HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 22:30:44 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/zakrittya-rinku-rf-ne-matime-katastrofichnogo-vplivu-na-agrosektor-ukraini-ministr-pavlenko Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/zakrittya-rinku-rf-ne-matime-katastrofichnogo-vplivu-na-agrosektor-ukraini-ministr-pavlenko Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/zakrittya-rinku-rf-ne-matime-katastrofichnogo-vplivu-na-agrosektor-ukraini-ministr-pavlenko.