HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 22:58:15 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/zhniva2018-ranni-zernovi-zibrano-z-99-zasiyanikh-ploshch Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/zhniva2018-ranni-zernovi-zibrano-z-99-zasiyanikh-ploshch Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/zhniva2018-ranni-zernovi-zibrano-z-99-zasiyanikh-ploshch.