HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Fri, 23 Feb 2024 23:42:39 GMT Location: http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-zatverdzhennya-metodik-provedennya-kvalifikatsiynoi-ekspertizi-sortiv-roslin-na-pridatnist-do-poshirennya-v-ukraini Redirecting to http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-zatverdzhennya-metodik-provedennya-kvalifikatsiynoi-ekspertizi-sortiv-roslin-na-pridatnist-do-poshirennya-v-ukraini Redirecting to http://minagro.gov.ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-zatverdzhennya-metodik-provedennya-kvalifikatsiynoi-ekspertizi-sortiv-roslin-na-pridatnist-do-poshirennya-v-ukraini.