Департамент виконує функції, визначені у чинних законодавчих актах, та узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства та у встановленому порядку вносить їх керівництву Міністерства, організовує виконання законодавчих актів.

6. Департамент здійснює свою діяльність у відповідності з річним планом роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України.

ІІ. Основні завдання Департаменту

1. Основними завданнями Департаменту є:

1) участь у формуванні основних напрямів розвитку та реалізації державної політики з питань землеробства, хімізації та меліорації земель, виробництва продукції рослинництва, органічного виробництва відповідно до компетенції, садівництва, виноградарства та виноробства, хмелярства, насінництва та розсадництва, у сфері охорони прав на сорти рослин;

2) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах охорони прав на сорти рослин;

3) участь у формуванні основних напрямів розвитку та реалізації державної політики у сфері тваринництва, селекції у тваринництві, органічного виробництва продукції тваринного походження та продукції бджільництва;

4) участь у формуванні державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства;

5) участь у формуванні державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

6) забезпечення реалізації функцій у сфері технічного регулювання (стандартизація, метрологія, сертифікація, оцінка відповідності, управління якістю) в агропромисловому комплексі;

7) участь у формуванні державної політики у сфері управління якістю і безпечністю сільськогосподарської продукції та вимог щодо виробництва такої продукції з метою їх адаптації до законодавства Європейського Союзу;

8) забезпечення узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, внесення і розроблення пропозицій з удосконалення законодавства та у встановленому порядку подання їх на розгляд керівництву Міністерства, організація виконання законодавчих актів, здійснення систематичного контролю за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів;

9) участь у здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави;

10) розроблення і координація виконання загальнодержавних, регіональних та галузевих програм розвитку рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, насінництва та виробництва садивного матеріалу з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

11) розроблення і координація виконання загальнодержавних та галузевих програм розвитку тваринництва, програм селекції у тваринництві;

12) розроблення пропозицій щодо оптимізації територіального розміщення виробництва продукції рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, розсадництва, проведення технологічної політики;

13) забезпечення взаємодії Міністерства із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру з питань формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів, Державним агентством лісових ресурсів України у сфері лісового та мисливського господарства, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, ідентифікації та реєстрації тварин; Державним агентством рибного господарства України в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства;

14) розроблення в межах компетенції Департаменту проектів законодавчих та нормативно-правових актів та участь у підготовці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які надходять на розгляд до Департаменту;

15) участь у розробці технічних регламентів, стандартів, норм і нормативів, що стосуються галузей агропромислового виробництва;

16) здійснення у встановленому законодавством порядку державного управління у сфері садівництва, виноградарства, виноробства та хмелярства, розроблення порядку ввезення садивного матеріалу іноземного походження, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, сприяння розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку фруктів, ягід, хмелю, винограду, вин та садивного матеріалу;

17) організація виконання законодавчих і нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, контроль за їх реалізацією.

ІІІ. Функції Департаменту

1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництву Міністерства, організовує виконання законодавчих і нормативно-правових актів;

2) вносить пропозиції та розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

3) бере участь в опрацюванні проектів законів, інших актів законодавства, що надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, проекти висновків, пропозиції і зауваження до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

4) бере участь у підготовці у межах повноважень, передбачених законом, зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) відповідно до компетенції здійснює аналіз діяльності, макроекономічне прогнозування розвитку галузей тваринництва, рослинництва та органічного виробництва, насінництва, садівництва, виноградарства, хмелярства та виноробної продукції з урахуванням існуючого попиту і пропозиції, прогнозує їх розвиток, у межах своїх повноважень бере участь у розробці балансів попиту і пропозиції продукції, здійснює їх моніторинг;

6) на основі аналізу діяльності галузей землеробства, рослинництва, тваринництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, насінництва та розсадництва, садівництва, хмелярства, виноградарства та виноробства визначає пріоритети та готує пропозиції щодо стратегії розвитку відповідних галузей;

7) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринку сільськогосподарської продукції;

8) здійснює заходи щодо економічного стимулювання товаровиробників, спрямовує їх діяльність на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції тваринництва, рослинництва, садівництва, ягідництва, хмелярства, виноградарства та виноробства в обсягах, що забезпечують потреби населення в продуктах харчування і продовольчу безпеку держави та створюють експортний потенціал;

9) бере участь у підготовці пропозицій щодо фінансової підтримки розвитку землеробства, рослинництва, тваринництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, хмелярства, садівництва, виноградарства, виноробства, насінництва, розсадництва, охорони прав на сорти рослин, у сферах використання та охорони земель сільськогосподарського призначення за рахунок коштів Державного бюджету України на відповідний рік;

10) вносить в межах компетенції пропозиції керівництву Міністерства щодо надання передбаченої законодавством підтримки підприємствам, пов’язаним із виробництвом продукції рослинництва, садівництва, ягідництва, хмелярства, виноградарства та виноробства, в тому числі фермерським і особистим селянським господарствам, сільськогосподарським кооперативам, шляхом залучення їх на конкурсних засадах до виконання відповідних державних цільових програм;

11) сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності та господарювання. Вносить в межах компетенції пропозиції керівництву Міністерства щодо державної підтримки підприємств галузі тваринництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації. Розробляє проекти розподілу коштів державного бюджету, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві, та бере участь у здійсненні контролю за їх використанням;

12) бере участь у розробці та координації виконання загальнодержавних, регіональних та галузевих програм розвитку з питань, що належать до компетенції Департаменту, поточних планів економічного і соціального розвитку галузей агропромислового виробництва;

13) розробляє пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств агропромислового комплексу всіх форм власності в ринкових умовах, організації виробництва продукції рослинництва, тваринництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, садівництва, хмелярства, виноградарства та виноробства;

14) бере участь у формуванні відносин власності, поглибленні інтеграційних процесів, готує керівництву Міністерства пропозиції щодо дотримання цінового паритету для забезпечення еквівалентного обміну продукції між галузями аграрного виробництва і промисловості;

15) відповідно до законодавства:

 • розробляє концептуальні напрями розвитку конкурентоспроможного племінного тваринництва;
 • бере участь у розробленні загальнодержавних програм селекції за видами та породами тварин, забезпечує реалізацію цих програм;
 • розробляє пропозиції щодо заходів державного стимулювання племінної справи у тваринництві, в тому числі щодо збереження генофонду існуючих, локальних та зникаючих вітчизняних порід;
 • здійснює організацію та забезпечення функціонування єдиної системи селекції;
 • розробляє вимоги до якості племінних (генетичних) ресурсів;
 • розробляє вимоги і порядок визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства;
 • розробляє вимоги і порядок визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів;
 • визначає уповноважені установи (організації) та селекційні центри;
 • розробляє технологічні вимоги до проведення спеціальних робіт з племінної справи;
 • розробляє порядок присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві;
 • розробляє кваліфікаційні вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані із племінними (генетичними) ресурсами;
 • розробляє положення про сертифікати племінних (генетичних) ресурсів та зразки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;
 • розробляє положення про державні книги племінних тварин, Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві;
 • розробляє порядок ведення племінного обліку, бонітування, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварини;
 • розробляє план породного районування бджіл;
 • забезпечує проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
 • забезпечує присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, проведення бонітування тварин та ведення племінного обліку;
 • забезпечує проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;
 • забезпечує проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві;
 • здійснює ведення державних книг племінних тварин та Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві, Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві;
 • здійснює забезпечення експертної оцінки племінних генетичних ресурсів;
 • організовує проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

16) у межах повноважень, передбачених законом, забезпечує формування державної політики у сфері ідентифікації та реєстрації тварин;

17) погоджує порядок здійснення ідентифікації та реєстрації тварин, порядок оформлення і видачі ідентифікаційних документів, порядок ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними, порядок реєстрації господарств, порядок переміщення тварин, порядок подачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

18) визначає склад інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

19) спільно з Державним агентством лісових ресурсів України розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів державної політики з охорони, захисту, використання та відтворення лісів та у галузі мисливського господарства;

20) спільно з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розробляє пропозиції щодо забезпечення:

 • розроблення, затвердження, перевірки, перегляду, внесення змін, скасування стандартів у сфері землеустрою та охорони земель;
 • здійснення землеустрою, а також розроблення та виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою, відтворення родючості ґрунтів;
 • розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів;

21) аналізує поточну і перспективну потребу виробників сільськогосподарської продукції у мінеральних добривах та засобах захисту рослин, здійснює моніторинг ціноутворення та стан забезпечення сільськогосподарських товаровиробників цими ресурсами, вносить пропозиції щодо вирішення проблемних питань;

22) забезпечує формування державного резервного насіннєвого фонду, сприяє ефективному використанню цього фонду, розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку насіння і садивного матеріалу;

23) у межах своїх повноважень запроваджує систему ведення органічного виробництва, організовує впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;

24) відповідно до компетенції здійснює організаційно-методичне забезпечення розвитку галузей рослинництва та органічного виробництва, хмелярства, садівництва, виноградарства, виноробства, насінництва та розсадництва;

25) здійснює державне управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва;

26) забезпечує організацію, здійснення підготовки та атестацію осіб на отримання свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), видачу та скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

27) забезпечує проведення визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу;

28) веде Реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва, Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстр органів з оцінки відповідності, Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, а також забезпечує відкритість та загальнодоступність зазначених реєстрів;

29) забезпечує видачу та скасування відповідних сертифікатів у сфері насінництва та розсадництва;

30) затверджує форми документації на насіння і садивний матеріал, технологічні і методичні вимоги у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння;

31) бере участь в уповноваженні підприємств, установ, організацій чи їх підрозділів, акредитованих національним органом з акредитації, на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва;

32) бере участь у здійсненні контролю за діяльністю органів з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які їх уповноважено у сфері насінництва та розсадництва;

33) забезпечує опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти рослин, видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталогу сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

34) забезпечує проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності;

35) здійснює координацію діяльності підприємств, пов’язаної з проведенням державного випробовування сортів сільськогосподарських рослин;

36) здійснює забезпечення організаційно-технічного та інших видів діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин;

37) сприяє функціонуванню та розвитку ринку сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності, налагодженню співробітництва у сфері охорони прав на сорти рослин з міжнародними організаціями, суб’єктами господарювання, іноземними фізичними та юридичними особами;

38) веде (формує) Державний реєстр заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державний реєстр прав власників сортів рослин (Реєстр патентів), Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів);

39) забезпечує виготовлення та видачу патентів на сорти рослин і свідоцтв про авторство на сорти рослин, свідоцтв про державну реєстрацію сорту рослин;

40) організовує приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, готує проекти рішень про виникнення прав на сорт або про відмову у виникненні прав на сорт, про державну реєстрацію прав на сорт;

41) організовує роботу з підготовки і перепідготовки кадрів державної системи охорони прав на сорти рослин;

42) організовує післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і перспективних сортів рослин;

43) спільно із центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель розробляє пропозиції з охорони та раціонального використання меліорованих земель, підвищення родючості ґрунтів, бере участь у розробленні умов експлуатації меліоративних систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні меліоровані землі;

44) здійснює моніторинг ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення;

45) веде інформаційний банк даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення;

46) розробляє державні та галузеві програми стабілізації і поступового збільшення обсягів виробництва зернових, олійних, технічних культур, овочів, картоплі, хмелю, плодів, ягід, винограду та винопродукції з урахуванням кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку;

47) вивчає попит на продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої продукції;

48) бере участь у розрахунках поточної і перспективної потреби виробників сільськогосподарської продукції у мінеральних добривах та засобах захисту рослин;

49) здійснює моніторинг використання агрохімікатів, засобів захисту рослин та регуляторів росту рослин;

50) бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності та захист внутрішнього ринку, підтримку інтересів вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитних ресурсів для розвитку агропромислового виробництва;

51) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей сільськогосподарського виробництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

52) бере участь у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

53) бере участь в межах компетенції у підготовці пропозицій до міжнародних договорів України та співробітництві з державами-донорами та міжнародними організаціями щодо залучення міжнародної технічної допомоги з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

54) вживає заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток, техніко-технологічне переоснащення галузей;

55) розробляє організаційні заходи, спрямовані на інноваційно-інвестиційний розвиток галузей агропромислового виробництва та виноробства;

56) спільно з структурними підрозділами Міністерства, науково-дослідними інститутами, науковими установами та галузевими об’єднаннями формує у відповідності до пріоритетів діяльності Міністерства єдину науково-технічну і технологічну політику у тваринництві, рослинництві та органічному виробництві відповідно до компетенції, хмелярстві, садівничій та виноградо-виноробній галузі, насінництві і розсадництві та впроваджує ресурсозберігаючі технології;

57) організовує та бере участь у роботі секцій Науково-експертної ради Міністерства;

58) визначає пріоритетні напрями наукових досліджень, здійснює функції державного замовника та формує тематику науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних розробок, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво завершених наукових розробок в галузях тваринництва, рослинництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, насінництва, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, розсадництва, у сфері охорони прав на сорти рослин та у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення;

59) бере участь у здійсненні в межах повноважень, передбачених законом, координації діяльності наукових та науково-дослідних установ, що належать до сфери його управління, визначенні та затвердженні пріоритетів розвитку аграрної науки в галузях рослинництва, тваринництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, насінництва, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, розсадництва;

60) у межах повноважень бере участь у формуванні обсягів і змісту навчальних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань виробництва продукції рослинництва, тваринництва та органічного виробництва відповідно до компетенції, насінництва, садівництва, виноградарства та виноробства, розсадництва, хмелярства, у сфері з охорони прав на сорти рослин, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

61) сприяє поширенню об’єктивної інформації щодо нових технічних засобів та технологій, ефективних форм технологічного і технічного сервісу шляхом використання засобів масової інформації та у межах повноважень бере участь у проведенні ярмарок, виставок, інших форм пропаганди;

62) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях рослинництва, насінництва, садівництва, виноградарства та виноробства, розсадництва, хмелярства, тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

63) організовує заходи щодо обміну новими технологіями зберігання і переробки сільськогосподарської продукції з іноземними підприємствами;

64) здійснює реєстрацію виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності;

65) проводить роботу щодо визначення з виділенням у натурі зон виробництва винограду. У виділених зонах регламентує сортовий склад вирощування винограду відповідно до спеціалізації району виноградарства та заявлених категорій вина;

66) організовує і проводить опрацювання матеріалів для розгляду комісії по списанню виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів;

67) у межах своїх повноважень бере участь в погодженні фінансових планів, опрацюванні стратегічних та інвестиційних планів, розгляді вузькоспеціалізованих технологічних та інших питань за напрямами діяльності об’єктів державної власності, що належать до сфери управління Міністерства;

68) розглядає та погоджує проекти нормативно-правових актів та технічних умов у сфері землеробства, хімізації та меліорації земель, виробництва продукції рослинництва, органічного виробництва відповідно до компетенції, садівництва, виноградарства та виноробства, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, у сфері лісового господарства та мисливського господарства, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів, у галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, ідентифікації та реєстрації тварин;

69) опрацьовує подані документи від регіональних комісій та вносить пропозиції щодо надання державної підтримки суб’єктам господарювання за понесені витрати при розкорчуванні, посадці та догляді за багаторічними насадженнями, будівництва холодильників з РГС, краплинного зрошення, водонакопичувальних басейнів, придбання техніки, обладнання, морозильних та сублімаційних камер;

70) у межах компетенції бере участь у реалізації державної регуляторної політики;

71) сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

72) забезпечує у межах своїх повноважень впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;

73) здійснює перегляд технічних регламентів і технічних умов, а також державних та галузевих стандартів, якими визначаються вимоги щодо показників якості, технологічності та безпечності плодово-ягідної, хмелярської та виноробної продукції, технічних засобів для агропромислового комплексу, бере участь у розробленні відповідних стандартів;

74) бере участь у розробленні технічних регламентів, стандартів та інших галузевих нормативних документів у сфері стандартизації відповідно до компетенції Департаменту;

75) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо інтеграції до Європейського Союзу, в тому числі з адаптації законодавства, та забезпечує галузеве співробітництво;

76) забезпечує у межах своїх повноважень приведення нормативно-правових актів, технічних регламентів, стандартів і технічних умов України у відповідність з нормами та принципами Світової організації торгівлі та бере участь у вирішенні проблемних питань, пов’язаних зі вступом до цієї організації;

77) бере участь у розробці та розробляє нормативно-правові акти у сфері технічного регулювання;

78) бере участь у роботі керівної ради національного органу стандартизації;

79) координує в межах компетенції діяльність технічних комітетів із стандартизації, бере участь в їх роботі;

80) здійснює замовлення робіт із стандартизації та бере участь у реалізації цих робіт;

81) надає пропозиції центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації до переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, та за відсутністю таких стандартів організовує їх розроблення;

82) готує річний план робіт із стандартизації (Тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації) згідно з паспортом відповідної бюджетної програми;

83) здійснює моніторинг виконання робіт із стандартизації (зокрема, Тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації);

84) надає національному органу стандартизації пропозиції до програми робіт із стандартизації;

85) координує і здійснює методичне керівництво розробкою проектів нормативних документів із стандартизації у сфері сільського господарства та продовольства;

86) готує проекти наказів Міністерства з питань визначення процедури перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів і прирівняних до них нормативних документів;

87) організовує замовлення послуг з виконання робіт щодо перевірки галузевих нормативних документів і розроблення пропозицій щодо внесення до них змін та їх скасування відповідними технічними комітетами стандартизації;

88) здійснює від імені держави права власника на стандарти відповідного рівня (галузеві), власником яких є держава в особі Міністерства;

89) організовує створення і ведення галузевого фонду нормативних документів у сфері стандартизації;

90) організовує видання і розповсюдження галузевих нормативних документів, каталогів галузевих нормативних документів, документів спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності, членом яких є чи з якими Міністерство співпрацює на підставі правил таких організацій або відповідних договорів, а також делегування зазначених повноважень іншим особам;

91) бере участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій, що здійснюють стандартизацію у відповідних сферах діяльності;

92) бере участь в межах компетенції у роботі спеціалізованих дегустаційних комісій;

93) розробляє та переглядає технічні регламенти і процедури оцінки відповідності у визначених сферах діяльності, а також забезпечує їх впровадження;

94) організовує проведення оцінювання претендентів та за його результатами призначення органів з оцінки відповідності чи відмову в їх призначенні;

95) бере участь у проведенні моніторингу призначених органів і визнаних незалежних організацій;

96) розробляє методичні рекомендації із застосування технічних регламентів;

97) готує переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів;

98) надає центральному органу виконавчої влади з питань технічного регулювання пропозиції до програми розроблення технічних регламентів;

99) організовує роботи, пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань у сфері агропромислового комплексу;

100) розробляє та подає на затвердження положення про метрологічну службу Міністерства;

101) бере участь в межах компетенції у роботі Ради з акредитації;

102) сприяє розробленню та впровадженню виробниками систем управління якістю та безпечністю сільськогосподарської та харчової продукції;

103) здійснює заходи, спрямовані на адаптацію законодавства України в частині управління якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції та вимог щодо виробництва такої продукції до актів законодавства ЄС;

104) готує аналітичні та довідкові матеріали (проводить аналіз) щодо адаптації законодавства України в частині управління якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції та вимог щодо виробництва такої продукції до актів законодавства ЄС;

105) організовує уповноваження підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб – підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології;

106) у межах компетенції бере участь у вирішенні питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і екологічного характеру;

107) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Департаменту, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

108) забезпечує взаємодію Міністерства із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру з питань формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів, Державним агентством лісових ресурсів України у сфері лісового та мисливського господарства, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, ідентифікації та реєстрації тварин; Державним агентством рибного господарства України в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства;

109) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань;

11) Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, галузевими формуваннями, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями;

за дорученням Міністра чи керівника Державного секретаря Міністерства виконує інші функції.

ІV. Права Департаменту

1. Департамент має право:

1) у межах своїх повноважень представляти Міністерство за дорученням його керівництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, галузевих формуваннях, профспілках та організаціях роботодавців, відповідних органах іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствах, установах, організаціях;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Міністерства, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відповідних посадових осіб інформацію, документи і матеріали, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій;

3) розробляти у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства проекти законодавчих та нормативно-правових актів, готувати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинних законодавчих та нормативно-правових актів;

4) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), учених і фахівців, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою), працівників інших структурних підрозділів для підготовки проектів відповідних актів чи документів, що належать до компетенції Департаменту;

5) готувати пропозиції керівництву Міністерства щодо видання та розповсюдження стандартів Міністерства, документів спеціалізованих та регіональних організацій стандартизації, з якими здійснюється співпраця на підставі положень про ці організації або відповідних договорів, а також делегування цих повноважень іншим організаціям;

6) брати участь (за згодою) у діяльності громадських організацій, статутними завданнями яких визначено вирішення питань у сфері технічного регулювання;

7) організовувати та проводити в установленому порядку наради, семінари, конференції та інші заходи з питань, що належать до компетенції Департаменту, залучати до участі в них структурні підрозділи Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди;

8) брати участь у роботі робочих груп з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

9) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

10) брати у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій;

11) здійснювати координацію роботи, пов’язаної з галузевими особливостями діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства.

V. Склад Департаменту

1. До складу Департаменту входять три управління та відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК:

1) управління з питань земельних відносин, лісових ресурсів та рибного господарства, яке очолює заступник директора Департаменту – начальник управління. До складу управління входить:

відділ удосконалення земельних відносин та Державного земельного кадастру, який очолює заступник начальника управління – начальник відділу;

відділ з питань лісових ресурсів та рибного господарства, який очолює начальник відділу;

сектор землеробства і меліорації, який очолює завідувач сектору;

2) управління рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства, яке очолює заступник директора Департаменту – начальник управління. До складу управління входить:

відділ насінництва, який очолює заступник начальника управління – начальник відділу;

відділ розвитку садівництва та виноградарства, який очолює начальник відділу;

відділ виробництва продукції рослинництва, який очолює начальник відділу;

сектор охорони прав на сорти рослин;

3) управління тваринництва, яке очолює начальник управління. До складу управління входить:

відділ аналізу та прогнозування розвитку тваринництва, який очолює заступник начальника управління – начальник відділу;

відділ розвитку галузей тваринництва, який очолює начальник відділу;

відділ селекційно-племінної роботи, який очолює начальник відділу;

відділ виробництва продукції тваринництва, який очолює начальник відділу;

4) відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК, який очолює начальник відділу.

2. Структура та чисельність працівників Департаменту визначається штатним розписом Міністерства.

Працівники Департаменту призначаються на посади і звільняються з них в установленому законодавством порядку.

3. Положення про структурні підрозділи Департаменту затверджується Державним секретарем Міністерства.

4. Посадові обов’язки керівників та працівників структурних підрозділів у складі Департаменту визначаються в положеннях та посадових інструкціях, які затверджуються Державним секретарем Міністерства.

VІ. Директор Департаменту 

1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Державним секретарем Міністерства у встановленому законодавством порядку. На посаду директора Департаменту призначається особа, що має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою. У своїй роботі директор Департаменту керується цим Положенням.

2. Директор Департаменту має трьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Державним секретарем Міністерства в установленому законодавством порядку.

3. У разі відсутності директора Департаменту його функції виконує заступник директора Департаменту, а у разі його відсутності – заступник директора Департаменту – начальник управління рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства, а в разі і його відсутності – заступник директора Департаменту – начальник управління з питань земельних відносин, лісових ресурсів та рибного господарства, або інша особа, визначена директором Департаменту або наказом Державного секретаря Міністерства.

4. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни працівниками Департаменту;

2) забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3) визначає обов’язки свого заступника, керівників структурних підрозділів та працівників Департаменту, виходячи із завдань, визначених цим Положенням, та визначає ступінь їх відповідальності;

4) подає пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, підвищення рангів державних службовців, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

5) подає пропозиції керівництву Міністерства для заохочення працівників, які особливо відзначились у роботі, в необхідних випадках про застосування дисциплінарних заходів до працівників Департаменту;

6) забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

7) спільно з Департаментом кадрового забезпечення та роботи з персоналом здійснює підбір кадрів (працівників) Департаменту;

8) бере участь у розробленні та уточненні основних показників мобілізаційного плану на особливий період у частині функціонування галузей агропромислового комплексу;

9) бере участь у розробленні мобілізаційного плану на особливий період у частині забезпечення системи життєдіяльності населення основними видами сільськогосподарської продукції ступеня секретності «Таємно»;

10) забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Департаменту у відповідності з чинним законодавством;

11) планує роботу Департаменту і контролює виконання планів та доручень;

12) здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку відповідної сфери управління, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій;

13) забезпечує розроблення проектів законодавчих і нормативно-правових актів, державних та галузевих програм з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

14) забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері, зокрема з урахуванням міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

15) організовує, забезпечує і контролює надання державних послуг у межах закріпленої за Департаментом компетенції;

16) координує виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню у відповідній сфері управління досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду;

17) здійснює державний нагляд за дотриманням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності вимог законодавства та міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Департаменту;

18) організовує і контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту;

19) погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розроблені Державним агентством рибного господарства України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (з питань насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, ідентифікації та реєстрації тварин), Державним агентством лісових ресурсів України (з питань лісового та мисливського господарства), Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

20) за дорученням керівництва представляє інтереси Міністерства з питань, що належать до компетенції Департаменту, в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях;

21) виконує за дорученням Міністра чи Державного секретаря Міністерства інші функції;

22) підписує:

 • повідомлення про прийняття заявки до розгляду (із зазначенням її номера та дати подання) та ввезення дослідних зразків сортів (із зазначенням необхідної кількості) для цілей експертизи заявки; повідомлення про відмову в державній реєстрації прав на сорт рослин; повідомлення про неможливість встановлення дати подання заявки на сорт;
 • повідомлення про неподання заявки;
 • повідомлення про продовження строку розгляду експертного висновку про невідповідність назви сорту;
 • повідомлення про відкликання заявки за результатами експертизи назви;
 • повідомлення про відкликання заявки за результатами кваліфікаційної експертизи;
 • повідомлення про поновлення строку розгляду експертного висновку про невідповідність назви сорту;
 • повідомлення про виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт та сплату державного мита;
 • повідомлення про виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту та сплату збору;
 • повідомлення про відмову у виникненні майнових прав інтелектуальної власності на сорт;
 • повідомлення про відмову у виникненні майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;
 • повідомлення про скасування рішення у частині виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт;
 • повідомлення про скасування рішення у частині виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;
 • патенти на сорти рослин, свідоцтва про авторство на сорти рослин, свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин (та їх копії);
 • Реєстр сортів рослин України, Реєстр заявок, Реєстр патентів;
 • відповіді про результати розгляду кожного окремого клопотання, заперечення тощо, що надійшли від заявника, автора, власника сорту, володільця патенту, третіх осіб з питань охорони прав на сорти рослин, інші інформаційні повідомлення;

23) підписує експертні висновки:

 • про відкликання заявки на сорт рослин; про невідповідність формальних ознак заявки встановленим вимогам;
 • про ухвалення назви сорту; про невідповідність назви сорту;
 • про позитивні результати формальної експертизи на сорт рослин;
 • про втрату сортом новизни.

24) Директор Департаменту погоджує внесення змін до документів заявки на сорт рослин та атоматизованої електронної бази даних «Історія сорту» згідно із клопотаннями заявників про внесення виправлень до матеріалів заявки в частині відомостей (зокрема, відмова заявника від набуття прав інтелектуальної власності, зміна адреси заявника та адреси для листування, зміна представника (та його адреси), зміна складу авторів до прийняття рішення про завершення формальної експертизи, уточнення інформації стосовно інших заявок на сорт, поданих за межами України та стан проведення кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів, уточнення ознак сорту та інформації технічної анкети, селекційного позначення сорту, показників придатності сорту до поширення.

25) Директор Департаменту має право:

 • залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень;
 • давати доручення підприємствам, установам, організаціям, що забезпечують реалізацію функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;
 • одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
 • у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

VІІ. Взаємодія (службові зв’язки) Департаменту з іншими структурними підрозділами

1. Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства в межах функціональних повноважень.

Директор Департаменту аграрної політики та сільського господарства В.ТопчійOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux