портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 січня 2018 № 36

Про складання та подання квартальної фінансової звітності у 2018 році та річної фінансової звітності у 2019 році

Відповідно до статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 року № 832, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, та з метою забезпечення якісного і своєчасного складання консолідованої фінансової звітності Міністерством аграрної політики та продовольства України і подання її до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Керівникам державних комерційних підприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики, та акціонерних товариств, управління корпоративними правами яких здійснює міністерство (далі – державні підприємства та акціонерні товариства), в межах компетенції забезпечити подання до Мінагрополітики фінансової звітності відповідно до вимог діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових документів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності з урахуванням змін, що відбулися протягом звітного періоду.

Строки подання квартальної фінансової звітності – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, річної фінансової звітності – не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком. 

Фінансову звітність та додатки до неї подавати на паперових носіях та на електронну пошту: finzvit@minagro.gov.ua за формами фінансової звітності, які розміщені на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. 

2. Департаменту з управління державною власністю забезпечити:

1) своєчасне та якісне прийняття квартальної фінансової звітності у 2018 році та річної фінансової звітності у 2019 році від державних підприємств та акціонерних товариств; 

2) консолідацію квартальної фінансової звітності Мінагрополітики у 2018 році, подання її не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та річної фінансової звітності у 2019 році не пізніше 15 квітня наступного за звітним роком до Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

3. Покласти персональну відповідальність на керівників державних підприємств та акціонерних товариств за забезпечення виконання у повному обсязі завдань, визначених у пункті 1 цього наказу, а також за достовірність та своєчасність надання відомостей Мінагрополітики.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря В. Андронова. 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                            М. Мартинюк