HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 23:32:52 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/zibrano-10-mln-tonn-zerna-novogo-vrozhayu Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/zibrano-10-mln-tonn-zerna-novogo-vrozhayu Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/zibrano-10-mln-tonn-zerna-novogo-vrozhayu.