HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Fri, 23 Feb 2024 23:20:41 GMT Location: http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-zatverdzhennya-pereliku-rodiv-i-vidiv-sorti-yakikh-prokhodyat-ekspertizu-na-pridatnist-sortu-dlya-poshirennya Redirecting to http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-zatverdzhennya-pereliku-rodiv-i-vidiv-sorti-yakikh-prokhodyat-ekspertizu-na-pridatnist-sortu-dlya-poshirennya Redirecting to http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-zatverdzhennya-pereliku-rodiv-i-vidiv-sorti-yakikh-prokhodyat-ekspertizu-na-pridatnist-sortu-dlya-poshirennya.